ورق

ورق

ورق

تمامی محصولات ورق

امروز: یکشنبه 1402/03/14

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدقیمتتوضیحات بیشتر
171002010ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۶,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:36
170601021ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم۳۳,۷۱۶ تومان1402/3/13 | 17:36
171001010ورق ST52 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۳۲,۲۰۲ تومان1402/3/13 | 17:36
171001021ورق ST52 10 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم۳۲,۹۳۶ تومان1402/3/13 | 17:36
171202021ورق ST52 12 اکسین اهواز ۱۲۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم۳۵,۰۹۲ تومان1402/3/13 | 17:36
171202010ورق ST52 12 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانهکارخانهشیت6000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:36
171201010ورق ST52 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۳۲,۲۰۲ تومان1402/3/13 | 17:36
171201021ورق ST52 12 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم۳۲,۹۳۶ تومان1402/3/13 | 17:36
171502010ورق ST52 15 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۶,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:36
171501010ورق ST52 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۳۲,۲۰۲ تومان1402/3/13 | 17:36
171501021ورق ST52 15 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم۳۲,۹۳۶ تومان1402/3/13 | 17:36
171602010ورق ST52 16 اکسین اهواز 2000*6000 شیت St52 کارخانهکارخانهشیت6000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:36
172002010ورق ST52 20 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۰,۸۸۱ تومان1402/3/13 | 17:36
172502010ورق ST52 25 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۰,۸۸۱ تومان1402/3/13 | 17:36
173002010ورق ST52 30 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۱,۳۴۹ تومان1402/3/13 | 17:36
173502010ورق ST52 35 اکسین اهواز ۶۰۰۰*۲۰۰۰ فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۱,۳۴۹ تومان1402/3/13 | 17:36
170401010ورق ST52 4 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانهکارخانهشیت6000*1500کیلوگرم۳۲,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 17:36
174002010ورق ST52 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۳۱,۳۴۹ تومان1402/3/13 | 17:36
170501010ورق ST52 5 فولاد مبارکه ۶۰۰۰*۱۵۰۰ شیت ST52 کارخانهکارخانهشیت6000*1500کیلوگرم۳۲,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 17:36
175002010ورق ST52 50 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک ST52 کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۶,۲۱۲ تومان1402/3/13 | 17:36
170601010ورق ST52 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۳۲,۹۳۶ تومان1402/3/13 | 17:36
170801031ورق ST52 8 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت ST52 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرم۳۲,۹۳۶ تومان1402/3/13 | 17:36
160200020ورق آجدار 2 پرسی 2.50*1.25کارخانهشیت2.50*1.25کیلوگرم۳۷,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
160200010ورق آجدار 2 پرسی 2*1کارخانهشیت2*1کیلوگرم۳۷,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
162500010ورق آجدار 2.5 پرسی 2.50*1.25کارخانهشیت2.50*1.25کیلوگرم۳۷,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
162500020ورق آجدار 2.5 پرسی 2*1کارخانهشیت2*1کیلوگرم۳۷,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
160300020ورق آجدار 3 پرسی 2.50*1.25کارخانهشیت2.50*1.25کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:44
160300010ورق آجدار 3 پرسی 2*1کارخانهشیت2*1کیلوگرم۳۸,۳۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
160301011ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده1250*2500کیلوگرم۴۰,۶۴۳ تومان1402/3/13 | 17:34
160301021ورق آجدار 3 فولاد مبارکه 2000*1000 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده2000*1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:34
160401031ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1000*2000 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده2000*1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:34
160401041ورق آجدار 4 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده1250*2500کیلوگرم۴۳,۰۲۸ تومان1402/3/13 | 17:34
160501051ورق آجدار 5 فولاد مبارکه 1250*2500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده1250*2500کیلوگرم۴۲,۵۲۳ تومان1402/3/13 | 17:34
160501061ورق آجدار 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۴۰,۶۳۴ تومان1402/3/13 | 17:34
160801071ورق آجدار 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 17:34
270401030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۲,۸۷۶,۶۵۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270601030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۴,۱۲۱,۷۶۲ تومان1402/2/9 | 19:04
270701030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۴,۸۳۳,۲۵۴ تومان1402/2/9 | 19:04
270801030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۵,۰۲۹,۹۹۲ تومان1402/2/9 | 14:45
271501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۹,۴۷۶,۸۱۸ تومان1402/2/9 | 16:30
271001030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگتماس بگیرید1402/2/5 | 19:28
270501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای و ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۳,۵۵۲,۵۶۸ تومان1402/2/9 | 19:04
271001020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ طلایی ضخامت ۱ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۶,۹۸۶,۵۹۵ تومان1402/2/9 | 19:04
270401020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۳,۰۵۴,۵۲۳ تومان1402/2/9 | 19:04
270501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۳,۸۵۴,۹۵۲ تومان1402/2/9 | 19:04
270601020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۴,۳۸۸,۵۷۱ تومان1402/2/9 | 19:04
270701020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۵,۲۷۷,۹۳۶ تومان1402/2/9 | 19:04
270801020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۵,۹۰۰,۴۹۲ تومان1402/2/9 | 14:45
272501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۲۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۸,۷۶۵,۳۲۶ تومان1402/2/9 | 14:45
271501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۱۰,۳۶۶,۱۸۳ تومان1402/2/9 | 16:30
270401010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۳,۰۵۴,۵۲۳ تومان1402/2/9 | 19:04
270501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۳,۷۶۶,۰۱۶ تومان1402/2/9 | 19:04
270601010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۴,۳۸۸,۵۷۱ تومان1402/2/9 | 19:04
270701010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۵,۱۰۰,۰۶۳ تومان1402/2/9 | 19:04
270801010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۵,۳۸۵,۷۳۸ تومان1402/2/9 | 14:45
271501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۱۰,۰۱۰,۴۳۷ تومان1402/2/9 | 16:30
271001010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۶,۷۱۹,۷۸۶ تومان1402/2/9 | 19:04
272501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ نقره ای ضخامت ۱.۲۵ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانهشیت2440*1220برگ۸,۴۹۸,۵۱۶ تومان1402/2/9 | 14:45
270602030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270802040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270602050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270602040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270602060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270702040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270702050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270802060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270802050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270802070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271502060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271502050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271502040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵×۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
272002080ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
272002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
