قبل
بعدی

قیمت روز آهن هایپر

1 ساعت قبل

تیرآهن

نامقیمت (ریال)

میلگرد

نامقیمت (ریال)

ورق آهنی

نامقیمت (ریال)

تیرآهن

نامقیمت (ریال)

لوله فولادی

نامقیمت (ریال)

نبشی و ناودانی

نامقیمت (ریال)

میلگرد

نامقیمت (ریال)

ورق آهنی

نامقیمت (ریال)

قوطی و پروفیل

نامقیمت (ریال)

تیرآهن

نامقیمت (ریال)

میلگرد

نامقیمت (ریال)

ورق آهنی

نامقیمت (ریال)

لوله فولادی

نامقیمت (ریال)

قوطی و پروفیل

نامقیمت (ریال)

نبشی و ناودانی

نامقیمت (ریال)

لوله فولادی

نامقیمت (ریال)

قوطی و پروفیل

نامقیمت (ریال)

نبشی و ناودانی

نامقیمت (ریال)

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه