ورق

ورق

ورق

تمامی محصولات ورق

امروز: جمعه 2024/07/19

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدقیمتتوضیحات بیشتر
171002010ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم49,060 تومان2024/3/18 | 21:36
170601021ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم51,430 تومان2024/3/18 | 21:37
171001010ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم50,490 تومان2024/3/18 | 21:36
171001021ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم51,430 تومان2024/3/18 | 21:37
171202021ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم35,410 تومان2024/3/18 | 21:37
171202010ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانهکارخانهشیت6000*2000کیلوگرم45,350 تومان2024/3/18 | 21:36
171201010ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم48,120 تومان2024/3/18 | 21:36
171201021ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم50,500 تومان2024/3/18 | 21:37
171502010ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم42,140 تومان2024/3/18 | 21:36
171501010ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم47,250 تومان2024/3/18 | 21:36
171501021ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم49,120 تومان2024/3/18 | 21:36
171602010ورق ST52 16 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانهکارخانهشیت6000*2000کیلوگرم2023/9/13 | 17:29
172002010ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم37,980 تومان2024/3/18 | 21:36
172502010ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم37,980 تومان2024/3/18 | 21:36
173002010ورق ST52 30 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم39,810 تومان2024/3/18 | 21:36
173502010ورق ST52 35 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم39,370 تومان2024/3/18 | 21:36
170401010ورق ST52 4 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانهکارخانهشیت6000*1500کیلوگرم2023/9/13 | 17:29
174002010ورق ST52 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم35,960 تومان2024/3/18 | 21:37
170501010ورق ST52 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانهکارخانهشیت6000*1500کیلوگرم2023/9/13 | 17:29
175002010ورق ST52 50 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم2023/9/13 | 17:29
170601010ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم50,490 تومان2024/3/18 | 21:36
170801031ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم51,430 تومان2024/3/18 | 21:37
160200020ورق آجدار 2 پرسی 2.50*1.2540,000 تومان2024/5/22 | 23:56
160200010ورق آجدار 2 پرسی 2*140,800 تومان2024/4/16 | 08:00
162500010ورق آجدار 2.5 پرسی 2.50*1.2540,300 تومان2024/3/18 | 12:37
162500020ورق آجدار 2.5 پرسی 2*140,300 تومان2024/5/22 | 23:57
160300020ورق آجدار 3 پرسی 2.50*1.252024/6/14 | 07:08
160300010ورق آجدار 3 پرسی 2*142,300 تومان2024/3/18 | 12:37
160301011ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده1250*2500کیلوگرم45,410 تومان2024/3/18 | 21:37
160301021ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 2000*1000 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده2000*1000کیلوگرم45,410 تومان2024/3/18 | 21:37
160401031ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده2000*1000کیلوگرم47,250 تومان2024/3/18 | 21:37
160401041ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده1250*2500کیلوگرم46,330 تومان2024/3/18 | 21:37
160501051ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده1250*2500کیلوگرم47,250 تومان2024/3/18 | 21:37
160501061ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم49,130 تومان2024/3/18 | 21:37
160801071ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم43,990 تومان2024/3/18 | 21:37
270401030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰1,834,040 تومان2024/3/18 | 14:30
270601030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,203,660 تومان2024/3/18 | 14:30
270701030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,986,300 تومان2024/3/18 | 14:30
270801030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,202,720 تومان2024/3/18 | 14:30
271501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,158,440 تومان2024/3/18 | 14:30
271001030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰2023/9/13 | 16:38
270501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای و ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,577,550 تومان2024/3/18 | 14:30
271001020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ طلایی ضخامت ۱ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰2024/3/4 | 21:09
270401020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,677,990 تومان2024/3/18 | 14:30
270501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,910,170 تومان2024/3/18 | 14:30
270601020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,692,810 تومان2024/3/18 | 14:30
270701020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,475,460 تومان2024/3/18 | 14:29
270801020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰5,160,270 تومان2024/3/18 | 14:30
272501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۲۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,293,230 تومان2024/3/18 | 14:29
271501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,678,030 تومان2024/3/18 | 14:30
270401010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,580,160 تومان2024/3/18 | 14:30
270501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰2,812,340 تومان2024/3/18 | 14:30
270601010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰3,497,150 تومان2024/3/18 | 14:29
270701010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,279,790 تومان2024/3/18 | 14:30
270801010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰4,594,040 تومان2024/3/18 | 14:30
271501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰6,561,940 تومان2024/3/18 | 14:29
271001010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰2023/9/13 | 16:38
272501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ نقره ای ضخامت ۱.۲۵ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰5,908,000 تومان2024/3/18 | 14:30
270602030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270602050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270602040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270602060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270702040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270702050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
270802070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰161,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰164,000 تومان2024/3/18 | 14:41
271002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰164,000 تومان2024/3/18 | 14:41
271002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰164,000 تومان2024/3/18 | 14:41
271502060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271502050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271502040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵×۱۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002080ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰163,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270802010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270902010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۹ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270602020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270602010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270702030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270702020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270702010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
270802030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270802020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270902020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۹ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
271002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
271502020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271502030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:38
271502010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
272002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر2023/9/13 | 16:38
272002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:38
272002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
272002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:38
270503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270803040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
272003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
270503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270603030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270703050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270703060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
270803050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰175,300 تومان2024/3/24 | 00:58
270803060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰175,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271503040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
271503060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
271503050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
271003090ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۵۰۰×۳۰۰۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰174,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۱۰۰۰×۲۰۰۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
272003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰173,400 تومان2024/3/18 | 14:41
270803010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ ×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270703010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰٫۷×۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270603020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270603010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270703040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270703030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270703020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270803030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270803020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
272003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270604050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۵۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270504030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270704060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270704050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270804080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
270804070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰158,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰160,500 تومان2024/3/18 | 14:45
271504200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271504190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271504180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271504170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004260ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
2720042501ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
272004250ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004240ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
273004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
274004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
275004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
275004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
275004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271504210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰157,800 تومان2024/3/18 | 14:45
271004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
271504160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271504150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271504140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
271504130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
272004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
272004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
272004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
272004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
273004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
273004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
273004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
273004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:40
274004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:40
274004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:40
274004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:40
274004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
275004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270804040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270804060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270804050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰249,500 تومان2024/3/18 | 14:41
271504110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
272004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
273004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
274004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
275004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
275004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
275004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰252,300 تومان2024/3/18 | 14:41
271504070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270104010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱۰ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
276004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۶ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
278004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۸ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270704010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270804010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270604010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270704040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270704030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270704020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
270804030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
270804020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
271004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
271504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
271504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
272004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
272004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
272004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
272004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
273004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
273004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
273004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
273004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
274004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
274004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰2023/9/13 | 16:39
274004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
274004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
274004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
275004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰2023/9/13 | 16:39
275004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰2023/9/13 | 16:39
260206010ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
262506030ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
262806010ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260301010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه10002023/9/13 | 20:04
260306010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
263501010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه10002023/9/13 | 20:04
263506010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
263603010ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
263803010ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260401010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100051,840 تومان2024/3/18 | 12:22
260405020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260403030ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260403010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260406020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماس51,840 تومان2024/3/18 | 12:36
260401020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه12502023/9/13 | 20:04
260405010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260403020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260406010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماس51,740 تومان2024/3/18 | 12:35
264506010ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
264603010ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
264603020ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
264803010ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
264803020ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260502010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260501010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100052,750 تومان2024/3/18 | 12:22
260505010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه54,590 تومان2024/3/18 | 12:35
260504010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان54,590 تومان2024/3/18 | 12:35
260503010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260506020ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260506030ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260502020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260501020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125052,750 تومان2024/3/18 | 12:22
260504020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان53,670 تومان2024/3/18 | 12:35
260503020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260506010ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماس52,750 تومان2024/3/18 | 12:35
260506040ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماس2024/3/4 | 16:32
265506010ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماس2023/9/13 | 20:04
260602010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260601010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100050,000 تومان2024/3/18 | 12:22
260605010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260604010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260603010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260606020ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماس50,000 تومان2024/3/18 | 12:36
260605030ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260601020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125050,180 تومان2024/3/18 | 12:22
260605020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه50,920 تومان2024/3/18 | 12:35
260604020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان50,920 تومان2024/3/18 | 12:35
260603020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260606010ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماس50,180 تومان2024/3/18 | 12:35
260605040ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260702010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260701010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100050,000 تومان2024/3/18 | 12:22
260705020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260704010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260703010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260706020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماس50,000 تومان2024/3/18 | 12:36
260705040ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260702020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260701020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125050,000 تومان2024/3/18 | 12:22
260705010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260704020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان50,460 تومان2024/3/18 | 12:35
260703020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260706010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماس50,000 تومان2024/3/18 | 12:35
260705030ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکه2023/9/13 | 20:04
260802010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260801010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100048,620 تومان2024/3/18 | 12:22
260804010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
260803020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260806020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:36
260801020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125048,620 تومان2024/3/18 | 12:22
260804020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
260803010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260806010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
260902010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260901010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100048,620 تومان2024/3/18 | 12:22
260905010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
260904010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
260903010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
260906020ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:36
260902020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
260901020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125048,620 تومان2024/3/18 | 12:22
260903020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
260906010ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
261002010ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261001010ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100048,620 تومان2024/3/18 | 12:22
261004010ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
261003010ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
261006010ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
261002020ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261001020ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125048,620 تومان2024/3/18 | 12:22
261004020ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
261003020ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
261006020ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
262502010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
262501010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100048,620 تومان2024/3/18 | 12:22
262504010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
262503010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
262506010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
262502020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
262501020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125048,620 تومان2024/3/18 | 12:22
262504020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
262503020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
262506020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
261502010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261501010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100048,620 تومان2024/3/18 | 12:22
261504010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
261503010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
261506010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
261502020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
261501020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125048,620 تومان2024/3/18 | 12:22
261505010ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
261504020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان49,080 تومان2024/3/18 | 12:35
261506020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماس48,620 تومان2024/3/18 | 12:35
261802010ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیه2023/9/13 | 20:04
262001010ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیاکارخانه100048,990 تومان2024/3/18 | 12:22
262004010ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان49,540 تومان2024/3/18 | 12:35
262003010ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاق2023/9/13 | 20:04
262006010ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماس48,990 تومان2024/3/18 | 12:35
262001020ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیاکارخانه125049,820 تومان2024/3/18 | 12:22
262004020ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان49,820 تومان2024/3/18 | 12:35
262003020ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاق2023/9/13 | 20:04
262006020ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماس49,820 تومان2024/3/18 | 12:36
262504030ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
262504040ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
263004010ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهان2023/9/13 | 20:04
151002021ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم43,070 تومان2024/3/18 | 23:05
151002010ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم2023/9/13 | 17:47
151002041ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم43,070 تومان2024/3/18 | 23:05
151002030ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم42,160 تومان2024/3/18 | 23:05
151001021ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانرول1500کیلوگرم44,040 تومان2024/3/18 | 23:05
151001010ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم42,800 تومان2024/3/18 | 23:05
151001031ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم44,040 تومان2024/3/18 | 23:05
151001041ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم44,500 تومان2024/3/18 | 23:05
151004011ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت1200*6000کیلوگرم23,590 تومان2024/3/18 | 23:05
151004020ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانهکارخانهشیت1200*6000کیلوگرم2024/3/5 | 01:32
151003021ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم2023/9/13 | 17:47
151003010ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم2023/9/13 | 17:47
151202021ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم38,440 تومان2024/3/18 | 23:05
151202010ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم37,520 تومان2024/3/18 | 23:05
151202041ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم38,440 تومان2024/3/18 | 23:05
151202030ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم37,520 تومان2024/3/18 | 23:05
151201021ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانرول1500کیلوگرم42,430 تومان2024/3/18 | 23:05
151201010ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم41,330 تومان2024/3/18 | 23:05
151201041ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم42,430 تومان2024/3/18 | 23:05
151201031ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم43,580 تومان2024/3/18 | 23:05
151204021ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت1200*6000کیلوگرم31,880 تومان2024/3/18 | 23:05
151204010ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانهکارخانهشیت1200*6000کیلوگرم2024/3/18 | 23:05
151203021ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم35,690 تومان2024/3/18 | 23:05
151203010ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم2023/9/13 | 17:43
151203041ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم41,240 تومان2024/3/18 | 23:05
151203030ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم2023/9/13 | 17:43
151502010ورق سیاه 15 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم38,440 تومان2024/3/5 | 01:27
151502031ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم39,360 تومان2024/3/18 | 22:42
151502020ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم38,440 تومان2024/3/18 | 22:42
151501010ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم40,050 تومان2024/3/18 | 22:44
151501031ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم40,780 تومان2024/3/18 | 22:42
151501021ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم41,420 تومان2024/3/18 | 22:42
151504011ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت1200*6000کیلوگرم31,880 تومان2024/3/18 | 23:05
151504020ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانهکارخانهشیت1200*6000کیلوگرم2024/3/5 | 01:27
151503021ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم35,690 تومان2024/3/18 | 22:44
151503010ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم31,330 تومان2024/3/18 | 22:44
151503041ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم39,080 تومان2024/3/18 | 22:44
151503030ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم36,700 تومان2024/3/18 | 22:44
152002010ورق سیاه 20 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم32,890 تومان2024/3/18 | 22:42
152002031ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم33,810 تومان2024/3/18 | 22:42
152002020ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم32,890 تومان2024/3/18 | 22:42
152003021ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم31,700 تومان2024/3/18 | 22:42
152003010ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم29,730 تومان2024/3/18 | 22:42
152003041ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم32,710 تومان2024/3/18 | 22:42
152003030ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم30,690 تومان2024/3/18 | 22:42
152502021ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم32,430 تومان2024/3/18 | 22:41
152502010ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم31,510 تومان2024/3/18 | 22:41
152502041ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم32,430 تومان2024/3/18 | 22:41
152502030ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم31,510 تومان2024/3/18 | 22:41
152503021ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم32,620 تومان2024/3/18 | 22:41
152503010ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم29,730 تومان2024/3/18 | 22:42
152503041ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم32,710 تومان2024/3/18 | 22:41
152503030ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم30,690 تومان2024/3/18 | 22:41
150301011ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه 6000*1500 برش‌ خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم46,510 تومان2024/3/18 | 23:05
153002021ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم32,890 تومان2024/3/18 | 22:32
153002010ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم31,970 تومان2024/3/18 | 22:32
153003021ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم32,570 تومان2024/3/18 | 22:32
153003010ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم29,730 تومان2024/3/18 | 22:33
153003041ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم32,620 تومان2024/3/18 | 22:32
153003030ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم30,690 تومان2024/3/18 | 22:33
153502010ورق سیاه 35 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم31,970 تومان2024/3/18 | 22:32
153502021ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم32,890 تومان2024/3/18 | 22:32
153502020ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم31,970 تومان2024/3/18 | 22:32
153503021ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم29,820 تومان2024/3/18 | 22:32
153503010ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم29,730 تومان2024/3/18 | 22:33
153503041ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم32,620 تومان2024/3/18 | 22:32
153503030ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم30,690 تومان2024/3/18 | 22:33
154002010ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم31,330 تومان2024/3/18 | 22:32
154002031ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم32,250 تومان2024/3/18 | 22:32
154002020ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم31,330 تومان2024/3/18 | 22:32
154003021ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم29,830 تومان2024/3/18 | 22:32
154003010ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم29,730 تومان2024/3/18 | 22:33
154003030ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم30,690 تومان2024/3/18 | 22:33
154502021ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم31,700 تومان2024/3/18 | 22:33
154502010ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم30,780 تومان2024/3/18 | 22:32
155002021ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم31,700 تومان2024/3/18 | 22:32
155002010ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم30,600 تومان2024/3/18 | 22:33
155002041ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم2023/9/13 | 17:38
155002030ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم30,600 تومان2024/3/18 | 22:33
150601010ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1000کیلوگرم45,880 تومان2024/3/18 | 23:05
150601020ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1250کیلوگرم44,860 تومان2024/3/18 | 23:05
150601030ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم45,410 تومان2024/3/18 | 23:05
150601041ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم46,420 تومان2024/3/18 | 23:05
150601051ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم47,250 تومان2024/3/18 | 23:05
156002021ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم34,770 تومان2024/3/18 | 22:33
156002010ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم33,350 تومان2024/3/18 | 22:33
157002011ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم34,780 تومان2024/3/18 | 22:33
150802011ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم46,790 تومان2024/3/18 | 23:05
150801021ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانرول1500کیلوگرم46,150 تومان2024/3/18 | 23:05
150801011ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم45,320 تومان2024/3/18 | 23:05
150801031ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم46,150 تومان2024/3/18 | 23:05
150801041ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم46,790 تومان2024/3/18 | 23:05
150803011ورق سیاه 8 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم2023/9/13 | 17:49
158002011ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم30,900 تومان2024/3/18 | 22:33
180801010ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم50,490 تومان2024/3/18 | 21:36
241001010ورق قطعات ضخامت 10 ابعاد 125×600کارخانه-10کیلوگرم31,190 تومان2024/3/18 | 11:41
241201010ورق قطعات ضخامت 12 ابعاد 125×600کارخانه-12کیلوگرم31,190 تومان2024/3/18 | 11:41
241501010ورق قطعات ضخامت 15 ابعاد 125×600کارخانه-15کیلوگرم31,190 تومان2024/3/18 | 11:41
242001010ورق قطعات ضخامت 20 ابعاد 125×600کارخانه-20کیلوگرم31,191 تومان2024/3/18 | 11:41
242501010ورق قطعات ضخامت 25 ابعاد 125×600کارخانه-25کیلوگرم31,191 تومان2024/3/18 | 11:41
243001010ورق قطعات ضخامت 30 ابعاد 125×600کارخانه-30کیلوگرم31,191 تومان2024/3/18 | 11:41
243501010ورق قطعات ضخامت 35 ابعاد 125×600کارخانه-35کیلوگرم31,191 تومان2024/3/18 | 11:41
240801010ورق قطعات ضخامت 8 ابعاد 125×600کارخانه-8کیلوگرم31,190 تومان2024/3/18 | 11:41
250303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250304020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250308020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10002024/3/4 | 16:13
250304010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250308010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12502024/3/11 | 06:43
253403010ورق گالوانیزه ضخامت 0.34 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10002023/9/13 | 20:03
253504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
253508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10002023/9/13 | 20:04
253504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
253508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12502023/9/13 | 20:04
253803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
253803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250406020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10002023/9/13 | 20:04
254004020ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250408010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10002023/9/13 | 20:04
250405020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10002023/9/13 | 20:04
250406010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12502023/9/13 | 20:04
254004010ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250407010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه12502023/9/13 | 20:04
250405010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12502023/9/13 | 20:04
254303020ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254503010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002024/3/11 | 05:15
254508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10002023/9/13 | 20:04
054503020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
254504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
254508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12502023/9/13 | 20:04
254803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم42,800 تومان2024/3/18 | 12:05
254804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
254803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرم42,800 تومان2024/3/18 | 12:05
254804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250506020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100043,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250501020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250507020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100043,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100048,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250505010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100043,600 تومان2024/3/18 | 12:05
250504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000سمنانکارخانه100043,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250506010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125043,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250501010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه125043,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250507010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125043,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125044,200 تومان2024/3/18 | 12:05
255508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100045,000 تومان2024/3/18 | 12:05
255508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان44,500 تومان2024/3/18 | 14:47
255803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
255803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250606020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100042,800 تومان2024/3/18 | 12:05
250601010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250604020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه100042,300 تومان2024/3/18 | 12:05
250607020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100042,800 تومان2024/3/18 | 12:05
250608020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100044,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250605020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100042,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250606010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125042,800 تومان2024/3/18 | 12:05
250601020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250604010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه125042,300 تومان2024/3/18 | 12:05
250607010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125042,800 تومان2024/3/18 | 12:05
250608010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125044,700 تومان2024/3/18 | 12:05
250605010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125042,700 تومان2024/3/18 | 12:05
256803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
256803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250706020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100041,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250701020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250703010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250704010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250707020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100041,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250708020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100041,400 تومان2024/3/18 | 12:05
250705020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100040,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250706010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125041,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250701010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250703020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250704020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250707010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125041,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250708010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125041,400 تومان2024/3/18 | 12:05
250705010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125040,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250806020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100040,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250801010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم2024/3/10 | 10:37
250804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250807020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100040,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250808020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100039,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250805020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100039,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250806010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه100040,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250801020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250807010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125040,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250808010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125039,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250805010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125039,900 تومان2024/3/18 | 12:05
250906010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100040,000 تومان2024/3/18 | 12:05
250901020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250903010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250904010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
250907020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
250908020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
250905020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
250906020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
250901010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
250904020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
250907010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
250908010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
250905010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
251006030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
251006010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100040,000 تومان2024/3/18 | 12:05
251001010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251003010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251007030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکرد40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
251007010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100040,000 تومان2024/3/18 | 12:05
251008020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشان39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
251005020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماس39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
251006020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تاراز40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
251001020ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251007020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکرد40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
251008010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشان39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
251005010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماس39,900 تومان2024/3/18 | 14:47
252506040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ تاراز40,000 تومان2024/3/18 | 14:47
252501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252503010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252504040ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
252507040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100040,000 تومان2024/3/18 | 12:05
252508020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100039,900 تومان2024/3/18 | 12:05
252505040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100039,900 تومان2024/3/18 | 12:05
252506030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125040,000 تومان2024/3/18 | 12:05
252501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252504030ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
252507030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125040,000 تومان2024/3/18 | 12:05
252508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125039,900 تومان2024/3/18 | 12:05
252505030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125039,900 تومان2024/3/18 | 12:05
251506020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100040,200 تومان2024/3/18 | 12:05
251501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251504010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
251507020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100040,200 تومان2024/3/18 | 12:05
251508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه100041,000 تومان2024/3/18 | 12:05
251505020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100040,100 تومان2024/3/18 | 12:05
251506010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125040,200 تومان2024/3/18 | 12:05
251501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
251504020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
251507010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125040,200 تومان2024/3/18 | 12:05
251505010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125040,100 تومان2024/3/18 | 12:05
252006020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه100040,200 تومان2024/3/18 | 12:05
252001020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252004020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
252007020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه100040,200 تومان2024/3/18 | 12:05
252002010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252005020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه100040,100 تومان2024/3/18 | 12:05
252006010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125040,200 تومان2024/3/18 | 12:05
252001010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252004010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
252007010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125040,200 تومان2024/3/18 | 12:05
252005010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125040,100 تومان2024/3/18 | 12:05
252506020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10002023/9/13 | 20:03
252504010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002023/9/13 | 20:03
252502020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252505020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10002023/9/13 | 20:03
252506010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12502023/9/13 | 20:03
252504020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502023/9/13 | 20:03
252502010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
252505010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12502023/9/13 | 20:03
253002020ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرول1000کیلوگرم2023/9/13 | 20:03
253002010ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانهرول1250کیلوگرم2023/9/13 | 20:03

آشنایی با ورق و انواع آن

ورق همانند تیرآهن یکی از پروفیل‌های پرکاربرد در صنایع مادر به‌حساب می‌آید که در انواع مختلفی مانند آلومینیومی، استیل، روغنی، سیاه، ضدسایش و … ساخته می‌شود. به این نکته توجه داشته باشید که هر کدام از محصولات گفته شده برای مصارف خاصی تولید شده و ویژگی‌های منحصربه‌فردی دارند. جالب است بدانید که کشور ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این مقاطع با ضخامت‌های گوناگون است. در ادامه این مطلب قصد داریم اطلاعاتی را در مورد انواع، مزایا و کاربردهای این شیت‌ها در اختیار شما قرار دهیم تا در صورت نیاز بتوانید بهترین انتخاب را انجام دهید.

ورق چیست؟

مقاطع نازکی که با استفاده از فلزات مختلف در ابعاد و ضخامت‌های متفاوتی تولید می‌شوند. ورق‌ها در صنایع گوناگونی مثل خودروسازی، ساخت‌وساز، بسته‌بندی و… مورد استفاده قرار می‌گیرند. این محصولات باتوجه‌به مواد اولیه‌ای که در ساخت آن‌ها به کار گرفته شده، ویژگی‌ها و خواص متنوعی دارند که از مهم‌ترین‌شان می‌توان به مقاومت، انعطاف‌پذیری، خواص حفاظتی و… اشاره کرد.

ورق چیست

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

به‌طورکلی می‌توان ورق‌ها را به دودسته سرد وگرم تقسیم‌بندی کرد. به این نکته توجه داشته باشید که هر کدام از محصولات گفته شده باتوجه‌به شیوه تولید، کاربرد، دوام و انعطاف، قیمت‌های متفاوتی دارند.

انواع ورق گرم

نوعی از پروفیل‌ها که برای تولید آن‌ها از نورد گرم استفاده می‌شود. در این حالت، مواد اولیه وارد کوره‌ای با دمای ۹۰۰ درجه شده و به‌وسیله غلتک‌های مخصوص، فرایند نورد روی آن‌ها انجام می‌گیرد. به این نکته توجه داشته باشید که برای ساخت یک محصول باکیفیت، دما باید به‌صورت یکنواخت به تمام بخش‌ها منتقل شود.

سیاه

نوعی شیت با جنس خشن و ظاهری مات که کیفیت کمتری نسبت به تولیدات با نورد سرد دارد. ضخامت این نوع محصول حداقل ۱.۵ و حداکثر ۱۰۰ میلی‌متر و عرض آن از ۱۰۰ تا ۲۰۰ سانتی‌متر است. کارخانه‌های تولیدکننده، بسته به نیاز صنایع می‌توانند تغییرات موردنظر را در ابعاد ایجاد کنند. به دلیل ویژگی‌های این صفحه‌ها، در صنایع مختلف از آن‌ها استفاده می‌شود که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 • خودرو
 • ساخت ماشین‌آلات صنعتی
 • لوله‌ها
 • تجهیزات جاده‌ای مثل گاردریل

آج‌دار

نوعی ورق که با نام شطرنجی و برجسته نیز شناخته می‌شود. دلیل اصلی نام‌گذاری این محصول، وجود الگوهای منظم مثل بادام، لوزی، دایره‌ای و… روی سطح آن است که میزان اصطکاک را کاهش می‌دهد. به دلیل وجود همین برجستگی‌ها، استحکام مکانیکی این مقاطع به میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. از ویژگی‌های دیگر این پروفیل می‌توان به براق بودن سطح، جوش‌پذیری، سبک بودن و انعطاف‌پذیری بالا اشاره کرد. به همین دلیل از آن در عملیات ساخت، بسته‌بندی مواد غذایی، ساخت قطعات لوازم‌خانگی و… استفاده می‌شود.

قطعات

نوعی ورق آهنی که ضخامتی بین ۱۰ تا ۳۰ میلی‌متر دارد و از آن برای ساخت قطعات بزرگ در صنایع مختلف مثل خودروسازی، مخازن تحت‌فشار و… استفاده می‌شود. تولیدکننده، گریدهای مختلفی از این شیت را به بازار عرضه می‌کند تا شرکت‌های مصرف کننده باتوجه‌به نیاز خود، بهترین نوع را تهیه کنند. از مهم‌ترین ویژگی‌های آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ضخامت کم
 • وزن سبک
 • شکل‌پذیری بالا
 • قیمت مناسب
 • مقاوم در برابر خوردگی

ST37

نوعی شیت که با نام فولاد نرم نیز شناخته می‌شود. ضخامت این ورق بین 10 تا 30 میلی‌متر بوده و با استفاده از استاندارد DIN17100 تولید شده است. از این محصول در صنایع خودروسازی، ماشین‌سازی، مخازن تحت‌فشار و ساختمانی استفاده می‌شود. از مهم‌ترین ویژگی‌های این پروفیل می‌توان به مقاومت مکانیکی بالا، جوش‌پذیری خوب و شکل‌پذیری مناسب اشاره کرد.

ورق ST37

ST52

یکی از مقاطع فولادی پرکاربرد که مقاومت بالا و قیمت بسیار مناسبی دارد. 55 درصد این صفحه‌ها را سیلیسیم تشکیل داده است. به این نکته توجه داشته باشید که اگر از منگنز در تولید این ورق‌ها استفاده شود، استحکام و انعطاف‌پذیری آن‌ها نسبت به نوع عادی به شکل قابل‌توجهی بیشتر می‌شود. از مهم‌ترین کاربردهای ST52 می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • تولید قطعات خودرو
 • ساخت ماشین‌آلات
 • ساخت لوله‌ها و قطعات حفاری مربوط به صنعت نفت و گاز

انواع ورق سرد

نوعی از مقاطع فلزی که با استفاده از نورد سرد ساخته شده و ضخامت کمتری نسبت به ورق‌های گرم دارند. دلیل نام‌گذاری این شیت‌ها، استفاده از دمای پایین‌تر در فرایند تولید است. از مهم‌ترین ویژگی‌های آن‌ها می‌توان به‌دقت ابعاد، سطح صاف، مقاومت بالا، شکل‌پذیری و… اشاره کرد. در ادامه برخی از مهم‌ترین این محصولات را به شما معرفی می‌کنیم.

روغنی

محصولی که در تولید آن از ورق سیاه استفاده می‌شود. دلیل اصلی این نام‌گذاری، آغشته شدن به روغن قبل از انجام فرایند آنیل است. به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد شیت روغنی نظیر مقاومت بالا در برابر خوردگی، دوام بالا، ظاهر زیبا، جوش‌پذیری و اتصال خوب مقاومت مکانیکی قابل‌قبول و… در صنایع مختلفی از آن استفاده می‌شود که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌کنیم:

 • ساخت مبل فلزی و لوازم‌خانگی
 • خودروسازی
 • محصولات فولادی

رنگی

نوعی ورق گالوانیزه که سطح آن با استفاده از رنگ مخصوصی که طی فرایند الکترواستاتیک تولید می‌شود پوشانده شده است. انواع این محصولات عبارت هستند از: شادولاین، پالرمو، ذوزنقه‌ای، شیروانی و سینوسی. از مهم‌ترین ویژگی‌های این شیت‌ها می‌توان به زیبایی، مقاومت در برابر خوردگی، دوام بالا، مقاومت مکانیکی و حرارتی اشاره کرد. به همین دلیل است که این مقاطع در صنایع خودروسازی، ساختمان‌سازی و تولید لوازم‌خانگی بسیار پرکاربرد هستند.

گالوانیزه

ورقی از جنس فولاد که به‌منظور جلوگیری از خوردگی و زنگ‌زدگی، روی آن فرایند گالوانیزاسیون انجام می‌شود. میزان این پوشش از 100 تا 350 گرم بر مترمربع است که شرکت‌های تولیدکننده باتوجه‌به نیاز، آن را تغییر می‌دهند. به این نکته توجه داشته باشید که هرچه جرم‌پوشش بیشتر باشد، کیفیت شیت ساخته شده بالاتر است. قیمت ورق گالوانیزه به دلیل پیچیدگی فرایندهای تولید گران‌تر از انواع دیگر است. به‌طورکلی این مقاطع از نظر نوع پوشش به دودسته Z(روی خالص) و ZF ( روی و آهن) تقسیم می‌شوند. از مهم‌ترین کاربردهای آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ساخت تجهیزات ترافیکی
 • راه‌سازی
 • خودروسازی
 • لوازم‌خانگی
 • تولید قطعات الکترونیکی و کامپیوتری

ورق گالوانیزه

تفاوت ورق سرد و گرم

پس از اینکه انواع ورق‌های گرم و سرد را معرفی کردیم قصد داریم در این بخش، تفاوت میان این محصولات را مورد بررسی قرار دهیم. برخی از مهم‌ترین آن‌ها عبارت هستند از:

بها

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های این شیت‌ها، قیمت و بهای تمام شده آن‌ها است. نرخ تولید ورق سرد بیش از دوبرابر نوع گرم بوده؛ زیرا تولید آن پیچیدگی‌های خاص خود را  دارد. به طور مثال برای ساخت مقاطع رنگی از شیت‌های گالوانیزه استفاده می‌شود که قیمت محصول نهایی را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد.

کاربرد

محصولات بزرگ‌تر به دلیل جزئیات کمتر با استفاده از شیت‌های گرم ساخته می‌شوند؛ اما ازآنجایی‌که در پروفیل‌های ظریف‌تر و کوچک‌تر توجه به جزئیات اهمیت بیشتری دارد، ورق‌های تولید شده به روش نورد سرد پرکاربردتر هستند. به این نکته توجه داشته باشید که برای ساخت مقاطع سرد از ورق گرم استفاده می‌شود.

فرایند تولید

یکی دیگر از تفاوت‌های مهم، فرایند تولید است. مقاطع گرم در دمای بالا نورد می‌شوند. به همین دلیل به‌راحتی تغییر شکل می‌دهند؛ اما برای ساخت شیت‌های سرد از روش نورد در دمای معمولی که فرایند را  سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند استفاده می‌شود.

تفاوت ورق سرد و گرم

مزایای ورق سرد چیست؟

شاید این سؤال برای شما ایجاد شود که مزایای ورق سرد چیست؟ در ادامه به برخی از مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 • ابعاد دقیق که برای ساخت محصولات با جزئیات زیاد از آن‌ها استفاده می‌شود.
 • شکل‌های گوناگون مانند مدور و مربع و مسطح وجود دارد.
 • مقاومت بسیار بالا در برابر فشار
 • وجود رنگ‌بندی که موجب شده از آن در صنعت خودرو و لوازم‌خانگی و حتی در مصالح ساختمانی استفاده شود.
 • اندازه‌های مختلف و گوناگون و ابعاد متفاوت

مزایای ورق سرد چیست؟

مزایای ورق گرم چیست؟

ممکن است دررابطه‌با مقاطع گرم این سؤال به وجود می‌آید  که مزایای ورق گرم چیست؟ در ادامه به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

 • تنوع بسیار زیاد
 • ویژگی‌های شیمیایی و مکانیکی متعدد
 • امکان تولید به روش مستقیم و غیرمستقیم
 • جوش‌پذیری بسیار بالا
 • وزن مناسب

مزایای ورق گرم چیست؟

بررسی روش‌های افزایش طول عمر ورق

همان‌طور که گفته شد ورق‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مواد مورداستفاده در صنایع مختلف، نقش بسیار مهمی را در ساخت‌وساز، خودروسازی، الکترونیک و صنایع دیگر ایفا می‌کنند؛ اما یکی از چالش‌های موجود در استفاده از شیت‌ها، کاهش طول عمر آن‌ها است. در این بخش برخی از روش‌هایی که از تخریب زود هنگام این محصولات  جلوگیری می‌کند را بررسی می‌کنیم.

بهبود کیفیت

ورق‌های باکیفیت بالاتر دارای مقاومت بیشتری نسبت به خوردگی، خستگی و تغییرات دما هستند. انتخاب مواد با خواص مکانیکی مناسب می‌تواند به افزایش طول عمر ورق‌ها کمک کند. عامل دیگری که می‌تواند مؤثر باشد اعمال پوشش‌های محافظتی مانند رنگ‌ها، رزین‌ها و پوشش‌های ضدخوردگی است. با به‌کارگیری این روش از تماس مستقیم ورق با عوامل زیستی و شیمیایی جلوگیری کرده و طول عمر آن افزایش پیدا می‌کند.

بهینه‌سازی فرایند تولید

یکی دیگر از مواردی که می‌تواند عمر صفحه‌های فلزی را افزایش دهد بهینه‌سازی فرایند تولید است. کنترل دقیق دما و فشار، ساختار داخلی ورق را بهبود بخشیده و احتمال ایجاد خوردگی و ترک را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. البته کارخانه‌های سازنده از روش‌های مدرن جوشکاری و ریخته‌گری نیز استفاده می‌کنند که موجب بهبود کیفیت محصولات تولید شده می‌شود.

مراقبت و نگهداری مناسب

مراقبت منظم و دقیق از شیت‌ها و تمیزی و پاک‌سازی آن‌ها از رسوبات و ذرات معلق موجود در هوا از خوردگی و سایر خرابی‌ها جلوگیری می‌کند. یکی دیگر از مواردی که هنگام نگهداری از صفحه‌های گفته شده باید به آن توجه کرد رطوبت محل نگهداری است. محیط‌های خشک می‌توانند باعث کاهش اکسیداسیون و تغییرات شیمیایی در ورق‌ها شوند و عمر آن‌ها را افزایش دهند.

بررسی روش‌های افزایش طول عمر ورق

قیمت روز ورق با کیفیت

این مقاطع جز یکی از محصولات پرتقاضا در صنایع مختلف به‌حساب می‌آیند که در انواع گوناگونی تولید و به بازار عرضه می‌شوند. به دلیل تنوع آلیاژ، ابعاد و ضخامت، قیمت آن‌ها با یکدیگر متفاوت است. برای مطلع شدن از قیمت ورق درجه یک و باکیفیت کارخانه‌های مختلف می‌توانید به سایت‌های اینترنتی و مراکز فروش معتبر مراجعه کرده و اطلاعات خود در مورد نرخ  این تولیدات را به‌روز کنید.

ازآنجایی‌که اطلاع از قیمت‌های به‌روز برای بسیاری از مهندسان و مدیران پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، وجود یک مرجع معتبر مثل آهن هایپر می‌تواند بسیاری از چالش‌های به وجود آمده را برطرف کند. این مجموعه برای آسایش هرچه بیشتر مصرف‌کنندگان در وب‌سایت https://ahanhyper.com/  به‌صورت روزانه قیمت مقاطع مختلف را درج می‌کند.

کافی است به دسته‌بندی محصول موردنظر خود مراجعه کرده یا در بخش جستجو، مشخصات آن را وارد کنید تا کلیه اطلاعات مورد نیازتان به شما نمایش داده شود. اگر در هنگام خرید ورق با چالش یا سؤالی مواجه شدید، می‌توانید با کارشناسان حرفه‌ای مجموعه ارتباط برقرار کرده تا شما را به بهترین شکل ممکن راهنمایی کنند.

جمع‌بندی

ورق از تولیدات پر کاربرد در صنایع است و می‌توان آن را به دودسته سردوگرم تقسیم‌بندی کرد. این مقاطع به دلیل نوع تولید و مشخصات فنی مختلف، کاربردها و مزایای گوناگونی دارند. به‌عنوان‌مثال نوع گرم این محصولات دارای مزایایی مانند ضخامت مناسب، ابعاد متفاوت بوده و نوع سرد آن، دارای مزایایی مانند ابعاد دقیق و مقاومت بالا است.

در هنگام خرید ورق به این نکته توجه داشته باشید که نوع سردوگرم آن تفاوت‌های متعددی با یکدیگر دارند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به شیوه تولید، ضخامت و ابعاد اشاره کرد. پس بهتر است ابتدا نیاز خود را مشخص کرده و بر اساس آن خریدتان را انجام دهید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

 

نمایش 1–12 از 682 نتیجه

نمایش 9 24 36

ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه

49,060 تومان

ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه

یکی از مهم ترین متریال مورد استفاده در صنایع مختلف، ورق های فولادی هستند. استفاده از ورق هایی که از آلیاژ های مختلف تولید شده اند، امروزه برای تولید انواع سازه های ساختمانی استفاده می شود. علاوه بر این ها در تمامی پروژه های عظیم فولادی، مکانیکی و حتی ساخت تجهیزات فضایی از این ورق ها استفاده می شود.

یکی از برند های مطرح و شناخته شده در این زمینه اکسین اهواز است. این برند محصولات خود را به کشور های آسیایی و اروپایی صادر نموده است. این محصول با نام ورق صنعتی هم شناخته می شود. اصولا سختی بسیار بالا و فرم پذیری ایده آل این محصول به عنوان مشخصه بارز آن ها به شمار می آید.

یکی از پرطرفدار ترین انواع ورق فولادی، ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه است. در ادامه این مقاله به بررسی ویژگی ها و کاربرد های این محصول خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

  خرید ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه  

ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 چیست؟

زمانی که در کنار عنوان یک ورق آلیاژی کلمه st به چشم می خورد، نشانه استفاده از فولاد در ساخت آن است. این محصول توسط برندهای داخلی مختلفی با آلیاژ های متنوعی ساخته می شود. این محصول به صورت شیت و یا رول هایی از ورق فولادی از درب کارخانه خارج می شود.

هم چنین ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه بر مبنای استاندارد DIN17100 طراحی و ساخته شده است. پایبندی به استاندارد های داخلی از جمله سازمان بهداشت، نشان از ایده آل بودن این ورق آلیاژی است. بنابراین می توانیم اطمینان حاصل کنیم که هیچگونه آلاینده ای تولید نمی کند. اما آیا مشخصات این محصول را می دانید؟

مشخصات ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه

این محصول در ضخامت 10 میلی متر ساخته شده است. طول و عرض این محصول همانطور که مشخص است؛ 6000 میلی متر در 2000 میلی متر است. این ورق فولادی با عملیات نورد گرم در کارخانه اکسین خوزستان تولید شده است. هم چنین عدد 52 در عنوان این ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه، نشان دهنده میزان استحکام کششی آن است.

به این معنی که استحکام کششی این ورق صنعتی 52 مگا پاسکال است. امکان سفارش و خرید اینترنتی ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه همواره برای علاقه مندان وجود دارد. ارسال محصول به صورت شیت و برش خورده نیز طبق میل مشتریان به سراسر کشور انجام خواهد شد.

  خرید ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه  

کاربرد های ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه

 • تولید قطع فلزی
 • صنایع سنگین فولاد
 • ساخت سازه های فلزی و ساختمان سازی
 • سد سازی
 • تولید انواع قطعات خودرو سازی
 • ساخت تجهیزات کشاورزی
 • ساخت انواع پروفیل و لوله
 • صنایع نظامی و ساخت انواع خودرو نظامی
 • ساخت تانک
 • ساخت هواپیما، جت و هلیکوپتر
 • تولیدات دریایی و کشتی سازی
 • ساخت سکوی نفتی
 • سوله سازی
 • صنایع نف و گاز
 • صنعت پتروشیمی
 • و....

با توجه به آن که امکان خرید از طریق تماس تلفنی و یا وب سایت فروش وجود دارد، در صورت نیاز می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. امکان مشاوره رایگان برای شما عزیزان فراهم شده است.

قیمت ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه!

یکی از نکات مهم این است که قیمت این محصولات به صورت شاخه ای و یا کیلویی محاسبه قیمت می شوند. با توجه به نوسانات شدید موجود در بازار، در صورت تمایل به دریافت قیمت دقیق با ما در تماس باشید. مشاوران ما همواره پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.

چرا ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه؟

چرا این محصول را پیشنهاد می کنیم و آن را انتخابی ایده آل می دانیم؟ این محصول توسط برند خوش نام اکسین اهواز تولید شده است. اکسین اهواز همواره در رعایت استاندارد های داخلی و بین المللی برندی پیشگام بوده است. مهم ترین مشخصه این کارخانه تولید محصولاتی در کیفیت بسیار مناسب و با قیمت بسیار مناسب بوده است.

خط تولید مدرن، تجهیزات نوین و دستگاه های پیشرفته سبب تمایز اکسین اهواز شده اند. کاربرد های گسترده ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه و مزایای بی شمار آن از جمله دلایل محبوبیت آن هستند. در صورتی که نیاز به دریافت جزئیات و اطلاعات فروش دارید، تلفن های تماس در اختیار شما عزیزان قرار دارند.

  فروش ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه  

مزایا و ویژگی های ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000:

 1. مقاومت کششی بالا
 2. مقاوم در برابر وزن بالا
 3. مقاومت پیچشی و خمشی
 4. محصولی مناسب و مقاوم در برابر سایش
 5. استحکام در برابر ضربه
 6. استحکام در برابر شرایط آب و هوایی
 7. مناسب برای محیط های صنعتی و ...
 8. قیمت مناسب، ارسال به سراسر کشور و فروش اینترنتی
 9. کیفیت مطلوب و ایده آل
 10. مناسب برای ساخت سازه های سنگین و عظیم فولادی

فرآیند تولید محصول

در ابتدا سنگ آهن به وسیله عملیات حرارت دهی تغییر می یابد. این عملیات در کوره های مخصوص انجام می شود. حرارت بسیار بالا سبب می شود تا شرایط فیزیکی و شیمیایی آهن تغییر کند و ورقی با استحکام کششی بالا به وجود آید.

مهم ترین نکته در تولید ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه، این است که خواص فلز به شیوه ای منحصر بهبود یافته است. این بهبود یافتن سبب محبوبیت این ورق های صنعتی شده است. چرا که خواص ارتجاعی و شکل پذیری بسیار مناسب برای تولید قطعات را سبب خواهد شد. برای اطلاع از آخرین قیمت ها تماس بگیرید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران

51,430 تومان

ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران

در صنایع مدرن و پیشرفته، استفاده از مواد اولیه و متریال با کیفیت به جهت تولید تجهیزات و قطعات اولویت بسیاری دارد. یکی از مهم ترین مواد خام که در طراحی و ساخت انواع سازه ها کاربرد دارد، ورق فلزی است. اغلب این ورق ها از فولاد ساخته می شوند. آلیاژ های مختلفی با میزان استحکام و سختی ایده آل به کار گرفته می شوند.

اغلب این ورق ها برای ساخت قطعات مختلف استفاده می شوند بنابراین فرم پذیری و ماشین خوری آن ها اهمیت بسیاری دارد. یکی از پرطرفدار ترین انواع ورق های فولادی، با نام ورق st52 شناخته می شود.

این محصول با توجه به ویژگی های فیزیکی دارای تنوع بالایی است. در این مقاله سعی داریم ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران را بررسی کنیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

  خرید ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران  

ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 چیست؟

این محصول با نام ورق آلیاژی هم شناخته می شود. هم چنین ممکن است ورق صنعتی هم ببینید یا بشنوید. دلیل آن هم اهمیت ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران در صنایع مختلف است. برای ساخت انواع سازه های ساختمانی و فلزی از این ورق استفاده می شود.

قیمت مناسب و مقاومت بالای ورق فولادی سبب شده تا محصولی با میزان فروش بسیار بالا باشد. آیا مشخصات این محصول را می شناسید؟ عدد 52 نشان دهنده چه چیزی است؟ با ما همراه باشید.

مشخصات این محصول چیست؟

مشخصات ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران را می توان از نام آن تشخیص دارد. باید بدانید که st نشان دهنده استفاده از فولادst و عدد 52 نشان دهنده میزان استحکام کششی محصول است. استحکام کششی این ورق 520 مگا پاسکال یا 52 کیلو گرم بر متر مربع است.

هم چنین ضخامت این شیت فولادی یا ورق صنعتی، 6 میلی متر است. طول و عرض آن نیز 6000 در 1500 میلی متر در نظر گرفته شده است. امروز این امکان وجود دارد تا ورق صنعتی را به صورت آنلاین خریداری کنید. در صورتی که تمایل به سفارش و خرید این محصول را دارید، می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

  فروش ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران  

کاربرد های ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران:

 • ساختمان سازی
 • ساخت سازه های غول پیکر فلزی
 • ساخت تجهیزات و قطعات فولادی مربوط به خودرو سازی و ماشین آلات
 • صنعت کشاورزی و ساخت تجهیزات
 • سوله سازی
 • ساخت انواع قطع فلزی،ورق پانچ و...
 • سد سازی
 • صنایع نظامی
 • ساخت انواع مخزن با شرایط متفاوت
 • ساخت ماشین های سنگین و جرثقیل
 • کشتی سازی
 • ساخت انواع پروفیل

ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران

محاسبه قیمت ورق صنعتی با توجه به افت و خیز های این روز ها کار دشواری است. در صورتی که تمایل به دریافت قیمت دقیق و اطلاعات مربوط به خرید ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران را دارید پیشنهاد میکنیم با ما تماس بگیرید.

از طریق تلفن های تماس با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید. امکان مشاوره رایگان برای فروش ورق فولادی برای شما عزیزان فراهم شده است.

مزایای ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 چیست؟

 • استحکام کششی بسیار بالا
 • مقاومت در برابر پیچش و خمش
 • مقاومت در برابر سایش
 • امکان فرم پذیری بسیار مناسب
 • طراحی شده توسط برند فولاد مبارکه بر اساس استاندارد های عالی
 • مقاومت بالا در برابر ضربه
 • تحمل وزن بسیار بالا
 • قابلیت ارتجاعی
 • مناسب برای شرایط آب و هوایی متفاوت

ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران

چرا این محصول را پیشنهاد میکنیم؟

چرا ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران را انتخابی ایده آل می دانیم؟ این محصول بر اساس بالاترین استاندارد های داخلی و برخی استاندارد های خارجی طراحی شده است. متخصصان و مهندسان برتر داخلی با طراحی خط تولید مدرن ورقه های فولادی st52 را به گونه ای تولید کرده اند که جایگاهی منحصر دارد.

خط تولید بسیار منحصر فولاد مبارکه و استفاده از مکانیزم اروپایی را می توان مشخصه ی این برند داخلی دانست. هم چنین قیمت مناسب و امکان سفارش ویژه برای مخاطبان نیز ارائه شده است.

اگر قصد خرید و سفارش اینترنتی ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران را دارید همین حالا با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما عزیزان قرار خواهند داد.

به این نکته توجه کنید

یکی از نکات بسیار ارزشمند، آنالیز نمودن ورق فولادی است. این محصولات آلیاژ هایی از فلز های با کیفیت و درجه یک هستند که امکان آنالیز نمودن آن ها در مبدا و مقصد وجود دارد.

بنابراین شما عزیزان می توانید با خیالی آسوده از یکی از بهترین برند های داخلی ورق صنعتی مورد نظر خود را خریداری کنید. در صورت نیاز به خرید عمده و تمایل به دریافت تخفیفات شگفت انگیز با ما در ارتباط باشید.

تولید ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران

در ابتدا سنگ آهن به شیوه ای خاص ذوب می شود و آهن خام به دست می آید. این مواد خام با استفاده از عملیات نورد گرم حرارت می بینند. این حرارت سبب بهبود خواص آلیاژ می شود. ورق st52 تست های کشش و خمش را به خوبی پشت سر گذاشته است.

استحکام بالای ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران یکی از دلایل تمایز آن با سایر محصولت مشابه است. در صورتی که تمایل به سفارش تلفنی و یا خرید آنلاین دارید با ما در ارتباط باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

50,490 تومان

ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

ورق ST52  با ترکیب ویژه ای از شکل پذیری و استحکام، جایگاه بسیار مهمی در صنعت دارد. یکی از مهم ترین خواصی که در صنعت ساختمان سازی مورد انتظار است، شکل پذیری بالا در عین تحمل وزن می باشد.

این نوع ورق با داشتن عناصر سلیسیم و منگنز، مقاومت بسیار زیادی در برابر پیچش و خمش دارد، هم چنین این ورق از قدرت تحمل وزن و خاصیت ارتجاعی بیشتری نسبت به ورق ST37 و ورق ST44  برخوردار است. نکته ی دیگری که این محصول فولادی را از دیگر مقاطع فولادی متمایز می کند، خواص جوشکاری آن است.

به دلیل حرارت بالای ایجاد شده در عملیات جوشکاری، استحکام اکثر محصولات فولادی کاهش می یابد اما ورق  ST52 بعد از عملیات جوشکاری و یا شکل دهی مجددا استحکام قابل قبولی از خود نشان می دهد. در ادامه به تشریح خصوصیات ورق ST52 10 فولاد مبارکه می پردازیم.

  ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه  

ویژگی های ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

این ورق در بازار با نام های فولاد منگنز کم کربن» و «ورق سیاه» نیز شناخته می شود. برخی از ویژگی های ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه عبارت اند از:

 • این ورق یک فولاد سازه ای با آلیاژ کم و استحکام بالاست.
 • این ورق دارای قابلیت جوشکاری با انواع فولاد است .
 • این ورق در برابر خوردگی مقاومت بالایی دارد .
 • این ورق عملکرد بسیار مطلوبی در گستره دمایی متعدد  چه در دمای بالا وچه در دمای  پایین دارد.
 • قیمت مناسب و مقرون به صرفه از دیگر ویژگی های این ورق است.
 • این ورق مقاومت بالایی  در برابر خمش  دارد.
 • این ورق به دلیل داشتن تحمل وزن بالا برای ساخت انواع سازه های سنگین قابل استفاده است

خرید ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

کاربرد های ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

ورقST52 10  فولاد مبارکه به دلیل ویژگی این منحصر به فردش در صنایع مختلف کاربرد های زیادی دارد. این ورق ها به دلیل خواص جوشکاری ایده آل در فرایند هایی که نیاز به اتصالات جوش زیادی دارند هم بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

فرایند هایی مانند تجهیزات بالابر، توربین های بادی، ساخت اجزای پلتفرم ها، سازه های دریایی و زیرزمینی و… از جمله کاربردهای متنوع این نوع ورق فولادی هستند، ازجمله مهم ترین کاربردهای ورق  ST52 10 می توان به موارد زیر اشاره کرد.

 • استفاده برای ساخت ریل قطار
 • ساخت بدنه ی جرثقیل ها و سایر ماشین آلات مشابه
 • کاربرد در ساخت اسکلت پل ها
 • کاربرد برای ساخت شاسی ماشین های سنگین
 • دیواره قطعات و تجهیزات صنعتی مانند مخازن بزرگ

استاندارد های ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

ورق  سیاه نوع  ST52  در کشور های مختلف دارای استاندارد های متفاوتی است ، نمونه متداول این ورق که در ایران فراوان از است از نظر استانداردهای جهانی و داخلی  شامل موارد زیر می باشد.

 • دارای استاندارد DIN EN 10027 از کشور آلمان در گرید ST52
 • دارای استانداردEN 10025:1990 از کشور اروپا در گرید FE 510
 • دارای استاندارد 25-2 100EN از کشور اروپا در گرید S355JR
 • دارای استاندارد JIS از کشور اروپا در گرید SS490/SM490A
 • دارای استاندارد ASTM از کشور آمریکا در گرید A572GR50 

قیمت ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

قیمت و خرید ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

قیمت کالاهای استراتژیک مانند محصولات فولادی همواره حاصل برهم کنش چندین فاکتور داخلی و خارجی است،  قیمت  ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه هم از این قاعده مستثنی نیست و تحت تاثیر فاکتورهایی مانند نوسان قیمت جهانی فولاد، نوسان قیمت ارز، ابعاد و..‌ متغییر است.

بهترین راهکار برای پیش بینی قیمت این محصول و نیز سایر محصولات فولادی کمک گرفتن از داده های تکنیکال و بررسی شرایط کلی بازار فولاد است، البته چون بازار فولاد تحت تاثیر انواع واکنش ها و سیاست های داخلی و خارجی ، حوادث جغرافیایی ، تحریم های اقتصادی و... دچار نوسان می شود.

پیش بینی های کارشناسان هم گاهی اوقات تحقق نمی یابد.  شما عزیزان می توانید برای خرید ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه و هم‌چنین اطلاع از قیمت روزانه این مقطع فولادی، از طریق وب سایت های معتبری که لیست قیمت این محصولات فولادی را به طور روزانه به روز رسانی می کنند و در سایت خود قرار می دهند مانند سایت آهن هایپر مراجعه کنید.

سخن آخر

در این گفتار اطلاعاتی پیرامون  ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه ارائه شد. این ورق ،‌ یکی از مهم ترین ابزار آلاتی است که در صنایع مختلف و مهم مورد استفاده قرار می گیرد. از این رو، شناخت خصوصیات آن و داشتن اطلاعات دقیق در مورد کاربرد های آن می تواند، برای صاحبان صنایع و حتی عموم افراد فواید بسیاری داشته باشد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

51,430 تومان

ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

ورق های فولادی با اسامی گوناگونی تولید و عرصه می سوند، اسامی این محصولات حاوی اطلاعات مهمی هستند مثلا  اسامی بعضی از ورق های فولادی نشان دهنده استانداردها ، میزان مقاومت ، درجه خلوص و برخی دیگر از ویژگی های محصول است .

به طور مثال حروف st علامت اختصاری فولادهایی ساختمانی است ، این فولادها کاربردهای گسترده ای در قواعد ساختمان سازی دارند ، عدد کنار st عددی است که اگر آن را در عدد۸/۹ ضرب کنیم حداقل میزان مقاومت کششی ورق فولادی به دست می آید در برخی از ورق های فولاد اعداد دیگری هم که با خط فاصله از هم جدا شده اند برای مشخص کردن درجه خلوص یا ویژگی های دیگر محصول درج می شود.

در ادامه این گفتار به بررسی ویژگی های ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران به عنوان یکی از پرکاربردترین فولادهای آلیاژی کم کربن که در ساختمان سازی مثل فذکیتردهدای دارد خواهیم پرداخت .

  ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران  

ویژگی های  عمومی انواع ورق های  ST52

ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران از جمله ورق های سری ST52 است ، برخی از ویژگی های عمومی این محصول که به طور مستقیم به ترکیبات و ویژگی های آن وابسته هستند عبارتند از

 • ماشین کاری و پرس کاری ایده آل
 • قابلیت شکل پذیری  در دماهای سرد
 • استحکام پیوشی و خمشی خوب
 • قابلیت جوش پذیری ایده آل با انواع فولاد
 • مقاومت بالا در برابر سایش ، خوردگی و پوسیدگی
 • مقاومت مطلوب  در برابر  دما و هوازدگی

ویژگی های ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

فولاد st52 که در تولید این ورق مورد استفاده قرار گرفته است از فولادهایی آلیاژی کم کربن و مقاوم است. این فولاد به نام های دیگری مانند ورق سیاه و فولاد منگنز کم کربن هم مشهور است.وجود عناصر مهمی مانند منگنز و سلیسیم ویژگی ویژگی های منحصر به فردی به این ورق فولادی بخشیده است.

از جمله مهم ترین ویژگی های این محصول می توان به مقاومت بلا، تحمل وزن بالا ، مقاومت زیاد در برابر خوردگی و پوسیدگی ، قابلیت خم پذیری و دیویس مطلوب ، قابلیت ماشین پذیری ایده آل ، قابلیت جوشکاری و... اشاره کرد.

به دلیل این ویژگی ها و نیز ویژکی های مثبت دیگر از این ورق فولادی در ساختمان سازی ، تولید انواع ماشین آلات و تجهیزات سنگین و... استفاده می شود. این ورق از نظر ابعاد هم در نمونه های خارجی تنوع بالایی دارد و ابعاد متفاوتی از آن تولید می شود اما در ایران تنها ابعاد ۶×۵/۱ و ۶×۲ عرضه می شود.

  خرید ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران  

کاربردهای ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

به دلیل ویژگی های مطلوبی چون مقاومت کششی بالا ، جوش پذیری مطلوب ، قابلیت ماشین کاری و شکل پذیری و... این ورق فولادی کاربردهای گسترده ای دارد ، علاوه بر صنعت ساختمان سازی برخی دیگر از رایج ترین کاربردهای ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران به شرح زیر هستند.

 • ساخت بدنه ی جرثقیل ها
 • ساخت اسکلت پل ها
 • ساخت دیگ های بخار
 • تولید لوله های خط انتقال سیالات گرم
 • ساخت دیگ های بخار آب بزرگ
 • شاسی ماشین های سنگین
 • ساخت ریل راه آهن
 • دیواره قطعات صنعتی مانند مخازن
 • ساخت انواع سازه های ساختمانی

عناصر و ترکیبات ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

علاوه بر فولاد در ساختار ورق های آلیاژی کم کربن مانند ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران از عناصر دیگری هم استفاده می شود.

افزودن این عناصر برای بهبود برخی از خواص فیزیکی ، شیمیایی و مکانیکی صورت می گیرد. و در نهایت میزان مقاومت ، قابلیت شکل پذیری ، قابلیت جوش کاری و... به طرز موثری افزایش می یابد. مهم ترین عناصر به کار رفته در ساختار این ورق فولادی شامل موارد زیر هستند.

 1. کربن : هر اندازه که میزان کربن در یک ورق فولادی بیشتر باشد ، آن ورق از نظر میزان مقاومت بسیار مقاوم تر ولی از نظر شکل پذیری و ماشین کاری ضعیف تر خواهد بود. این محصول جز آلیاژهای کم کربن به حساب می آید و درصد کربن در آن کم تر از دو درصد است.
 2. منگنز : افزودن منگنز به عنوان آلیاژ به فولاد سبب تقویت مقاومت و افزایش قابلیت شکل پذیری آن می شود. منگنز می تواند به فولاد خاصیت ضد سایش و ضد خوردگی بدهد.
 3. سیلیسیم : در صورت اضافه شدن این عنصر به ترکیبات سازنده ورق سیاه میزان مقاومت در برابر خوردگی و پیوستگی افزایش می یابد.
 4. نیکل ومس : وجود نیکل و مس در آلیاژهای فولاد سبب تقویت خاصیت چکش خواری و شکل پذیری آن ها می شود

قیمت ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

قیمت ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

قیمت این ورق هم مانند قیمت سایر محصولات فولادی و مصالح ساختمانی و صنعتی دلیکا و تحت تاثیر عوامل مختلف داخلی و خارجی در حال تغییر است.

با توجه به پارامترهایی  مانند استاندارد ورق سیاه، نوع حالت ورق سیاه، شرایط سیاسی و اقتصادی کشور، نوسانات قیمت ارز ، میزان تولید و صادرات این محصول، هزینه ‌های مربوط به نیروی انسانی، ضخامت ورق سیاه و... در تعیین قیمت ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران موثر هستند.

عدم ثبات اوضاع اقتصادی کشور و وجود تحریم ها که تاثیر به سزایی در بالا و پایین شدن محصولات فولادی دارند، اگر قصد خرید ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران را دارید می توانید برای آگاهی از قیمت روز این محصول و سایر محصولات فولادی ،  آخرین تغییرات قیمت برای پیش بینی بهترین شرایط بازار و... برای خرید اقدام کنید.

سخن پایانی

در این گفتار اطلاعاتی در مورد یکی از مهم ترین انواع  ورق های فولادی کم کربن آلیاژی ارایه شد. ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران با قابلیت های ویژه ای چون مقاومت کششی و خمشی بالا ، جوش پذیری ایده آل و مقاومت در برابر خوردگی کاربردهای گسترده ای دارد و از مهم ترین ورق های فولادی ساختمانی به حساب می آید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران

35,410 تومان

ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران

ورق‌های ST52 در ایران تنها در کاخانه فولاد مبارکه اصفهان و اکسین اهواز به بازار عرضه می‌گردد. از کشورهایی همچون چین، ژاپن، هند، کره، آلمان و روسیه نیز این ورق به صورت وادراتی عرضه می‌شود.

ورق‌های ST52 استحکام بالایی دارند و این ویژگی مدیون خواص مکانیکی بهینه شده آن است. همین عامل موجب گردیده در سازه‌های فولادی و ماشین‌آلات به صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد. از ورق‌های ST52 اکسین اهواز در سازه‌های دریایی، نفت و گاز و پتروشیمی استفاده زیادی می‌شود.

به صورت کلی نیمی از فولاد کره زمین از آهن اسفنجی تولید می‌شود. زمانی که فرایند احیا مستقیم روی سنگ آهک انجام شود، این محصول تولید می‌گردد. این ماده یک منبع انرژی برای تولید فولاد محسوب می‌شود.

  ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران  

ویژگی‌های ورق ST52 12 اکسین اهواز

 • این محصول جهت کاهش وزن سازه به کار می‌رود. ST52 یک ورق آلیاژی است که به صورت بازرگانی از سایر مشورها نیز وارد می‌شود.
 • ضخامت آن ۱۲ میلی‌متر است.
 • قابلیت خمش، جوشکاری
 • خاصیت ارتجاعی بالا

کاربردهای ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*120000 فابریک ST52 بنگاه تهران

این ورق که در دسته ورق‌های سیاه قرار می‌گیرد کتربردهای فرتوانی دارد که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد؛

 • ساخت پل‌ها
 • قابل استفاده در جوشکاری‌ها
 • ماشین آلات سنگین مانند بیل مکانیکی، ماشین آلات کشاورزی و جرثیل‌ها از بارزترین تولیدی این مجموعه محسوب می‌شود.

از ورق‌های فولادی اکسین اهواز، در ساخت لوله و پروفیل‌های‌فولادی استفاده می‌شود.

انواع پروفیل‌های صنعتی و ساختمانی: انواع پروفیل در این کارخانه در ابعاد و سایزهای متنوع تولید می‌گردد. این محصول در بسته بندی‌های 6 الی 12 متری تولید و به بازار عرضه می‌شود. ضخامت این محصول 2،2.5,3,4 میلی متر و با استاندارد JisG3466, DIN2395 تهیه می‌شوند.

این محصول کاربردهای فروانی دارد که مهم‌ترین کاربرد آن در صنعت و ساختمان سازی است. پروفیل‌های تولیدی این کارخانه فولادسازی را با نام‌های پروفیل دوغی ، قوطی و پروفیل اصفهان نیز شناسایی می‌کنند.

  فروش ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران  

توجه داشته باشید که پروفیل نقش حیاتی در ساختمان سازی دارد و کیفیت آن در استحکام و مقاوت ساختمان  از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل کارخانه اکسین اهواز در تلاش است که این محصول را با بالاترین کیفیت ممکن تولید و به بازار عرضه کند.

ساخت قوطی‌های فولادی: یکی دیگر از محصولات کارخانه‌های فولادسازی قوطی‌های فولادی است که در صنایع گوناگونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تولید انواع لوله‌های فولادی: از اهداف مهم و اساسی کارخانه‌های فولادسازی تولید و ساخت انواع لوله‌های فولادی می‌باشد که در صنعت کاربرد فراوانی دارند. ضخامت و طول این لوله‌ها با یکدیگر متفاوت و بر اساس سفارش محصول تهیه می‌گردند.

واحد کنترل کیفیت اکسین اهواز

در شرکت‌های فولادسازی بعد از تولید وساخت، محصولات وارد آزمایشگاهی می‌شوند تا کیفیت، مقاومت و سایر ویژگی آن‌ها مورد برسی قرار گیرد.

شرکت اکسین اهواز از این قضیه مستثنی نیست و محصولات تولیدی توسط بازرسین مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. وجود پرسنل فنی و افراد متخصص در آزمایشگاه‌ کارخانه اکسین اهواز موجب می‌گردد تا تست محصولات به بهترین نحو ممکن صورت پذیرد.

تجهیزات و دستگاه‌های آنالیز کننده در آزمایشگاه این شرکت از پیشترفته‌ترین و مدرن‌ترین دستگاه‌های روز دنیا محسوب می‌شوند. در صورت مشاهده هر گونه نقض در محصولات تولید شده، آن‌ها را به انبار ضایعات منتقل می‌کنند و در صورت نیاز مجددا مورد استفاده قرار می‌گیرند.

  خرید ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران  

قیمت ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*12000 فابریک ST52 بنگاه تهران

شما می‌توانید با مراجعه به وب سایت آهن هایپر از جدیدترین قیمت‌های ورق ST52 با خبر شوید. ورق‌های ST52 اکسین اهواز در ضخامت‌های بالاتر از ۶ میلی‌متر در دو شکل برش فابریکی و رول به بازار عرضه می‌گردند. قیمت این محصولات با توجه به نوع ساخت تفاوت دارد.

با توجه به شرایط منطقه‌ای و نرخ ارزها در کشور، محصولات شرکت اکسین اهواز قیمت گذاری می‌شوند‌. توجه داشته باشید در ایران نرخ ارز به صورت مداوم در حال تغییر می‌باشد و شما می‌توانید قیمت روز ورق آلیاژی را در وب سایت اینترنتی آهن هایپر مشاهده بفرمایید.

عوامل تأثیر گذار روی قیمت ورق اکسین اهوازعبارتند از؛ قیمت جهانی فولاد، هزینه‌های حمل و نقل، نوسانات ارزی، مواد اولیه مصرفی و مشکلات تأمین آن و....

جمع بندی:

همان‌طور که در این مقاله از وب‌سایت اینترنتی آهن هایپر مطالعه کردید؛ ورق ST52 12 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران در ساخت ماشین آلات سنگین،‌جرثقیل‌ها، جوشکاری‌ها و ساخت پل‌ها  کاربرد دارد.

قابلیت خمش و خاصیت ارتجاعی بالایی دارد. امیدواریم از خواند این مقاله لذت برده باشید و پاسخ پرسش‌های خود را در زمینه ورق ST52 12 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۱۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهران به دست آورده‌ باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه

45,350 تومان

ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه

ورق ST52 یا ورق منگنز کم کربن قابل جوش با مقاومت بالا برابر ضربه در دماهای پایین است.ورق ST52 با ضخامت 12 برای کاهش وزن سازه های ساختمانی وافزایش مقاومت کاربرد دارند.

