لوله بدون درز

لوله بدون درز

لوله بدون درز

تمامی لوله بدون درز

امروز: یکشنبه 1402/03/14

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدقیمتتوضیحات بیشتر
220100040لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20بنگاه تهران1"شاخه۸۶۲,۳۸۶ تومان1402/3/13 | 14:47
220100030لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه1"کیلوگرم۱,۳۹۰,۳۶۷ تومان1402/3/13 | 14:47
220100020لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران1"کیلوگرم۹۵۴,۱۲۹ تومان1402/3/13 | 14:47
220100010لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80بنگاه تهران1"کیلوگرم۱,۴۵۸,۷۱۶ تومان1402/3/13 | 14:46
221200050لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20بنگاه تهران11/2"شاخه۱,۷۳۳,۹۴۵ تومان1402/3/13 | 14:47
221200070لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/2"کیلوگرم۲,۲۷۰,۶۴۳ تومان1402/3/13 | 14:47
221200040لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران11/2"کیلوگرم۱,۷۷۹,۸۱۷ تومان1402/3/13 | 14:47
221200010لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80بنگاه تهران11/2کیلوگرم۲,۵۵۹,۶۳۴ تومان1402/3/13 | 14:46
222200030لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20بنگاه تهران2 1/2"شاخه۲,۶۵۱,۳۷۷ تومان1402/3/13 | 14:47
222200020لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/2"کیلوگرم۳,۹۳۸,۵۳۳ تومان1402/3/13 | 14:47
222200040لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران2 1/2"کیلوگرم۳,۰۵۹,۶۳۴ تومان1402/3/13 | 14:47
222200010لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80بنگاه تهران2 1/2"کیلوگرم۴,۶۶۹,۷۲۵ تومان1402/3/13 | 14:46
223200010لوله مانیسمان 1/2 3 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران3 1/2"کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 14:47
221200060لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20بنگاه تهران1/2"شاخه۴۴۹,۵۴۲ تومان1402/3/13 | 14:47
221200080لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران1/2"کیلوگرم۴۷۷,۰۶۵ تومان1402/3/13 | 14:47
221200020لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80بنگاه تهران1/2"کیلوگرم۶۵۱,۳۷۷ تومان1402/3/13 | 14:46
221400040لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20بنگاه تهران11/4"شاخه۱,۶۲۳,۸۵۴ تومان1402/3/13 | 14:47
221400030لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/4"کیلوگرم۲,۰۸۵,۳۲۲ تومان1402/3/13 | 14:47
221400020لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران11/4"کیلوگرم۱,۶۳۷,۶۱۵ تومان1402/3/13 | 14:47
221400010لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80بنگاه تهران11/4کیلوگرم۲,۲۳۸,۵۳۳ تومان1402/3/13 | 14:46
221000010لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40بنگاه تهران10"کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 14:47
221200030لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40بنگاه تهران12"کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 14:46
222000040لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20بنگاه تهران2"شاخه۲,۰۰۴,۵۸۸ تومان1402/3/13 | 14:47
222000030لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 اهوازکارخانه2"کیلوگرم۲,۸۲۶,۶۰۶ تومان1402/3/13 | 14:47
222000020لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران2"کیلوگرم۲,۱۴۲,۲۰۲ تومان1402/3/13 | 14:47
222000010لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80بنگاه تهران2"کیلوگرم۳,۲۹۳,۵۷۸ تومان1402/3/13 | 14:46
223000040لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20بنگاه تهران3"شاخه۳,۵۱۸,۳۴۹ تومان1402/3/13 | 14:47
223000030لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 اهوازکارخانه3"کیلوگرم۴,۹۵۷,۷۹۹ تومان1402/3/13 | 14:47
223000020لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران3"کیلوگرم۳,۸۸۵,۳۲۲ تومان1402/3/13 | 14:47
223000010لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80بنگاه تهران3"کیلوگرم۶,۶۸۸,۰۷۴ تومان1402/3/13 | 14:46
223400030لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20بنگاه تهران3/4"شاخه۵۶۸,۸۰۸ تومان1402/3/13 | 14:47
223400020لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران3/4"کیلوگرم۵۸۷,۱۵۶ تومان1402/3/13 | 14:47
223400010لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80بنگاه تهران3/4"کیلوگرم۷۴۳,۱۲۰ تومان1402/3/13 | 14:46
224000040لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20بنگاه تهران4"شاخه۴,۱۱۰,۰۹۲ تومان1402/3/13 | 14:47
224000020لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران4"کیلوگرم۵,۸۵۷,۷۹۹ تومان1402/3/13 | 14:47
224000030لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40اهوازکارخانه4"کیلوگرم۶,۷۱۸,۳۴۹ تومان1402/3/13 | 14:47
224000010لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80بنگاه تهران4"کیلوگرم۹,۶۱۴,۶۷۹ تومان1402/3/13 | 14:46
225000040لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20بنگاه تهران5"شاخه۶,۳۹۹,۰۸۳ تومان1402/3/13 | 14:47
225000030لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 اهوازکارخانه5"کیلوگرم۹,۴۰۵,۵۰۵ تومان1402/3/13 | 14:47
225000020لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران5"کیلوگرم۷,۹۵۴,۱۲۹ تومان1402/3/13 | 14:47
225000010لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80بنگاه تهران5"کیلوگرم۱۰,۷۰۶,۴۲۳ تومان1402/3/13 | 14:46
226000040لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20بنگاه تهران6"شاخه۶,۸۵۳,۲۱۲ تومان1402/3/13 | 14:47
226000030لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 اهوازکارخانه6"کیلوگرم۱۱,۸۳۴,۸۶۳ تومان1402/3/13 | 14:47
226000020لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران6"کیلوگرم۱۰,۲۴۷,۷۰۷ تومان1402/3/13 | 14:47
226000010لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80بنگاه تهران6"کیلوگرم۱۵,۳۹۴,۴۹۶ تومان1402/3/13 | 14:46
228000010لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20بنگاه تهران8"شاخه۱۱,۸۷۱,۵۶۰ تومان1402/3/13 | 14:47