272002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270802010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270902010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۹ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270602020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270602010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270702030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270702020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270702010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانشیت1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:40
270802030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270802020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270902020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۹ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271502020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271502030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271502010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
272002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتربنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250برگتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500برگتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270803040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت2000*1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270603030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270703050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270703060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270803050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270803060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271503040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271503060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271503050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003090ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270803010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
271003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:03
271003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:03
271503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:55
272003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:59
272003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:56
272003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰٫۷×۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
270603020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270603010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
270803030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
270803020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
271503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:11
271503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:56
271003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:03
271003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:11
272003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:59
270504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270604050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانرول1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270504030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270704060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270704050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270804080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270804070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
271004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
271004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004260ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
2720042501ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004250ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004240ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتربنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
275004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
275004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
275004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت6000*1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270804040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270604040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270604030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270804060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270804050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
271004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
271004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
272004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
272004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
273004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
273004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
271504070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
271504060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
270104010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱۰ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
276004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۶ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
278004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۸ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
270704010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270804010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270604020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
270604010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:12
270704040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270704030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270704020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270804030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270804020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانرول1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:11
271004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
272004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانرول1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
273004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانشیت1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰بنگاه تهرانشیت1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهرانشیت1000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*3000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهرانشیت1500*6000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهرانشیت1250*2500کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
230401010ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234804050ورق رنگی آبی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (5015)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
230503020ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۵۹,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:40
230502020ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234804030ورق رنگی پرتقالی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (1028)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
230503010ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234804070ورق رنگی سفید 0.48 عرض 1000 فولاد بهمن (9016)کارخانه فولاد بهمنرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
234804020ورق رنگی سفید 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (9016)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
230503050ورق رنگی سفید 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
230502010ورق رنگی سفید 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
232501010ورق رنگی سفید یخچالی 0.25 عرض 1000 چینبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
230403010ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234701020ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1000 چینبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234701010ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1250 چینبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
230401030ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
234804010ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (3000)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