در ترکیبات این محصول 0.2 ٪کربن ، 0.55 ٪سیلیس و 1.6 ٪منگنز  یافت می شود.از این محصول در کشورهایی مثل چین و هند نیز تولید می شود.

این محصول غیر آلیاژی است که اساساً گرد و در قالب های ورق است که کاربردهای وسیع تری دارد، به ویژه در سازه های جوش داده شده.

در شرکت اکسین اهواز ورق ST52 تحت نظارت کامل کارشناسان حرفه ای انجام می شود. کارشناسان از مهارت و دانش مطلوبی برخوردار هستند که می تواند برای تولیدکنندگان برای کیفیت بهتر و ساخت ورق بسیار مفید باشد. در زمان ساخت این محصول ، استفاده از مواد اولیه با کیفیت بالا در اولویت قرار دارد و بدیهی است که باید برای برتری در کیفیت باشد.

مواد خام مورد استفاده برای ساخت محصول به خوبی آزمایش شده است. آخرین تکنولوژی و ابزار مدرن واقعاً در ساخت لوله ها به روشی بهتر کمک می کنند. تیم کنترل کیفیت که بر اساس چند معیار کنترل کیفیت ،کیفیت محصولرا بررسی می کند. برای اطمینان از کیفیت استاندارد، محصول مطابق با استانداردهای صنعتی تعیین شده و استانداردهای کیفیت محصول مواد خام انجام می شود.

کیفیت های خوب زیادی در این محصول یافت می شود که به همین دلیل به یک انتخاب عالی برای کاربردهای مختلف تبدیل شده است.

این محصول دارای ویژگی های: استحکام کششی بالا، ساختار سفت و سخت، چقرمگی، انعطاف پذیری، ضد خوردگی، دوام، آسان برای استفاده، طول عمر و مقاومت در برابر دمای بالا است. همچنین دارای قابلیت مقاومت در برابر ترک خوردگی تنشی، سوراخ شدن، خوردگی شکافی، اکسیداسیون و مقاومت در برابر خوردگی عمومی است.

  ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه  

قیمت ورق ST52 12 اکسین اهواز 20006000 شیت St52 کارخانه

قیمت ورق ST52 12 اکسین اهواز 20006000 شیت St52 کارخانه با توجه به تولیدکننده و محل بارگیری بار تغییر می کند.

استانداردهای ساخت ورق ST52 12 اکسین اهواز 20006000 شیت St52 کارخانه شامل موارد زیر است:

کاربرد ورق ST52 12 اکسین اهواز 20006000 شیت St52 کارخانه

 1. این محصول فولادی کاربردهای زیادی در صنایع مختلف دارد .عبارتند از :
 2. سازه های پل
 3. سازه های دریایی
 4. ساخت ظروف
 5. صنعت خودرو و ساخت ماشین
 6. قاب های فولادی
 7. راه آهن زیرزمینی
 8. ابزار ها دستی
 9. چکش
 10. پیچ و مهره
 11. تجهیزات موبایل
 12. ساخت ریل ها
 13. کارهای عمرانی و ساختمان سازی

ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه

خرید ورق ST52 12 اکسین اهواز 20006000 شیت St52 کارخانه

این محصول به دو صورت کویل و شیت به بازار عرضه می شود تولید کننده های ورق های ST52 شامل فولاد مبارکه اصفهان، کاویان اهواز و فولاد اکسین اهواز بوده و ورق های وارداتی نیز در بازار موجود می باشد.پیش از خرید حتما آگاهی کاملی از مشخصات و برندهای محصول مورد نظر خود داشته باشید.

خواص فیزیکی ورق ST52 12 اکسین اهواز 20006000 شیت St52 کارخانه

 • خواص فیزیکی ورق St52 در زیر به طور کامل شرح داده شده است.
 • خواص فیزیکی  مقدار
 • چگالی (g/cm3)  7.8
 • نقطه ذوب ۱۴۲۰-۱۴۶۰ (C)
 • ضریب الاستیسیته   ۲۱۰ (۱۰۳ N/mm2)
 • دمای سخت شدن ۸۶۰-۸۹۰(C)
 • دمای تمپرینگ ۸۶۰-۸۹۰(C)
 • دمای فورجینگ ۸۰۵-۱۰۵۰(C)

تست نهایی و بسته بندی ورق ST52 12 اکسین اهواز 20006000 شیت St52 کارخانه به چه صورت انجام می شود:

تست نهایی و بسته بندی یکی از حیاتی ترین مراحل فرآیند تولید در نظر گرفته می شود.

ما چندین تست و بازرسی برای بررسی کیفیت ورق ST52.3 انجام می دهیم. تست های انجام شده به نیاز کاربران بستگی دارد. این تست های کیفیت می تواند شامل تست ترکیب شیمیایی، تست فیزیکی، بازرسی بصری، تست ماکرو و میکرو، تست NDT و تست اولتراسونیک بسته به نیاز مشتریان باشد.

ما همچنین می توانیم در صورت لزوم بازرسی شخص ثالث را ترتیب دهیم. برای هر محموله برای آزمایش های انجام شده گواهی آزمایشی داده می شود.در نهایت، ورق ST52 را بسته بندی می کنیم تا در زمان حمل و نقل آسیب نبیند.

  خرید ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانه  

چه تست هایی بر روی ورق ST52 12 اکسین اهواز 20006000 شیت St52 کارخانه انجام می شود:

آزمایش مواد در صنعت تولید ارزش داده شده است تا بتوان از کیفیت محدوده تولید شده ورق ST52 12 اکسین اهواز 20006000 شیت St52 کارخانه اطمینان حاصل کرد.

تست های انجام شده مانند تست شناسایی مواد مثبت، تست مقاومت حفره ای، تست سختی، تست خوردگی بین دانه ای، تست مکانیکی، تست شیمیایی، تست مقاومت حفره ای، تست مسطح، تست شعله ور شدن، تست ماکرو/میکرو و غیره است.

طرح تضمین کیفیت، نمودار عملیات حرارتی، گزارش آزمایش مواد اولیه، لیست بسته بندی، گزارش ردیابی مواد، گزارش آزمایش آزمایشگاهی، گواهی مبدا، گواهی بخور و فاکتور تجاری اسناد ارائه شده است.گزارش تست شخص ثالث، گزارش تست خریداران و گواهی مواد خام به خریداران ارائه می شود.

صنعتی که به کیفیت محصول ارزش می دهد، بسته بندی موثر ورق ST52 12 اکسین اهواز 20006000 شیت St52 کارخانه را انجام می دهد. معمولاً در جعبه ها و پالت های چوبی انجام می شود و در کیسه های پلی محیطی پیچیده می شود. این امر ایمنی کامل محصول را هنگام حمل تضمین می کند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

48,120 تومان

ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

این ورق از بیلت یا تختال تولید می‌شود، که در ساخت قوطی و پروفیل و انواع لوله‌ها کاربرد دارد.این ورق جز ورق فولادی محسوب می شود که به دو روش نورد گرم و نورد سرد تولید می شوند.

ورق‌های نورد که ورق سیاه نیز می‌گویند. ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه جز ورق‌های سیاه قرار دارد. ST مخفف Strenght به معنی استحکام است و به همین دلیل دارای ویژگی‌های گفته شده است.

  ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه  

مزایای ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه:

مقاومت در برابر خوردگی شیمیایی و خوردگی الکتروشیمیایی این محصول و آلیاژ تیتانیوم در بین دیگر محصولات بهترین هستند. در برابر حرارت، مقاومت در برابر درجه حرارت بالا، مقاومت در برابر دمای پایین حتی دمای فوق‌العاده پایین مقاومت خوبی دارند.

خواص مکانیکی، با توجه‌ به انواع مختلف فولاد ضدزنگ، خواص مکانیکی هرکدام یکسان نیست، ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه با استحکام بالا، سختی، مناسب برای ساخت - مقاوم در برابر خوردگی و استحکام بالا است، مقاوم قطعات در برابر سایش بالا، مانند شفت توربین، پلاستیک بسیار خوب است مقاومت در برابر اکسیداسیون، مناسب برای انواع قطعات کوره‌های صنعتی است.

عملکرد: عملکرد فرایند ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه بهترین است، می‌تواند به‌عنوان انواع صفحات، لوله‌ها، پروفیل‌ها، برای پردازش فشار استفاده شود.

عوامل تأثیرگذار بر قیمت ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه:

ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه، فولادی غیر آلیاژی است و در دسته فولادهای ساختمانی قرار می‌گیرد و باتوجه‌ به وزن و نسبت به طول، عرض و ضخامت آن قیمت محصول تغییر می‌کند.

ورق‌های ST 52 به‌واسطه خواص مکانیکی دارند استحکام بالایی داشته و به همین از این ورق برای سازه‌های فولادی و ماشین‌آلات صنعتی استفاده می‌کنند. علاوه بر این موارد در ساخت‌وسازهای مربوط به صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، سازه‌های دریایی و بقیه سازه‌های فولادی استفاده می‌شود.

از دیگر کاربردهای وسیع ورق ST52 12 فولاد مبارکه در ماشین‌آلات سنگین مثل: بیل مکانیکی، واگن‌های راه‌آهن و ماشین‌آلات کشاورزی استفاده می‌شود.

این محصول در کارخانه‌های مهم کشور مثل کارخانه فولاد مبارکه با ضخامت‌های 6 به بالا و به شکل‌های رول و برش فابریکی تولید می‌شوند.این محصول طبق استانداردهای آلمان تولید می‌شود. این ورق‌ها جز ورق‌های سیاه دسته‌بندی می‌شوند. در ترکیبات این ورق‌ها از منگنز - کربن و... استفاده می‌شود. عددی که در کنار ST قرار دارد، قدرت و استقامت ورق را نمایش می‌دهد.

ابعاد ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه موجود در بازار

 • ضخامت: بین 8mm تا 150mm
 • عرض: بین 1100mm تا 4500mm
 • طول: بین 2500mm تا 24000mm

قیمت ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

مشخصات ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه:

معروف‌ترین ورق‌ها می‌توان به ورق، ST52-3 است که ترکیبات این ورق می‌توان به ترکیبات زیر اشاره کرد:

به طور تقریبی کمتر از 0.22 ٪ کربن، 0.55 ٪ سیلیسیم، کمتر از 1.6٪ منگنز، کمتر از 0.025 ٪ فسفر، کمتر از 0.025 سولفور، 0.05 ٪ وانادیم، 0.03 ٪ نیوبیم و 0.03 تیتانیوم با آهن است.

ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه معمولاً در ضخامت‌های 8 تا 150 میلی‌متر، عرض‌های 1100 تا 4500 میلی‌متر و طول‌های 2500 تا 24000 میلی‌متر به بازار عرضه می‌شوند.

ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه یک فولاد با آلیاژ کم و با استحکام بالا است که می‌تواند با سایر فولادهای قابل جوش‌کاری، جوش می‌خورد و باتوجه‌به تقاضا و درخواست مشتری در اندازه‌ها و ضخامت‌های مختلف ساخته می‌شود.

تفاوت ورق سیاه ST37 وورق ST52 12 فولاد مبارکه در چیست؟

به دلیل جوش‌پذیری و خواص مکانیکی مناسبی که این ورق‌ها دارند ورق ST52 12 فولاد مبارکهدر ساختمان‌سازی بسیار استفاده می‌شوند. از نظر قیمتی نیز این دو ورق باهم تفاوت چندانی ندارند و در یک رنج قیمتی قرار می‌گیرند.

برای خرید ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه می‌توانید وارد سایت آهن هایپر شده و قیمت‌ها و مشخصات محصول را بررسی کنید ما با تضمین قیمت و کیفیت محصول به شما خریدی مطمئن را هدیه می‌دهیم.

وجود اکسیژن در این محصول باعث شکنندگی و تردی خواهد شد به همین دلیل از روش اکسیژن‌زدایی استفاده می‌شود تا باعث افزایش استحکام و جوش‌پذیری محصول شود.

تفاوت این ورق‌ها در میزان درصد کربنی است که در مواد اولیه آن‌ها استفاده شده است و باتوجه‌به همین مواد نیز به دسته‌های مختلفی تبدیل می‌شوند و این مواد روی کیفیت و قیمت این ورق‌ها نیز تأثیر می‌گذارد.

خرید ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

 

هنگام خرید ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه باید به چه مواردی دقت نمایید:

 1. در هنگام خرید این محصول باید به نرمالایز بودن و استاندارد بودن محصول توجه کنید.
 2. داشتن تست UT برای ورق‌های بالای ضخامت ۵۰ میلی‌متر بسیار مهم است.

 برای تشخیص ورق ST52 12 فولاد مبارکه باکیفیت باید به چند آزمایشی که روی محصول انجام شده است توجه کرد:

 1. تست شیمیایی
 2. تست کشش
 3. تست UT که برای تمامی ورق‌ها این تست انجام می‌گیرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

50,500 تومان

ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

ورق ST52 12 فولاد از رایج ترین و پرتقاضاترین فولادهای موجود در بازار برای ساختمان سازی است.منظورمان از فولاد شمش هایی است که در کارخانجات ذوب آهن و فولادسازی تولید می شود. به این نوع محصول فولاد کم کربن نیز گفته می شود.

ورق ST52 12 فولاد مبارکه که از بیلت تولید می‌شود، در تولید قوطی و پروفیل و انواع لوله‌ها کاربرد دارداین محصول به دو روش نورد گرم و سرد تولید می‌شود. ورق‌های نورد گرم که به ورق سیاه معروف هستند، دارای درجات و مقاومت‌های متفاوتی هستند. که ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران جز نوعی از ورق‌های سیاه است.

شما می توانید برای خرید ورق ST52 12 فولاد مبارکه به سایت آهن هایپر مراجعه کرده و مشخصات کامل محصول را در سایت ما ببینید و خریدی مطمئن را تجربه کنید.

  ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران  

ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران چه کاربردهایی دارد:

 • لوله‌کشی یا ساخت خطوط لوله‌ی انتقال
 • ساخت مخازن تحت فشار
 • ساخت‌و‌سازهای عمرانی
 • مهندسی سازه‌های زیرزمینی
 • سازه‌های پل
 • سازه‌های دریایی
 • ساخت انواع کانتینر
 • ساخت خودرو و ماشین‌سازی
 • ساخت جرثقیل‌ها
 • اجزای پلت فرم‌ها
 • تجهیزات بالابر
 • توربین‌های بادی

مشخصات ورق ST52 12 فولاد مبارکه 60001500 شیت ST52 بنگاه تهران چیست؟

ورق ST52 12 فولاد مبارکه که در کارخانجات مهم کشور مانند فولاد مبارکه با تجهیزات و دستگاه های به روز دنیا ساخته می شوند به دلیل تقاضای زیاد مشتریان به وفور در بازار یافت می شود.

از عنصرهایی که در این فولاد به کاربرده می شود می توان به 2 درصد کربن، 6.1 درصد منگنز و 55 درصد سیلیسیسم نام برد.

بخاطر داشتن این ساختار شیمیایی ورق ST52 12 فولاد مبارکه خاصیت ارتجاعی و مقاوم داردو در مقابل نیروهای خمشی مقاومت بالایی را داراست. از دیگرخواص این محصول می توان به قابلیت جوش‌پذیری بالا، قابلیت شکل‌پذیری بالا و مقاومت زیاد در برابر نیروهای وارده را نام برد.

فروش ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

قیمت ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران در مقایسه با دیگر محصولات:

این محصول به دلیل اینکه محصول پرتقاضایی در بازار است و رقیب قدرتمندی برای دیگر ورق های موجود در بازار است به همین دلیل از نظر قیمتی ارزانتر از دیگر ورق ها است.

قیمت این محصول بر حسب وزن محاسبه می‌شود به این صورت که هر چه وزن نوعی فولاد بیشتر شود قیمت آن نیز به همان نسبتبیشتر می شود. یکی از دلایل ارزان بودن قیمت ورق ST52 12 فولاد مبارکه بخاطر وزن آن است که سبکتر از بقیه محصولات مشابه خود است.

ترکیبات شیمیایی موجود در ورق ST52 12 فولاد مبارکه 60001500 شیت ST52 بنگاه تهران به چه دلیل است؟

 1. عنصر منیزیم: افزایش سختی –افزایش نقطه تسلیم-افزایش استحکام نهایی
 2. عنصر فسفر: بهبود قابلیت ماشین کاری در ورق ST52 12 فولاد -بهبود قابلیت براده برداری
 3. عنصر گوگرد: افزایش قابلیت ماشین کاری در این نوع محصول
 4. عنصر سیلیسیم: باعث افزایش استحکام تسلیم-منعطف‌تر و خاصیت ارتجاعی بیشتردر در ورق ST52 12 فولاد مبارکه می شود.
 5. عنصر کربن: مهمترین عنصر موجود در این محصول که به نام همین عنصر نیز شناخته می شود که باعث بهبود قابلیت ماشین کاری و  جوشکاری می شود.

قبل از خرید این محصول باید به درصد اکسیژن موجود در این نوع ورق ها را در نظر بگیرید هرچه درصد اکسیژن موجود بیشتر باشد ورق از کیفیت پایین تری برخوردار است به همین دلیل برای رفع این مشکل و افزایش کیفیت ورق ها از روش اکسیژن زدایی استفاده می شود.و طبق محصول را طبق درصد اکسیژن موجود در ورق دسته بندی می کنند که به شرح زیر است:

 • فولاد نیمه آرام که در صد اکسیزن موجود در این محصول در حد متوسط است.
 • فولاد ناآرام که درصد اکسیژن در این محصول بسیار زیاد است.
 • فولاد آرام که درصد اکسیژن در این محصول بسیار پایین است و این محصول از کیفیت بالاتری برخوردار است.

با پیشرفت تکنولوژی و تولید انواع محصولات فولادی و تنوع در محصولات دست مهندسین برای پروژه باز تر شد و می توانند در پروژه های خود از محصولات با کیفیت تر و قیمت های مناسب تر استفاده کنند که ورق ST52 12 فولاد مبارکه جز تولیدات مهم در این دوره بود که به دلیل خاصیت های منحصر به فردی که دارد به یکی از محصولات مهم و پرکاربرد در این دوره تبدیل شد.

  ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران  

به طور کلی ویژگی‌های مهم ورق ST52 12 فولاد مبارکه به شرح زیر است:

 • ماشین‌کاری و پرسکاری خوب
 • شکل‌دهی خوب در دمای سرد
 • استحکام خمشی بالا
 • استحکام پیچشی بالا
 • جوش‌پذیری مطلوب
 • خواص ارتجاعی بالا

ورق ST52 12 فولاد مبارکه با استاندارد آلمانی DIN EN 10027 با گرید ST52 شناخته شده که در کنارنشان استاندارد آلمانی ، عددهای یک تا سهرا می بینید  این اعداد نشان‌دهنده درجه کیفیت فولاد هستند؛ به این صورت که هرچه عدد بزرگتر باشد محصول بهینه تر و ناخالصی کمتری دارد و از کیفیت بالایی برخوردار است.

پس از استعلام قیمت ورق ST52 12 فولاد مبارکه 60001500 شیت ST52 بنگاه تهران توسط شما، کارشناسان آهن هایپر تمامی اطلاعات لازم از جمله پیش فاکتور-قیمت روز محصول –وزن و شرایط پرداخت و زمان بارگیری و تحویل محصول و سایر جزئیات سفارش را به شما اطلاع می دهند و شما می توانید با خیال راحت خریدی مطئن داشته باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه

42,140 تومان

ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه

این نوع ورق جز فولاد غیر آلیاژی و ورق سیاه است که در ساختمان سازی و زیربنایی و ساختاری کاربرد فراوانی دارد.از مواد تشکیل دهنده ورق ST52 15 ،می توان به سیلیسیم و منگنز وکربن است با ترکیب شیمیایی کربن: 0.5٪، منگنز: 0.8٪، سیلیکون: 0.3٪ به اضافه عناصر دیگر.

از محصولات تشکیل شده به دلیل بازگشت فنری. برای تجزیه و تحلیل دقیق در ورق در شکل دهی ، اندازه گیری دقیق رفتار کششی و فشاری مهم است.

به دلیل وجود همین عناصر در برابر و مقاومت در پیچش و خمش، تحمل وزن و خاصیت ارتجاعی دارد.این ورق دارای قابلیت جوشکاری، شکل دهی و ماشین کاری است.این ورق ها در ابعاد مختلف و ضخامت های متنوع در کارخانجات بسیارمعتبر مانند کارخانه اکسین اهواز که یکی از کارخانه های معتبر کشور است تولید می شود.

قیمت ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه در بازار باتوجه‌به عوامل زیادی تعیین می‌شود شما باید دقت کنید که در دام افراد سودجو نیافتید زیرا قیمت این محصول روزانه تغییر می‌کند و ما با تضمین قیمت و کیفیت بهترین ها را در سایت آهن هایپر به شما ارائه می‌دهیم.

ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه یک فولاد کم کربن قابل جوش است و مقاومت خوبی در برابر ضربه (از جمله در دماهای زیر صفر) دارد. این ورق معمولاً در شرایط درمان نشده یا عادی عرضه می شود. ماشین کاری این ماده مشابه فولاد نرم است.

این ورق در سال 2004 طبق استاندارد آلمانی DIN 17100، نامگذاری شده است. فرآیندهای شکل دهی ورق ST52 15 را می توان به عنوان برش، کشش، خمش و نقاشی عمیق در فرآیندهای خمشی و کششی و تنشی و فشرده سازی تنش پسماند ناشی از فرآیند شکل دهی بر شکل را نام برد.

با توجه به کاربردهای که در زیر برای شما گفته می شود شما می توانید برای خرید ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه اقدام بفرمایید.

  ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه  

کاربرد ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه چیست؟

این نوع ورق از متداول ترین فلزهای مورد استفاده در جهان است. اما فولاد تنها یک محصول به تنهایی نیست. انواع مختلفی از فولادهای آلیاژی بسته به ترکیب عناصر وجود دارد. فولادهای پر کربن، فولادهای کربن متوسط، فولادهای ضد زنگ و فولادهای کم کربن، به ویژه فولادهای نرم وجود دارد.

ورق ST52 15 یک فولاد کم کربن با تقریباً 0.3 درصد کربن است که باعث می شود نه خیلی شکننده و نه بسیار انعطاف پذیر باشد. جایی در وسط، که تعادل خوبی است و توضیح می دهد که چرا تقریباً در همه جا از آن استفاده خواهید کرد.

این فلز بسیار همه کاره است، با هزینه های کم، به دلیل فرآیندهای ساخت آسان، به یکی از محبوب ترین فلزات برای مشاغل مختلف و مصارف روزمره، از کشاورزی گرفته تا صنعت ماشین آلات سنگین تبدیل شده است.کاربردهای مختلفی از کربن کم وجود دارد که در زندگی روزمره در سراسر جهان دیده می شود.

 • ساختمان های اسکلت فلزی

ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه که به دلیل خواص ساختاری منحصر به فرد خود انتخاب شده است، استحکام کافی برای قاب های ساختمانی در پروژه های ساختمانی دارد. الزامات لرزه ای و باد را برآورده می کند، توسط حشرات آسیب نمی بیند و در برابر پوسیدگی و آتش غیر قابل نفوذ است.

 • قطعات ماشین آلات

ورق ST52 15 اکسین اهواز در ابتدایی ترین شکل خود، ترکیبی از دو عنصر است. کربن و آهن بسته به نسبت این دو، سطوح مختلف مقاومت، شکل پذیری و سختی را می توان به دست آورد.

این ماده چکش خوار برای ساخت قطعات ماشینی مورد علاقه است و به خوبی به ورق فولادی در پانل های بدنه خودرو کمک می کند. به دلیل مقادیر کم کربن، فولاد را می توان بدون شکستن پرس، قالب گیری، شکل داد و کار کرد.

  قیمت ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه  
 • وسایل آشپزی

اکثر وسایل آشپزی روزمره، به ویژه چاقوها، از ورق ST52 15 ضد زنگ ساخته شده اند. با این حال، بازاری برای ظروف استیل کربنی وجود دارد. فولاد کم کربن، به ویژه این مزیت را دارد که زنگ نمی زند، به علاوه می تواند لبه را نگه دارد و برای مدت طولانی تر تیزتر بماند.

همچنین محدودیت دمای بالاتری دارد و اساساً یک ماده نچسب پس از درمان است. این سبک از ظروف آشپزی به TLC بیشتری نیاز دارد، اما برای سرآشپز زیرک تر، می تواند عملکرد بالاتری را ارائه دهد.

 • خطوط لوله

لوله های ورق ST52 15 کم کربن ساده گالوانیزه به دلیل شکل پذیری استثنایی خود برای استفاده به عنوان قطب و شمع بسیار محبوب هستند. اگر به دنبال مقاومت در برابر آب و هوا و محیط های خشن هستید، مواد ضروری هستند. خطوط لوله از ورق ST52 15  فلز انتخابی برای حمل و نقل آب، گازهای طبیعی و حتی آبجو هستند.

لوله ها را می توان به راحتی در جای خود جوش داد. اما با انعطاف کافی برای جلوگیری از ترک خوردن یا شکستن تحت فشار. در آب و هوای سرد، می توان آنها را برای کمک به عملکرد عایق بندی کرد. این امر باعث می شود چرخه آب سرد یا گرم در لوله حرکت کند و هیچ مشکل ساختاری ایجاد نکند.

  خرید ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه  
 • دروازه های فلزی / نرده

با کمک ماشینکاری و جوشکاری، این آلیاژ فولادی، ورق ST52 15  می تواند به دروازه یا حصار فلزی زیبایی  دست یابد. این یک ماده مطلوب برای این نوع کاربرد است زیرا هم قوی است و هم شکستن آن دشوار است.

حتی می‌توان آن را رنگ کرد تا ماندگاری طولانی‌تری داشته باشد و تعمیر و نگهداری پایینی داشته باشد. با روکش گالوانیزه، پوشش روی اضافی از خوردگی محافظت و جلوگیری می کند.

قبل از خرید ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه باید بدانید این محصول را برای چه کاری و با چه اندازه ایی باید خریداری کنید.می توانید برای مشاوره گرفتن از کارشناسان سایت آهن هایپر کمک بگیرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

47,250 تومان

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

انواع مختلفی از فولاد وجود دارد که همه آنها را می توان در چند نوع اصلی فولاد خلاصه کرد. یکی از اینها فولاد ملایم است که در چند سال گذشته به یک ماده مورد تقاضا تبدیل شده است. این به دلیل جوش پذیری و ماشین کاری استثنایی آن، در میان کیفیت های دیگر است.

  خرید ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه  

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 چیست؟

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 جز فولاد ملایم است که نوعی فولاد کم‌کربن است که حاوی سطح کمی کربن است که به‌عنوان فولاد کم‌کربن شناخته می‌شود، فولاد نرم حاوی تقریباً بین 0.05٪ تا 0.25٪ کربن وزنی است که می‌تواند از وزنی 2.5 درصد کربن تشکیل شده باشد. از آنجایی‌که فولاد نرم حاوی مقادیر زیادی عنصر غیر از آهن نیست که نوعی فولاد آلیاژی محسوب نمی‌شود.

