قیمت روز آهن هایپر

1 ساعت قبل

تیرآهن

لوله فولادی

نبشی و ناودانی

میلگرد

ورق آهنی

قوطی و پروفیل

تیرآهن

میلگرد

ورق آهنی

لوله فولادی

نامقیمت (ریال)
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80۲۳,۹۹۹,۰۹۰ تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80۳۲,۸۰۱,۸۴۰ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80۴۴,۲۹۱,۷۵۰ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80۶۶,۴۳۷,۶۲۰ تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80۸۷,۶۵۶,۸۹۰ تومان

نبشی و ناودانی

نامقیمت (ریال)
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری۲۰۶,۳۴۰ تومان
ناودانی 14 ناب 6 متری۲۱۶,۳۴۰ تومان
نبشی 4*40*40 ناب۲۱۳,۸۶۰ تومان
نبشی 4*50*50 ماهان۲۰۴,۶۰۰ تومان
نبشی 4*60*60 لاهورتماس بگیرید
نبشی 5*60*60 لاهورتماس بگیرید

لوله فولادی

نامقیمت (ریال)
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80۲۳,۹۹۹,۰۹۰ تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80۳۲,۸۰۱,۸۴۰ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80۴۴,۲۹۱,۷۵۰ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80۶۶,۴۳۷,۶۲۰ تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80۸۷,۶۵۶,۸۹۰ تومان

قوطی و پروفیل

نبشی و ناودانی

نامقیمت (ریال)
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری۲۰۶,۳۴۰ تومان
ناودانی 14 ناب 6 متری۲۱۶,۳۴۰ تومان
نبشی 4*40*40 ناب۲۱۳,۸۶۰ تومان
نبشی 4*50*50 ماهان۲۰۴,۶۰۰ تومان
نبشی 4*60*60 لاهورتماس بگیرید
نبشی 5*60*60 لاهورتماس بگیرید

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۱/۱۱/۱۶
0.20239
196565
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
0.20216
197390
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
0.19941
198215
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
0.19574
199040
۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.19574
199865
0
200690
203990
201927.5
199865
197802.5
195740
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۱/۱۱/۱۶
0.19178
187183
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
0.19549
188106
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
0.18994
189029
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
0.18811
189952
۱۴۰۱/۱۱/۰۹
0.18626
190875
0
191798
195490
193182.5
190875
188567.5
186260
۱۴۰۱/۱۱/۱۶
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
۱۴۰۱/۱۱/۱۲
۱۴۰۱/۱۱/۱۰
۱۴۰۱/۱۱/۰۹

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۱/۱۱/۱۶
0.18898
182741
۱۴۰۱/۱۱/۱۳
0.18898
183842