230503040ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۶۰,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:40
230502040ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234804060ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (8017)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
230401020ورق رنگی نارنجی 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234804040ورق رنگی نارنجی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (2004)کارخانه فولاد بهمنرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
230503030ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۵۹,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:40
230502030ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
260206010ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
262506030ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
262806010ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260301010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 15:57
260306010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
263501010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 15:57
263506010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
263603010ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
263803010ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260401010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۵۴,۳۱۲ تومان1402/2/9 | 14:33
260405020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260403030ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260403010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260406020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۵۴,۳۱۲ تومان1402/2/9 | 14:33
260401020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 15:57
260405010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260403020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260406010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۵۴,۳۱۲ تومان1402/2/9 | 14:33
264506010ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
264603010ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
264603020ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
264803010ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
264803020ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260502010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260501010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260505010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۵۰,۲۷۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260504010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 16:54
260503010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260506020ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260506030ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260502020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260501020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260504020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرم۴۵,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260503020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260506010ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260506040ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
265506010ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260602010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260601010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260605010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۹,۶۳۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260604010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260603010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260606020ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۹,۱۷۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260605030ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260601020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۹,۱۷۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260605020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۹,۸۱۷ تومان1402/2/14 | 18:38
260604020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260603020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260606010ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۹,۱۷۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260605040ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260702010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260701010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260705020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۷,۱۵۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260704010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرم۴۶,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260703010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260706020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260705040ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260702020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260701020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260705010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۷,۱۵۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260704020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرم۴۶,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260703020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260706010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260705030ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260802010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260801010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260804010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260803020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260806020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260801020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260804020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرم۴۶,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260803010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260806010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260902010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260901010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260905010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۷,۱۵۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260904010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/4 | 16:34
260903010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260906020ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260902020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260901020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260903020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260906010ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
261002010ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
261001010ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
261004010ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261003010ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261006010ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
261002020ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
261001020ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
261004020ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261003020ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261006020ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
262502010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
262501010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
262504010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرم۴۶,۳۳۰ تومان1402/2/9 | 14:33
262503010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262506010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
262502020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262501020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