لوله بدون درز را بیشتر بشناسید

لوله بدون درز یا لوله مانیسمان، از جمله محصولات فولادی پرکاربرد در حوزه ساخت و ساز به شمار می رود. اختراع لوله های بدون درز، انقلابی عظیم در صنعت لوله و پروفیل به پا کرد. این مدل از لوله های بدون درز و یکپارچه در صنایعی مختلفی مانند کشتی سازی، گاز و پتروشیمی، صنایع هسته ای و دیگ های بخار کاربرد گسترده ای دارند.

… «فایل صوتی توضیحات لوله بدون درز» …

لوله های مانیسمان حدود 65 درصد از سهم بازار صنعت لوله را به خود اختصاص داده است. ضمنا، قطر خارجی، نوع، جنس، طول و ضخامت لوله، از فاکتورهای موثر در انتخاب لوله های بدون درز قلمداد می گردد. فاصله میان قطر داخلی و خارجی لوله، در معنای ضخامت لوله تفسیر می شود.

لوله بدون درز

 

ویژگی های ظاهری لوله بدون درز

لوله بدون درز بدون انجام فرآیند جوشکاری تولید و به بازار مصرف کننده ارائه می شود. به طور معمول، برای تولید این محصول از شمش فولادی استفاده به عمل می آید. به عبارت دیگر، لوله های مانیسمان، نوعی لوله فلزی از جنس فولاد آلیاژی یا فولاد ضد زنگ بوده که توسط قالب های مخصوص و به صورت روش اکسترودینگ تولید می گردد.

لوله های بدون درز غالبا از شکل ظاهری یک تکه و یک پارچه برخوردار هستند. همچنین، سطح این نوع از لوله ها فاقد هرگونه درز و خط جوش می باشد. لوله های فولادی بدون درز مطابق با استانداردهای ASTM/API/ANSI/DIN ساخته می شوند.

ویژگی های ظاهری لوله بدون درز

لوله های بدون درز یا Seamless Pipe با کمک یک سری فرآیندها و پس از طی پروسه حرارت و کشش، تبدیل به لوله فولادی می شوند. کیفیت تولید این مدل از لوله های فولادی در مقایسه با لوله های درز دار بالاتر و بهتر می باشد. همچنین، عدم وجود درز جوش، استحکام و دوام بالای لوله های مانیسمان را به نسبت سایر لوله ها در پی داشته است. ضمنا، فرآیند تولید این نوع از محصولات فولادی عموما در قطرهای پایین انجام می شود.

تولید این لوله ها در قطرهای بالا، علاوه بر سخت و مشکل بودن، نیازمند صرف هزینه های بالا و گزاف می باشد. بر این اساس، تولید لوله مانیسمان در قطرهای بالا، چندان توجیه اقتصادی ندارد.

ویژگی های لوله بدون درز

لوله سیم لس (seamless) در برابر فشار و دمای زیاد و فرآیندهای شیمیایی، از مقاومت و استحکام بالایی برخوردار است. این ویژگی، لوله های مانیسمان را به گزینه مناسب و قابل اتکایی در صنایع حساس و نیازمند ضریب اطمینان بالا، مبدل ساخته است. برهمین اساس، ردپای این محصول در لوله های انتقال نفت و گاز، مخازن سوخت CNG و خطوط انتقال برق به صورت محسوس به چشم می‌خورد.

خرید لوله بدون درز

 

مهم ترین تفاوت های لوله بدون درز با لوله درز دار

تفاوت در نحوه ساخت

اولین تفاوت میان لوله بدون درز و لوله درز دار به فرآیند تولید و ساخت این محصولات مربوط می شود. لوله های مانیسمان با فرآیند جوش به مرحله تولید نمی رسند. تولید این لوله ها به روش میان تهی کردن شمش توپر فولادی (Billet) صورت می گیرد. این فرآیند با کشش و نورد شمش های گرد فولادی انجام می شود.

مهم ترین تفاوت های لوله بدون درز با لوله درز دار

از سوی دیگر، لوله درز دار (Welded pipe) با کمک فرآیند جوشکاری تولید می گردد. این لوله ها غالبا با جوش دادن، خم کاری و شکل دادن لبه ورق های فولادی مستطیل شکل ساخته می شوند. اتصال لبه لوله به یکدیگر با روش های EFW (ذوبی الکتریکی) و ERW (مقاومت الکتریکی) صورت می پذیرد.

تفاوت در نوع کاربری لوله بدون درز و درز دار

لوله های مانیسمان به علت استحکام بالا، نیازهای صنایع حساس و دارای فشار بالا را به خوبی برآورده می سازند. این لوله ها در صنایع خودروسازی، بویلرها، مبدل های حرارتی، سیلندرهای هیدرولیک و صنایع پالایشگاهی حضوری فعال و ثابت دارند. عدم وجود درز جوش در ساختار این لوله ها، مانع از ایجاد ترک، خوردگی و نشت می شود. این در حالی است که لوله های درز دار، فشار کاری کمتری را به نسبت لوله های مانیسمان تحمل می کنند. بنابراین، از این لوله ها عمدتا در خطوط انتقال با فشار نرمال استفاده به عمل می آید.

تفاوت در بازه قیمت

قیمت لوله بدون درز در مقایسه با لوله درز دار غالبا بیشتر و بالاتر تخمین زده می شود. روش تولید، تجهیزات و قیمت مواد اولیه، از عوامل موثر در قیمت بالای لوله های مانیسمان به شمار می رود. همچنین، شرکت تولید کننده، وزن لوله ها، کیفیت و ضخامت، قیمت نهایی لوله های بدون درز را تحت شعاع قرار می دهد.

قیمت لوله بدون درز

 

تفاوت در ماده اولیه

متفاوت بودن ماده و متریال اولیه، دیگر تفاوت میان لوله درز دار و لوله مانیسمان را رقم می زند. به طور معمول، شمش فولادی ماده اولیه و متریال اصلی تولید لوله های بدون درز محسوب می شود. از طرف دیگر، برای تولید لوله های درز دار از تسمه یا ورق فولادی استفاده می گردد.

تفاوت در قطر و ضخامت دیواره

لوله بدون درز غالبا از طول نسبتا کوتاهی برخوردار است. این مدل از لوله های فولادی در اندازه های 6 و 12 متری تولید می شوند. از سوی دیگر، امکان تولید و ساخت لوله های درز دار با طول زیاد وجود دارد. عموما طول این لوله ها تا 6 متر می رسد. همچنین، لوله های درز دار متناسب با نوع کاربرد در اندازه و ابعاد مختلف تولید و عرضه می شوند. علاوه بر این، ساخت لوله های مانیسمان با ضخامت دیواره کمتر از سه میلیمتر عملا امکان پذیر نمی باشد.

ناگفته نماند که لوله های مانیسمان از مقطع گردتری در مقایسه با لوله های درز دار برخوردار هستند. ضمنا، امکان بررسی سطح داخلی لوله های درز دار قبل از تولید نهایی وجود دارد. اما این امکان برای لوله های بدون درز فراهم نمی باشد.

خرید لوله بدون درز

شیوه خرید لوله بدون درز

مجموعه آهن هایپر بستر مناسب برای خرید لوله بدون درز یا مانیسمان را فراهم آورده است. فعالیت حرفه ای شرکت توسعه بازرگانی آهن و فولاد پردیس آسیا با برند آهن هایپر به سال 1386 شمسی بر می گردد. در این مجموعه انواع آهن آلات صنعتی و ساختمانی، نبشی و ناودانی، لوله، پروفیل (قوطی)، ورق اعم از ورق آلیاژی و صنعتی، تیرآهن و هاش و میلگرد، به خریداران عرضه می گردد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

دانلود مقاله “لوله بدون درز

مقالات مرتبط:

تفاوت لوله بدون درز و درزدار چیست؟

انواع لوله فولادی

انواع اتصالات لوله فولادی

لوله آهنی

لوله گوشتدار

لوله سیلندری

لوله آتشخوار

بست لوله داربستی

مشخصات و کاربردهای لوله پلی اتیلن چیست؟

راهنمای خرید لوله

خمکاری انواع ورق و لوله فولادی

کارخانه‌های تولیدکننده لوله

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 46 نتیجه

نمایش 9 24 36