قیمت روز آهن هایپر

1 ساعت قبل

تیرآهن

لوله فولادی

نبشی و ناودانی

میلگرد

ورق آهنی

قوطی و پروفیل

تیرآهن

میلگرد

ورق آهنی

لوله فولادی

نامقیمت (ریال)
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80۳۹,۸۴۴,۰۴۰ تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80۵۲,۸۱۶,۵۲۰ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80۸۳,۳۹۴,۵۰۰ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80۱۱۱,۱۹۲,۶۷۰ تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80۱۲۵,۰۹۱,۷۵۰ تومان

نبشی و ناودانی

نامقیمت (ریال)
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری۲۶۶,۰۶۰ تومان
ناودانی 14 ناب 6 متری۲۶۷,۷۶۰ تومان
نبشی 4*40*40 ناب۲۶۱,۱۲۰ تومان
نبشی 4*50*50 ماهان۲۴۳,۱۰۰ تومان
نبشی 4*60*60 لاهورتماس بگیرید
نبشی 5*60*60 لاهورتماس بگیرید

لوله فولادی

نامقیمت (ریال)
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80۳۹,۸۴۴,۰۴۰ تومان
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80۵۲,۸۱۶,۵۲۰ تومان
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80۸۳,۳۹۴,۵۰۰ تومان
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80۱۱۱,۱۹۲,۶۷۰ تومان
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80۱۲۵,۰۹۱,۷۵۰ تومان

قوطی و پروفیل

نبشی و ناودانی

نامقیمت (ریال)
ناودانی 10 فولاد تهران 6 متری۲۶۶,۰۶۰ تومان
ناودانی 14 ناب 6 متری۲۶۷,۷۶۰ تومان
نبشی 4*40*40 ناب۲۶۱,۱۲۰ تومان
نبشی 4*50*50 ماهان۲۴۳,۱۰۰ تومان
نبشی 4*60*60 لاهورتماس بگیرید
نبشی 5*60*60 لاهورتماس بگیرید

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۱/۱۲/۲۷
0.24065
238994
۱۴۰۱/۱۲/۲۵
0.24065
239178
۱۴۰۱/۱۲/۲۴
0.24065
239362
۱۴۰۱/۱۲/۲۲
0.24065
239546
۱۴۰۱/۱۲/۲۱
0.23881
239730
0
239914
240650
240190
239730
239270
238810
۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۱

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۱/۱۲/۲۷
0.24427
240139
۱۴۰۱/۱۲/۲۵
0.24427
240598
۱۴۰۱/۱۲/۲۴
0.24427
241057
۱۴۰۱/۱۲/۲۲
0.24427
241516
۱۴۰۱/۱۲/۲۱
0.23968
241975
0
242434
244270
243122.5
241975
240827.5
239680
۱۴۰۱/۱۲/۲۷
۱۴۰۱/۱۲/۲۵
۱۴۰۱/۱۲/۲۴
۱۴۰۱/۱۲/۲۲
۱۴۰۱/۱۲/۲۱

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۱/۱۲/۲۷
0.24152
239873
۱۴۰۱/۱۲/۲۵
0.24152
240056
۱۴۰۱/۱۲/۲۴
0.24152
240239