262504020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرم۴۶,۳۳۰ تومان1402/2/9 | 14:33
262503020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262506020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
261502010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
261501010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۷,۸۹۰ تومان1402/2/14 | 18:38
261504010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 16:54
261503010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261506010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۹,۲۶۷ تومان1402/2/9 | 14:33
261502020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
261501020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۷,۸۹۰ تومان1402/2/14 | 18:38
261505010ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۸,۹۹۱ تومان1402/2/14 | 18:38
261504020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/4 | 16:34
261506020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۹,۲۶۷ تومان1402/2/9 | 14:33
261802010ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262001010ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/14 | 18:38
262004010ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/4 | 16:34
262003010ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاقبنگاه تهرانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262006010ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهرانرول1000کیلوگرم۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/9 | 14:33
262001020ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/9 | 14:33
262004020ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262003020ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاقبنگاه تهرانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262006020ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهرانرول1250کیلوگرم۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/9 | 14:33
262504030ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262504040ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
263004010ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهانرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
151002021ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم۳۶,۸۸۱ تومان1402/3/13 | 17:34
151002010ورق سیاه 10 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:34
151002041ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۶,۸۸۱ تومان1402/3/13 | 17:34
151002030ورق سیاه 10 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۵,۹۱۸ تومان1402/3/13 | 17:34
151001021ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۳۲,۲۹۴ تومان1402/3/13 | 17:34
151001010ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۳۱,۶۵۲ تومان1402/3/13 | 17:34
151001031ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۲,۲۹۴ تومان1402/3/13 | 17:34
151001041ورق سیاه 10 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۳۳,۰۷۴ تومان1402/3/13 | 17:34
151004011ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت1200*6000کیلوگرم۳۰,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 17:34
151004020ورق سیاه 10 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانهکارخانهشیت1200*6000کیلوگرم۳۰,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 17:34
151003021ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:34
151003010ورق سیاه 10 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:34
151202021ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم۳۵,۷۳۴ تومان1402/3/13 | 17:34
151202010ورق سیاه 12 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۳۴,۹۵۵ تومان1402/3/13 | 17:34
151202041ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۵,۷۳۴ تومان1402/3/13 | 17:33
151202030ورق سیاه 12 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۴,۹۵۵ تومان1402/3/13 | 17:33
151201021ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۳۲,۲۹۴ تومان1402/3/13 | 17:34
151201010ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۳۱,۵۶۰ تومان1402/3/13 | 17:34
151201041ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۲,۲۹۴ تومان1402/3/13 | 17:33
151201031ورق سیاه 12 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۳۳,۰۷۴ تومان1402/3/13 | 17:33
151204021ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت1200*6000کیلوگرم۳۰,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 17:34
151204010ورق سیاه 12 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانهکارخانهشیت1200*6000کیلوگرم۳۰,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 17:34
151203021ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:33
151203010ورق سیاه 12 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:34
151203041ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:33
151203030ورق سیاه 12 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:33
151502010ورق سیاه 15 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۳۵,۵۰۵ تومان1402/3/13 | 17:33
151502031ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۷,۷۵۳ تومان1402/3/13 | 17:33
151502020ورق سیاه 15 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۵,۵۰۵ تومان1402/3/13 | 17:33
151501010ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۳۱,۵۶۰ تومان1402/3/13 | 17:33
151501031ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۲,۲۹۴ تومان1402/3/13 | 17:33
151501021ورق سیاه 15 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۳۳,۰۷۴ تومان1402/3/13 | 17:33
151504011ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانشیت1200*6000کیلوگرم۳۰,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 17:33
151504020ورق سیاه 15 قطعات 6000*1200 شیت ST37 کارخانهکارخانهشیت1200*6000کیلوگرم۳۰,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 17:33
151503021ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۳۱,۱۹۳ تومان1402/3/13 | 17:33
151503010ورق سیاه 15 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:33
151503041ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:33
151503030ورق سیاه 15 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:33
152002010ورق سیاه 20 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۲۸,۷۱۶ تومان1402/3/13 | 17:33
152002031ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۹,۳۱۲ تومان1402/3/13 | 17:33
152002020ورق سیاه 20 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۸,۵۳۳ تومان1402/3/13 | 17:33
152003021ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۲۷,۷۰۷ تومان1402/3/13 | 17:33
152003010ورق سیاه 20 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۶,۴۶۸ تومان1402/3/13 | 17:33
152003041ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۲۹,۸۶۳ تومان1402/3/13 | 17:33
152003030ورق سیاه 20 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۸,۹۹۱ تومان1402/3/13 | 17:33
152502021ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم۲۹,۳۱۲ تومان1402/3/13 | 17:33
152502010ورق سیاه 25 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۲۸,۷۱۶ تومان1402/3/13 | 17:33
152502041ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۲۹,۳۱۲ تومان1402/3/13 | 17:33
152502030ورق سیاه 25 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۸,۵۳۳ تومان1402/3/13 | 17:33
152503021ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۲۷,۷۰۷ تومان1402/3/13 | 17:33
152503010ورق سیاه 25 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۶,۴۶۸ تومان1402/3/13 | 17:33
152503041ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۲۹,۸۶۳ تومان1402/3/13 | 17:33
152503030ورق سیاه 25 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۸,۹۹۱ تومان1402/3/13 | 17:33
150301011ورق سیاه ۳ فولاد مبارکه 6000*1500 برش‌ خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۲,۲۹۴ تومان1402/3/13 | 17:34
153002021ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۰,۰۴۶ تومان1402/3/13 | 17:33
153002010ورق سیاه 30 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۲۹,۱۷۵ تومان1402/3/13 | 17:33
153003021ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۲۷,۷۰۷ تومان1402/3/13 | 17:33
153003010ورق سیاه 30 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۶,۴۶۸ تومان1402/3/13 | 17:33
153003041ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۲۹,۸۶۳ تومان1402/3/13 | 17:33
