ورق

ورق

ورق

تمامی محصولات ورق

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدقیمتتوضیحات بیشتر
ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم۳۴۱,۲۹۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم۳۴۱,۲۹۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانهکارخانهشیت6000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم۳۴۵,۸۸۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم۳۴۱,۲۹۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 16 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانهکارخانهشیت6000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۰,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۰,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 30 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۰,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 35 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۰,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 4 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانهکارخانهشیت6000*1500کیلوگرم۲۹۵,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانهکارخانهشیت6000*1500کیلوگرم۳۰۴,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 50 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۰,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم۳۴۱,۲۹۰ تومان1401/11/12 | 14:22
ورق آجدار 2 پرسی 2.50*1.25تماس بگیرید1401/8/19 | 12:26
ورق آجدار 2 پرسی 2*1تماس بگیرید1401/8/19 | 12:06
ورق آجدار 2.5 پرسی 2.50*1.25تماس بگیرید1401/8/19 | 12:01
ورق آجدار 2.5 پرسی 2*1تماس بگیرید1401/8/19 | 12:20
ورق آجدار 3 پرسی 2.50*1.25تماس بگیرید1401/8/19 | 12:01
ورق آجدار 3 پرسی 2*1تماس بگیرید1401/8/19 | 11:50
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده1250*2500کیلوگرم۳۳۲,۲۱۰ تومان1401/11/12 | 14:25
ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 2000*1000 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده2000*1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:25
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده2000*1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:25
ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده1250*2500کیلوگرم۳۶۵,۱۴۰ تومان1401/11/12 | 14:25
ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده1250*2500کیلوگرم۳۱۸,۳۵۰ تومان1401/11/12 | 14:25
ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۱۸,۳۵۰ تومان1401/11/12 | 14:25
ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۰۸,۸۱۰ تومان1401/11/12 | 14:24
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای و ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ طلایی ضخامت ۱ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۲۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ نقره ای ضخامت ۱.۲۵ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*1220شیتتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵×۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۹ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۵۰۰کارخانه1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۹ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمترکارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/14 | 11:34
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000*1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:25
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰٫۷×۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:21
ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/10 | 13:20
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰تماس بگیرید1401/10/4 | 19:20
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:20
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:23
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰تماس بگیرید1401/10/1 | 14:07
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۵۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:00
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:18
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:12
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/10/1 | 14:38
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/11 | 11:02
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/10/1 | 18:40
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰تماس بگیرید1401/9/23 | 15:16
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/9/22 | 22:35
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/23 | 15:16
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰تماس بگیرید1401/9/23 | 15:16
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/9/23 | 11:45
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/9/22 | 23:25
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/9/23 | 12:23
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/9/23 | 11:21
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/22 | 23:10
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰تماس بگیرید1401/9/25 | 20:37
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/25 | 13:44
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰تماس بگیرید1401/9/25 | 20:29
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/9/23 | 11:06
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/9/25 | 20:29
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/25 | 20:18
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰تماس بگیرید1401/9/25 | 18:39
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/9/25 | 18:43
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/25 | 18:22
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰تماس بگیرید1401/10/3 | 23:06
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/9/25 | 18:47
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/9/25 | 19:00
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/25 | 18:53
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمترتماس بگیرید1401/10/1 | 19:41
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:44
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/9/25 | 22:45
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:44
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:49
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 23:03
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 23:02
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/22 | 20:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 17:13
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/9/22 | 22:47
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:53
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/9/23 | 11:06
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/22 | 22:38
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/9/22 | 20:54
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/9/22 | 23:04
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/9/25 | 22:36
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/22 | 20:55
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/2 | 23:00
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/9/22 | 20:55
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/9/22 | 22:48
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/22 | 19:04
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/9/22 | 20:25
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/9/22 | 21:36
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/9/22 | 20:58
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/26 | 18:14
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 21:12
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 21:15
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 21:11
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/10/3 | 13:11
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:53
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 19:26
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 20:18
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/10/1 | 21:02
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 15:17
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/4 | 12:49
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/26 | 17:30
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/4 | 12:49
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/26 | 17:53
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰تماس بگیرید1401/10/3 | 17:00
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/3 | 17:01
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰تماس بگیرید1401/10/1 | 14:04
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 14:33
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 14:06
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 14:08
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/9/23 | 12:20
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 13:30
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/14 | 11:36
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 14:10
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰تماس بگیرید1401/10/1 | 13:37
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰تماس بگیرید1401/10/3 | 12:57
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰تماس بگیرید1401/10/3 | 16:50
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰تماس بگیرید1401/10/3 | 15:29
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰تماس بگیرید1401/10/3 | 16:57
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰کارخانه1500 میلیمتر1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰تماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه6000 میلیمتر1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه2500میلیمتر1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰کارخانه1000 میلیمتر1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰کارخانه1250 میلیمتر1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰کارخانه1500 میلیمتر1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه6000 میلیمتر1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه2500میلیمتر1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰کارخانه1500 میلیمتر1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه3000 میلیمتر1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه6000 میلیمتر1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه2500میلیمتر1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه3000 میلیمتر1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه6000 میلیمتر1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه2500میلیمتر1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه3000 میلیمتر1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱۰ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه6000 میلیمتر1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه3000 میلیمتر1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه3000 میلیمتر1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۶ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه6000 میلیمتر1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۸ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه6000 میلیمتر1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ و ۱۰۰۰کارخانه1000 میلیمتر1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰کارخانه1000 میلیمتر1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه2500میلیمتر1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰کارخانه1250 میلیمتر1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه2500میلیمتر1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه2500میلیمتر1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰کارخانه1000 میلیمتر1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰کارخانه1250 میلیمتر1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰کارخانه1500 میلیمتر1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه3000 میلیمتر1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه6000 میلیمتر1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/14 | 11:33