قیمت ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه یا فولاد کم‌کربن

ترکیب خاص ورق ST52 15 فولاد ملایم به این معنی است که دارای خواص خاصی است که آن را برای انواع خاصی از پروژه‌هایی که نیاز به ساخت فولاد دارند مناسب می‌سازد.در هنگام خرید باید به خواص این محصول توجه کنید و همچنین با توجه به خواصی که دارد قیمت آن تغییر می کند.

خواص فیزیکی ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

ترکیبی از موادی که فولاد کم‌کربن ایجاد می‌کند، ویژگی‌های خاصی به فلز می‌دهد که آن را برای انواع پروژه‌های صنعتی مناسب می‌کند و همچنین آن را به نوع فولاد محبوبی برای شرکت‌های تولید فولاد تبدیل می‌کند.

برخی از خواص فیزیکی ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه عبارت‌اند از:

میله‌ های ورق ST52 15 فولاد مبارکه انباشته شده

شکل‌ پذیری مقدار کم‌کربن مورداستفاده در ورق ST52 15 برای ایجاد فولاد نرم و عدم وجود عناصر آلیاژی منجر به یک محصول بسیار انعطاف‌ پذیر می‌شود. این بدان معناست که فولاد کم‌ کربن را می‌توان بدون ازدست‌دادن چقرمگی تغییر شکل داده و شکل داد و آن را به یک نوع فولاد بسیار انعطاف‌پذیر تبدیل می‌کند که می‌تواند برای اهداف مختلف استفاده شود.

قابل ماشین‌کاری که ماهیت انعطاف پذیر ورق ST52 15 همچنین به این معنی است که برای فرایندهایی مختلف ساخت فولاد از جمله جوشکاری مناسب است. هر چه درصد کربن کمتری در ورق ST52 15 باشد، ورق شکل پذیرتر می شود.

این ورق مقرون‌ به‌ صرفه و به منابع و مواد بسیار کمی نیاز دارد، بنابراین یک نوع ورق مقرون‌ به‌ صرفه است که بسیاری از مشتریان تولید فولاد از آن برای تکمیل پروژه‌های صنعتی خود استفاده می‌کنند.

مغناطیسی بودن ورق ST52 15 یک کیفیت برتر که در آن از مقادیر بالای آهن و فریت استفاده می شود هنگام سفارش از تامین کنندگان فولاد مانند آهن هایپر، این را در نظر داشته باشید.

 

خواص شیمیایی ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه

سادگی ورق ST52 15  یا ورق کم کربن به این معنی است که عناصر آلیاژی کمی در ترکیب آن گنجانده شده است و در نتیجه استحکام کششی کمتری نسبت به سایر فولادها دارد. با این حال، این عناصر آلیاژی را می توان برای بهبود خواص شیمیایی مواد در صورت نیاز اضافه کرد.

شما اغلب موادی مانند کروم، کبالت، فسفر، گوگرد و منگنز را خواهید یافت که انتخاب آن ها به نیاز شما به فولاد بستگی دارد. یک دلیل اصلی برای نیاز به سایر خواص شیمیایی، تمایل به مقاومت در برابر خوردگی است.

اگر فولاد به درستی آماده نشود، مستعد اکسید شدن است و در نتیجه زنگ می‌زند که به فولاد آسیب می‌زند (و در نهایت از بین می‌رود). بدون افزودن هیچ عنصر اضافی، فولاد نرم نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

کروم به دلیل واکنش آن به اتمسفر، افزودنی محبوب به فولاد کم کربن است که در نتیجه لایه ای از اکسید کروم ایجاد می شود که از فولاد در زیر آن در برابر خوردگی بیشتر محافظت می کند.

قبل از خرید ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه باید به خواص فیزیکی و شیمیایی این محصول توجه نمایید و می توانید با خرید از سایت آهن هایپر خریدی مطمئن داشته باشید.

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه چگونه ساخته می شود؟

اگر می خواهید در مورد فولاد کم کربن و اینکه چگونه می تواند تأثیر مثبتی بر پروژه شما داشته باشد، بیشتر بدانید، ممکن است درک فرآیند ایجاد آن مفید باشد. مراحل زیر در هنگام ایجاد ورق ST52 15 انجام می شود:

زغال سنگ و سنگ آهن استخراج می شوند و سپس با هم در یک کوره بلند همراه با آهک ذوب می شوند که برای تشکیل یک لایه محافظ بر روی فلز مذاب داغ اضافه می شود. اکسیژن از طریق آهن مذاب دمیده می شود در حالی که ضایعات فولاد به مبدل اضافه می شود که محتوای کربن را تا حداکثر 1.5٪ کاهش می دهد.

سپس مخلوط به کوره دیگری منتقل می‌شود تا ناخالصی‌ها را بسوزانند و سایر تنظیمات را در ترکیب شیمیایی ورق ST52 15 انجام دهند. فرآیندهای احتمالی مورد استفاده در این مرحله شامل گاز زدایی، هم زدن و تزریق ملاقه است که همگی به طرق مختلف بر نتیجه تأثیر می گذارند.

مرحله بعدی فرآیند ریخته‌گری است که در آن ورق ST52 15 در قالب ریخته می‌شود و به حال خود رها می‌شود تا جامد شود.

سپس این ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500رول ST52 کارخانه یا فولاد کم کربن به طور معمول از طریق روش هایی که می تواند شامل نورد گرم یا کشش سرد باشد، شکل می گیرد.

این مرحله به فرآیند شکل دهی معروف است ورق ST52 15 اغلب بیش از یک بار برای بهبود خواص مکانیکی آن از طریق تکنیک هایی مانند پوشش و تمپر تشکیل می شود.

  فروش ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه  

آیا می توانید ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه را گالوانیزه کنید؟

پاسخ ساده است.بله، شما می توانید! اگر به دنبال محصولات ورق ST52 15 هستید که طول عمر بالایی داشته باشند و در شرایط آب و هوایی مختلف مستحکم بمانند، توصیه می شود از ورق ST52 15 گالوانیزه کم کربن استفاده کنید.

استانداردهای کیفی مشخصی برای ورق ST52 15 گالوانیزه وجود دارد که اطمینان حاصل می کند که مقدار موثری از پوشش روی فولاد اعمال می شود تا مقاومت در برابر باران، دماهای شدید و اثرات کلی هوازدگی را افزایش دهد.

ورق ST52 15 گالوانیزه کم کربن یک انتخاب محبوب برای ایجاد سوله و سایر سازه های فضای باز، همراه با ساخت وسایل نقلیه است.

اگر پروژه شما نیاز به استفاده از فولاد نرم گالوانیزه دارد، می توانید محصولات با کیفیت را از تامین کنندگان فولاد سازه ای و نرم مانند بازرگانی فولاد بیکر سفارش دهید. برای خرید ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانه وارد سایت آهن هایپر شده و محصول مورد نظر خود را انتخاب کنید وبا خیال راحت خریدی مطئن را تجربه کنید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

49,120 تومان

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران اساس تمام مهندسی امروز است. ما می توانیم آن را در همه جا ببینیم - از ماشین ها و ماشین آلات گرفته تا نما و مبلمان خانه. برای استفاده کامل از ورق فلز، مهندسان ابتدا باید یک یا دو چیز در مورد آن بدانند. این شامل اندازه‌گیری‌های استاندارد، مواد، تفاوت در ساخت و روش‌های شکل‌دهی ممکن است.

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران چیست؟

این ورق یکی از اشکال فلزی است که می توان برای کارهای مورد نیاز خود از سایت آهن هایپر اقدام به خرید ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران کنید.

واحدهای اندازه گیری دیگری نیز برای دسته بندی این محصولات  بر اساس ضخامت استفاده می شود. میلی متر، میل و گیج

فویل ها، ورق ها و صفحات تقریباً یکسان هستند و تنها تفاوت آنها در ضخامت است. ضخامت به 3 روش - میلی متر، میلی متر و گیج اندازه گیری می شود. در حالی که میلی متر یک واحد بسیار ساده است، میل ها و گیج ها فقط در مهندسی و تولید رایج هستند.

گیج واحد دیگری برای اندازه گیری ضخامت ورق است. اگرچه استانداردهای رسمی استفاده از گیج ها را منع می کند، اما آنقدرها هم نادر نیستند. گیج نشان دهنده ضخامت یک فلز نسبت به وزن آن در هر فوت مربع است. عدد گیج بالاتر به معنای ضخامت کمتر است.

  ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران  

هنگام خرید ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران باید به فویل، ورق و بشقاب دقت کنید:

پس از بررسی سیستم های اندازه گیری اولیه، اکنون می توانیم به دسته بندی فویل ها، ورق ها و صفحات نگاه کنیم. این نوع ورق به صورت ورق و شیت به بازار ارائه می شود.

این نوع ورق در ردیف دوم فروش قرار دارد. ضخامت ورق از 0.5 میلی متر شروع می شود و تا 6 میلی متر می رسد.

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران نازک به راحتی شکل می گیرد، در حالی که همچنان استحکام بالایی دارد. با قیمت نسبتاً ارزان، برای اکثر اهداف مهندسی مناسب است. به همین دلیل است که ما آن را در همه جای اطراف خود می بینیم.

در سایت آهن هایپر شما می توانید قیمت ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران را بصورت روز از ما بخواهید و اطمینان می دهیم که با بالاتری کیفیت و مناسب ترین قیمت محصول را به شما عرضه می کنیم.

کاربرد ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

تقریباً تمام فلزات مهندسی رایج به شکل ورق نیز استفاده می شود. برخی از آنها فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، مس و آلومینیوم هستند. انتخاب مناسب برای شما به کاربرد و الزامات محصول شما بستگی دارد.

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران خواص مکانیکی مشابهی با فلز پایه دارند. بنابراین، ورق های فولادی دارای استحکام کششی و دوام بالایی هستند که برای استفاده در ساختمان ها و ماشین آلات مناسب است. در عین حال، ورق های مس اغلب به عنوان یک لایه تزئینی در ساختمان های مدرن استفاده می شود.

  خرید خرید ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران  

اندازه های استاندارد ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

اندازه گیری های استاندارد برای هر دو اندازه و ضخامت ورق اعمال می شود. در حالی که دستیابی به اندازه ورق های بزرگ چند راه حل از طریق جوش دارد.

دانستن اندازه های استاندارد ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران به شما در بهینه سازی طرح بندی قطعات کمک می کند. بارها قطعاتی را برای تولید دریافت کرده ایم که فقط کمی بزرگتر از اندازه استاندارد هستند. این به معنای ضایعات بیشتر و هزینه های کلی بالاتر برای مشتری است.

همچنین، نکته دیگری که در اینجا باید به آن توجه داشت، در دسترس بودن اندازه های مختلف ورق است. در حالی که ورق های کوچک، متوسط و بزرگ تقریباً همیشه در انبار هر سازنده ورق فلزی موجود است، ورق های بزرگ ممکن است وجود نداشته باشند.

بسیاری از آنها ممکن است ماشین آلات لازم برای برش ورق های بزرگ را نداشته باشند. بنابراین دانستن توانایی‌های سازنده‌تان در اینجا مفید است. گاهی اوقات می توانید دو ورق کوچکتر را به هم جوش دهید اما این راه حل بهینه نیست. به خصوص زمانی که تاکید زیادی بر زیبایی شناسی پروژه خود دارید.

ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران از نوع ورق های نورد گرم است یا  نورد سرد

دو روش برای تولید ورق فلز وجود دارد: نورد گرم و نورد سرد. می توانید ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران جز نوردهای گرم به حساب می آید.در مورد فولادهای ساختمانی، نورد سرد فقط تا 3 میلی متر می رسد. از آنجا به بعد، ورق ها و صفحات به منظور مقرون به صرفه بودن نورد گرم می شوند.اگرچه فرآیند نورد گرم دوباره از 3 میلی متر برای فولادهای زنگ نزن شروع می شود، نورد سرد تمام ورق ها را پوشش می دهد، یعنی تا 6 میلی متر.

برای اهداف مهندسی، تمایز این دو مهم است. برای کاربردهای دقیق، فولادهای نورد سرد ترجیح داده می شوند زیرا کنترل بیشتری بر ابعاد نهایی داریم. زیرا در فولادهای نورد گرم پس از سرد شدن، فولاد کمی جمع می شود و ممکن است شکل آن کمی تغییر کند.

فرآیندهای شکل دهی برای ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

بنابراین در نهایت به روش های شکل دهی ورق فلزی رسیدیم. گزینه های زیادی روی میز وجود دارد و تصمیم بر عهده شماست که باید هنگام خرید ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران به نوع کارکرد خود توجه کنید و محصول مورد نیاز خود را خریداری کنید.

انتخاب بیشتر به نتیجه مورد نیاز بستگی دارد. اما بسیاری از این روش ها به شما نتیجه ای به ظاهر مشابه یا مشابه می دهند. سپس به هزینه (اغلب به اندازه دسته بستگی دارد)، در دسترس بودن و دقت مورد نظر می رسد.

قیمت خرید ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران  

خمش ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

خمش فرآیند شکل دهی است که در آن ورق فلز با اعمال تنش خمشی به شکل مورد نظر خم می شود. ورق فلز خم می شود بنابراین تغییر شکل پلاستیک حاصل می شود. این مانع از بازیابی فلز شکل قبلی خود می شود.

پیچش ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهران

فر کردن فرآیند تشکیل یک حلقه دایره ای در لبه ورق فلزی است تا برای جابجایی ایمن تر شود.

بین لبه پیچ خورده و لبه اشکی شکل تفاوت وجود دارد. در فر کردن، لبه اولیه به دایره تشکیل می‌شود، در حالی که در لبه پارگی شکل، لبه اولیه هنوز در معرض دید قرار می‌گیرد.

فر کردن را می توان به رول های خارج از مرکز و رول در مرکز طبقه بندی کرد. رول‌های خارج از مرکز مرکز بالاتر از سطح ورق هستند، در حالی که رول‌های مرکزی دارای مرکز در همان سطح ورق فلزی هستند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