153003030ورق سیاه 30 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۸,۹۹۱ تومان1402/3/13 | 17:33
153502010ورق سیاه 35 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۳۰,۲۷۶ تومان1402/3/13 | 17:33
153502021ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۱,۹۲۷ تومان1402/3/13 | 17:33
153502020ورق سیاه 35 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۰,۲۷۶ تومان1402/3/13 | 17:33
153503021ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۲۷,۷۰۷ تومان1402/3/13 | 17:33
153503010ورق سیاه 35 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۶,۴۶۸ تومان1402/3/13 | 17:33
153503041ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۲۹,۸۷۲ تومان1402/3/13 | 17:33
153503030ورق سیاه 35 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۸,۹۹۱ تومان1402/3/13 | 17:33
154002010ورق سیاه 40 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۳۱,۱۹۳ تومان1402/3/13 | 17:33
154002031ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۱,۱۹۳ تومان1402/3/13 | 17:33
154002020ورق سیاه 40 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۱,۱۹۳ تومان1402/3/13 | 17:33
154003021ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1250کیلوگرم۲۷,۷۱۶ تومان1402/3/13 | 17:33
154003010ورق سیاه 40 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرم۲۶,۴۶۸ تومان1402/3/13 | 17:33
154003030ورق سیاه 40 کاویان 6000*1500 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1500کیلوگرم۲۸,۹۹۱ تومان1402/3/13 | 17:33
154502021ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۲,۲۹۴ تومان1402/3/13 | 17:33
154502010ورق سیاه 45 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۰,۷۳۴ تومان1402/3/13 | 17:33
155002021ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک12000*2000کیلوگرم۳۷,۶۱۵ تومان1402/3/13 | 17:33
155002010ورق سیاه 50 اکسین اهواز 12000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک12000*2000کیلوگرم۳۰,۷۳۴ تومان1402/3/13 | 17:33
155002041ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:33
155002030ورق سیاه 50 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۴۰,۱۸۴ تومان1402/3/13 | 17:33
150601010ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1000 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1000کیلوگرم۳۳,۵۸۸ تومان1402/3/13 | 17:34
150601020ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1250 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1250کیلوگرم۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/13 | 17:34
150601030ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۳۱,۶۵۲ تومان1402/3/13 | 17:34
150601041ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۲,۲۹۴ تومان1402/3/13 | 17:34
150601051ورق سیاه 6 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۳۳,۰۷۴ تومان1402/3/13 | 17:34
156002021ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۴,۹۵۵ تومان1402/3/13 | 17:33
156002010ورق سیاه 60 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*2000کیلوگرم۳۱,۶۹۸ تومان1402/3/13 | 17:33
157002011ورق سیاه 70 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۵,۶۵۲ تومان1402/3/13 | 17:33
150802011ورق سیاه 8 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:34
150801021ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانرول1500کیلوگرم۳۲,۲۹۴ تومان1402/3/13 | 17:34
150801011ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST37 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۳۱,۶۵۲ تومان1402/3/13 | 17:34
150801031ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 برش خورده بنگاه تهرانبنگاه تهرانبرش خورده6000*1500کیلوگرم۳۲,۲۹۴ تومان1402/3/13 | 17:34
150801041ورق سیاه 8 فولاد مبارکه 6000*1500 فابریک ST37 بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*1500کیلوگرم۳۳,۰۷۴ تومان1402/3/13 | 17:34
150803011ورق سیاه 8 کاویان 6000*1250 فابریک کارخانهکارخانهفابریک6000*1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 17:34
158002011ورق سیاه 80 اکسین اهواز 6000*2000 فابریک بنگاه تهرانبنگاه تهرانفابریک6000*2000کیلوگرم۳۰,۹۲۷ تومان1402/3/13 | 17:33
180801010ورق صنعتی 8 فولاد مبارکه 1500 رول ST52 کارخانهکارخانهرول1500کیلوگرم۳۲,۲۰۲ تومان1402/3/13 | 17:36
241001010ورق قطعات ضخامت 10 ابعاد 125×600کارخانه-10کیلوگرم۲۹,۶۳۶ تومان1402/3/13 | 18:42
241201010ورق قطعات ضخامت 12 ابعاد 125×600کارخانه-12کیلوگرم۲۹,۶۳۶ تومان1402/3/13 | 18:42
241501010ورق قطعات ضخامت 15 ابعاد 125×600کارخانه-15کیلوگرم۲۹,۶۳۶ تومان1402/3/13 | 18:42
242001010ورق قطعات ضخامت 20 ابعاد 125×600کارخانه-20کیلوگرم۲۹,۶۳۶ تومان1402/3/13 | 18:42
242501010ورق قطعات ضخامت 25 ابعاد 125×600کارخانه-25کیلوگرم۲۹,۶۳۶ تومان1402/3/13 | 18:42
243001010ورق قطعات ضخامت 30 ابعاد 125×600کارخانه-30کیلوگرم۲۹,۶۳۶ تومان1402/3/13 | 18:42
243501010ورق قطعات ضخامت 35 ابعاد 125×600کارخانه-35کیلوگرم۲۹,۶۳۶ تومان1402/3/13 | 18:42
240801010ورق قطعات ضخامت 8 ابعاد 125×600کارخانه-8کیلوگرم۲۹,۶۳۶ تومان1402/3/13 | 18:42
250303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250304020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250308020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250304010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250308010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
253403010ورق گالوانیزه ضخامت 0.34 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
253504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
253508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
253504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
253508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
253803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
253803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250406020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254004020ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250408010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250405020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250406010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254004010ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250407010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250405010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254303020ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254503010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
254508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
054503020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
254508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
254804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
254804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/12/10 | 13:54
250506020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرم۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250501020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250507020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرم۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۶,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250505010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرم۴۶,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000سمنانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۵,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250506010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرم۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250501010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرم۴۵,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250507010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرم۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرم۴۶,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
255508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۷,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
255508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرم۴۷,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
255803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