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه2500میلیمتر1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰کارخانه1000 میلیمتر1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه3000 میلیمتر1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه6000 میلیمتر1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه2500میلیمتر1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰کارخانه1000 میلیمتر1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه2000 میلیمتر1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰کارخانه1500 میلیمتر1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه3000 میلیمتر1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه6000 میلیمتر1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه2500میلیمتر1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:59
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰کارخانه1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰کارخانه1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰کارخانه1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰کارخانه1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰کارخانه1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰کارخانه1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰کارخانه1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰کارخانه1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/12 | 11:51
ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی آبی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (5015)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۵۶۵,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی پرتقالی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (1028)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی سفید 0.48 عرض 1000 فولاد بهمن (9016)کارخانه فولاد بهمنرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی سفید 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (9016)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی سفید 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی سفید 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی سفید یخچالی 0.25 عرض 1000 چینبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۳۳۹,۴۵۰ تومان1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1000 چینبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۲۹۳,۵۸۰ تومان1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1250 چینبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (3000)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۵۵۰,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (8017)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی نارنجی 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی نارنجی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (2004)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۵۴۷,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 11:24
ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:24
ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:28
ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:45
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 11:59
ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 11:32
ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:43
ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:11
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 13:41
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 12:15
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:37
ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:31
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیاکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:10
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/2 | 23:17
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:26
ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:00
ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 21:48
ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:17
ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 19:23
ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:13
ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:46
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 11:15
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:27
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:19
ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:28
ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:42
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 20:38
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/27 | 00:00
ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:17
ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:39
ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:46
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:48
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 15:24
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:16
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:10
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:37
ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 11:27
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیاکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 18:38
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:02
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:30
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:10
ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:45
ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:31
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:14
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:40
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:12
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:05
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:12
ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:00
ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:19
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:17
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیاکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:32
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:52
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 18:19
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 22:56
ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:39
ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:46
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 20:19
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:58
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 12:44
ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیاکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:22
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:09
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:27
ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:03
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/5 | 00:59
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:25
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 19:55
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:52
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیاکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:33
ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:06
ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:46
ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:32
ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 15:03
ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:02
ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 13:49
ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیاکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 15:22
ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 22:41
ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 19:06
ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:29
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:35
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:48
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:08
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 00:17
ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:08
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 21:48
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیاکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:10
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:47
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:39
ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:59
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:18
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:19
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:47
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 13:25
ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 1.5 عرض 1150 فولاد مبارکهکارخانهرول1150کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:33
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:06
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 13:04
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 20:24
ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:20
ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:16
ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیاکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:08
ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:32
ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاقکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:47
ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیاکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 17:50
ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:07
ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاقکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:15
ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 12:19
ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:39
ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:32
ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 21:38
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم۳۱۷,۴۴۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۱۷,۴۴۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۱۷,۴۴۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۳۰۳,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۲۹۲,۶۷۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۰۳,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۳۰۸,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت1200*6000کیلوگرم۲۷۲,۴۸۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانهکارخانهشیت1200*6000کیلوگرم۲۷۲,۴۸۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم۳۰۶,۴۳۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۰۶,۴۳۰ تومان1401/11/12 | 17:26
ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۹۴,۵۰۰ تومان1401/11/12 | 17:26