255803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250606020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرم۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250601010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250604020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250607020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرم۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250608020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۳,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250605020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرم۴۳,۷۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250606010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرم۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250601020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250604010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرم۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250607010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرم۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250608010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرم۴۳,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250605010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرم۴۳,۷۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
256803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
256803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250706020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250701020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250703010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250704010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250707020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250708020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250705020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرم۴۲,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250706010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250701010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250703020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 روی اندودکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250704020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250707010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250708010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرم۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250705010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرم۴۲,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250806020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250801010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250807020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250808020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250805020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250806010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250801020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250807010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250808010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250805010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250906010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250901020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250903010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250904010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250907020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
250908020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
250905020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250906020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250901010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250904020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250907010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250908010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250905010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
251006030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
251006010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251001010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
251003010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251007030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251007010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251008020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251005020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251006020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251001020ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251007020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251008010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251005010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
252506040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
252501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
252503010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 روی اندودکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1401/12/10 | 13:53
252504040ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252507040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252508020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252505040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252506030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/12/4 | 18:47
252504030ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252507030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانهرول1250کیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252505030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251506020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
251504010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251507020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانهرول1000کیلوگرم۴۸,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251505020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرم۴۷,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251506010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
251501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
251504020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251507010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
251505010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرم۴۷,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252006020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرم۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252001020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
252004020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252007020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانهرول1000کیلوگرم۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252002010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252005020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرم۵۰,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252006010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرم۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252001010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
252004010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252007010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانهرول1250کیلوگرم۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252005010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرم۵۰,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252506020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
252504010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252502020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252505020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
252506010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
252504020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252502010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1401/12/10 | 13:53
252505010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
253002020ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانهرول1000کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
253002010ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانهرول1250کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20

آشنایی با ورق و انواع آن

انواع مختلف و متنوع ورق وجود دارد. ورق در انواع مختلفی مانند ورق آلومینیوم و ورق استیل و ورق روغنی و ورق سیاه و ورق ضد سایش و غیره دسته بندی می شود. ورق  دارای نقش مهمی در صنعت‌ ها می باشد و از کاربرد و مزایای قابل توجهی برخوردار است. انواع ورق در کشور ما به تولید می رسد و کشور ما از بزرگترین تولید کنندگان ورق در جهان است.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

ورق ها در صنعت های مختلف مانند صنعت خودرو سازی و کشتی سازی و تانکر سازی و غیره استفاده می شوند. ورق ها دارای ضخامت های گوناگون می باشند و این ورق ها با توجه به خصوصیات منحصر به فردی که دارند در صنعت های گوناگون مورد استفاده قرار می گیرند و از محصولات پر کاربرد هستند.

ورق ها به دو دسته ورق سرد و گرم نیز بسته بندی می شوند و از قیمت های متفاوتی برخوردار هستند. ورق ها دارای دوام و انعطاف گوناگون می باشند. 

تفاوت ورق سرد و گرم

تفاوت ورق سرد و گرم را مورد بررسی قرار می دهیم. ورق با توجه به انواع گوناگونی که دارد دارای تفاوت با یکدیگر هستند و فرایند ساخت آن ها نیز متفاوت است.

تفاوت ورق سرد و گرم

اشاره کنیم که ورق های سرد از نظر قیمتی دارای قیمتی بیشتر از ورق گرم می باشند و فرآیند ساخت آن با ورق های گرم کاملا  متفاوت است.

ذکر این نکته ضروری است که ورق های گرم برای استفاده در تولید تولیدات بزرگ مورد استفاده قرار می گیرند و به صورت رول شده مورد استفاده قرار گرفته است. اما ورق سرد در تولید و ساخت انواع لوازم خانگی و کالا های برق و در خودروسازی و مبلمان سازی مورد استفاده قرار می‌ گیرد. لذا ورق سرد در دما های نزدیک به دمای اتاق قرار داده می‌ شود.

مزایای ورق سرد چیست؟

سوال اینجا است که مزایای ورق سرد چیست؟ لذا باید بگوییم که ورق دارای مزایای بسیار بالایی است. ورق سرد دارای ابعاد دقیق می باشد. ورق سرد همچنین در  شکل‌ های گوناگون مانند مدور و مربع و مسطح وجود دارد. این ورق ها همچنین از سطح مقاومت بسیار بالایی برخوردار هستند و در برابر فشار های بالا قدرت مقاومت خوبی دارند.

مزایای ورق سرد چیست؟

به همین دلیل برای ساخت انواع تولیدات با مقاومت بالا از این ورق استفاده می‌ کنند. ورق های سرد همچنین در رنگ‌ های گوناگون و متنوع وجود دارند و به همین دلیل  است که در صنعت خودرو و لوازم خانگی و حتی در مصالح ساختمانی کاربرد بسیار بالایی را دارا می باشند.

از دیگر مزایای ورق سرد می توان به این اشاره کرد که ورق های سرد در اندازه‌ های مختلف و گوناگون و ابعاد متفاوت وجود دارند و به دسته های مختلف تقسیم بندی می شوند. از دیگر مزایای آن باید به این اشاره کرد که دارای انواع مختلفی می باشند.

مزایای ورق گرم چیست؟

در رابطه با ورق گرم این سوال به وجود می آید  که مزایای ورق گرم چیست؟ همان طور که اشاره کردیم ورق در نوع  گرم نیز وجود دارد. ورق گرم نیز دارای مزایایی مانند پر استفاده بودن می باشد. در رابطه با ورق گرم  باید بگوییم که  از کاربرد بسیار بالایی برخوردار است. این ورق در انواع دسته بندی ها به تولید رسیده است.

این ورق ها دارای ویژگی های شیمیایی و مکانیکی هستند و از سطح ضخامت خوبی برخوردار می باشند. از دیگر مزایای ورق گرم می‌ توان به این اشاره کرد که می‌ توانید از آن ها به صورت مستقیم و غیر مستقیم در تولید انواع پروفیل های ساختمانی و بدنه ماشین آلات و اتومبیل ها استفاده کرد.

ورق‌ های گرم همچنین جوش پذیری بسیار خوبی را دارا می باشند و از وزن قابل توجه ای برخوردار هستند. به طور کلی ورق گرم کاربرد و مزایای زیادی در صنایع مختلف از جمله صنایع تولیدی دارد.