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۳۰۳,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۲۹۲,۶۷۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۰۳,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 17:26
ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۳۰۸,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت1200*6000کیلوگرم۲۷۲,۴۸۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانهکارخانهشیت1200*6000کیلوگرم۲۷۲,۴۸۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۲۹۳,۵۸۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۰۶,۴۳۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۹۳,۵۸۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۲۹۲,۶۷۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۰۳,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۳۰۸,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت1200*6000کیلوگرم۲۷۲,۴۸۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانهکارخانهشیت1200*6000کیلوگرم۲۷۲,۴۸۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۵۴,۱۳۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۲۸۵,۷۸۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۷۷,۰۷۰ تومان1401/11/12 | 17:31
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۲۷۴,۳۲۰ تومان1401/11/12 | 17:34
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۸۶,۲۴۰ تومان1401/11/12 | 17:34
ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۴,۳۲۰ تومان1401/11/12 | 17:34
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۲۴۷,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 17:34
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۳۶,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 17:34
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۲۶۳,۷۷۰ تومان1401/11/12 | 17:34
ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۵۵,۰۵۰ تومان1401/11/12 | 17:34
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم۲۷۱,۵۶۰ تومان1401/11/12 | 17:36
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۲۶۵,۱۴۰ تومان1401/11/12 | 17:36
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۱,۵۶۰ تومان1401/11/12 | 17:36
ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۶۵,۱۴۰ تومان1401/11/12 | 17:36
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۲۴۷,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 17:36
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۳۶,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 17:36
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۲۶۳,۷۷۰ تومان1401/11/12 | 17:36
ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۵۵,۰۵۰ تومان1401/11/12 | 17:36
ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه 6000*1500 برش‌ خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۰۳,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۶,۱۵۰ تومان1401/11/12 | 17:38
ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۱,۵۶۰ تومان1401/11/12 | 17:38
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۲۴۷,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 17:38
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۳۶,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 17:38
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۲۶۳,۷۷۰ تومان1401/11/12 | 17:38
ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۵۵,۰۵۰ تومان1401/11/12 | 17:38
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۲۶۴,۲۳۰ تومان1401/11/12 | 17:39
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۱,۵۶۰ تومان1401/11/12 | 17:39
ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۶۴,۲۳۰ تومان1401/11/12 | 17:39
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۲۴۷,۲۵۰ تومان1401/11/12 | 17:39
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۳۶,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 17:39
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۲۶۳,۸۶۰ تومان1401/11/12 | 17:39
ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۵۵,۰۵۰ تومان1401/11/12 | 17:39
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۲۶۶,۹۸۰ تومان1401/11/12 | 17:42
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۱,۵۶۰ تومان1401/11/12 | 17:42
ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۶۶,۹۸۰ تومان1401/11/12 | 17:42
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۲۴۷,۳۴۰ تومان1401/11/12 | 17:42
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۳۶,۷۰۰ تومان1401/11/12 | 17:42
ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۵۵,۰۵۰ تومان1401/11/12 | 17:42
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۶۶,۹۸۰ تومان1401/11/12 | 17:45
ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۶۲,۳۹۰ تومان1401/11/12 | 17:45
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم۲۷۶,۱۵۰ تومان1401/11/12 | 17:45
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۲۷۱,۵۶۰ تومان1401/11/12 | 17:45
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:45
ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۱,۵۶۰ تومان1401/11/12 | 17:45
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1000کیلوگرم۲۸۹,۰۹۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1250کیلوگرم۲۸۴,۴۱۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۲۹۲,۶۷۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۰۳,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۳۱۰,۵۶۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۶,۱۵۰ تومان1401/11/12 | 17:45
ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۱,۵۶۰ تومان1401/11/12 | 17:45
ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۶,۲۴۰ تومان1401/11/12 | 17:45
ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۳۰۳,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۲۹۲,۶۷۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۰۳,۲۲۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۳۰۸,۷۲۰ تومان1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 8 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 17:27
ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۷۶,۲۴۰ تومان1401/11/12 | 17:45
ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 14:22
ورق قطعات ضخامت 10 ابعاد 125×600کارخانه-10کیلوگرم۲۶۱,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 11:23
ورق قطعات ضخامت 12 ابعاد 125×600کارخانه-12کیلوگرم۲۶۱,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 11:23
ورق قطعات ضخامت 15 ابعاد 125×600کارخانه-15کیلوگرم۲۶۱,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 11:23
ورق قطعات ضخامت 20 ابعاد 125×600کارخانه-20کیلوگرم۲۶۱,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 11:23
ورق قطعات ضخامت 25 ابعاد 125×600کارخانه-25کیلوگرم۲۶۱,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 11:23
ورق قطعات ضخامت 30 ابعاد 125×600کارخانه-30کیلوگرم۲۶۱,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 11:23
ورق قطعات ضخامت 35 ابعاد 125×600کارخانه-35کیلوگرم۲۶۱,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 11:23
ورق قطعات ضخامت 8 ابعاد 125×600کارخانه-8کیلوگرم۲۶۱,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 11:23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 13:50
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 19:06
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:24
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:35
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:05
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:43
ورق گالوانیزه ضخامت 0.34 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 23:12
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 13:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:32
ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:30
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:24
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 22:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/16 | 16:17
ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:38
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:35
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:38
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانتماس بگیرید1401/6/7 | 13:23
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 18:09
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 23:52
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/18 | 18:07
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:31
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 17:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 11:20
ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 20:35
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 14:13
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/23 | 00:06
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:46
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 22:28
ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 21:05
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:42
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:50
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 22:54
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 21:58
ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 23:04
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:55
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:03
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:37
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:04
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:42
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 22:40
ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 23:12
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 14:19
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:24
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 20:46
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانتماس بگیرید1401/7/28 | 11:53
ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 13:51
ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/3 | 17:41
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 21:14
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 22:00
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 21:18
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:17
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:11
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 13:24
ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 19:47
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 17:47
ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 23:00
ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/18 | 16:32
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/16 | 23:23
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 22:32
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:01
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 14:11
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/30 | 19:52
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/26 | 18:02
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 19:28
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 12:39
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:00
ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/22 | 21:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 18:28
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/1 | 15:03
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/20 | 11:27
ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/10/4 | 23:48
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/25 | 20:11
ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/9/29 | 22:16