مزایای ورق گرم چیست؟

 

قیمت روز ورق با کیفیت

ورق از محصولات فوق العاده کاربردی در صنعت های امروزی می باشد. با توجه به کاربرد وسیع ورق باید بگوییم این ورق ها در انواع گوناگون و مختلف توسط صنعت ها مورد تقاضا قرار می گیرد و از محصولات بسیار پر تقاضا به شمار می رود. قیمت روز ورق با کیفیت و درجه یک را می توانید از طریق سایت ها با اینترنت یا از طریق  مراجعه حضوری به مراکزی که اقدام به فروش آن ها می کنند جویا شوید و یا استعلام کنید.

قیمت ورق با کیفیت با توجه به فاکتور های متفاوت و این که ورق ها در انواع گوناگون و متفاوت وجود دارند، متفاوت می باشد. به همین دلیل می توانید قبل از خرید قیمت این محصولات را به صورت روزانه جویا شوید. چرا که ورق با توجه به سایز دارای قیمت های متنوع می باشد.

این ورق ها با توجه به نوسانات بازار آهن و عوامل دیگر دارای قیمت های نوسان پذیر می باشند؛ البته شما باید حتما در هنگام خرید به استفاده خودتون توجه بیشتری داشته باشید تا از خرید خود پشیمان نشوید.

قیمت ورق فولادی از جمله فاکتورهای بسیار مهم است که شما عزیزان باید در زمان تهیه و سفارش مقاطع را مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید با توجه به کاربرد مد نظر خود محصول اقتصادی تری را تهیه نمایید. مجموعه آهن هایپر در جهت رفاه و آسایش شما عزیزان هزینه اقتصادی انواع مقاطع فولادی را در وبسایت https://ahanhyper.com/  درج کرده است. شایان ذکر است که مجموعه آهن هایپر محصولاتی را عرضه می‌کند که از نظر اقتصادی مناسب و به صرفه باشد. با اطمینان خاطر جهت سفارش آن اقدام نمایید.

ورق ابعادی

ورق شیت یا ورق ابعادی از جمله انواع ورق های مورد استفاده در ساختمان سازی و دیگر صنایع می باشد. توجه داشته باشید که دارای انواع ورق روغنی، ورق استیل، ورق گالوانیزه، ورق استنلس استیل می باشد. هر یک از آن در ضخامت و ابعاد مختلفی در بازار موجود است و در کاربردهای خاصی مورد استفاده قرار می گیرد در نظر داشته باشید که می‌توان گفت ورق سیاه ابعادی در ضخامت های دو میل تا پنج میلی‌متر و بالاتر در ابعاد مختلف تولید و عرضه می شود. معمولا می توانید این ورق ها را در بازار در طول 6 متری پیدا کنید.

ورق روغنی ابعادی می توان گفت از ضخامت ۰.۳ تا ضخامت ۲ میلیمتر در بازار موجود است. هر یک از آن در کاربردهای خاصی استفاده می شود. ورق گالوانیزه ابعادی را می توانید در ضخامت های ۰.۷ تا ضخامت ۲ میلیمتر و بالاتر در بازار پیدا کنید. این مجموعه ورق گالوانیزه ابعادی در تمامی سایز ها با توجه به نیاز مشتری برش داده خواهد شد. ورق استنلس استیل از ضخامت ۰.۵ میلیمتر ضخامت ۲ میلی متر بالاتر در بازار موجود است که شما می‌توانید در ابعاد مختلف آن را تهیه کرده و با توجه به کاربردهای مد نظر خود از آن بهره مند شوید.

ورق فولادی

در نظر داشته باشید که امروزه در ایران انواع ورق فولادی در کارخانه های مختلفی همچون فولاد مبارکه اصفهان، فولاد اکسین و فولاد کاویان در اهواز و … تولید و عرضه می شود. به همین خاطر می توان گفت ایران از بزرگترین تولیدکنندگان ورق فولادی در سطح خاورمیانه می باشد.

نکته مهمی که باید ذکر کنیم این است که این ورق ها با روش هایی به نام نورد تولید و ساخته می شود. در انواع مختلف ورق سیاه، ورق روغنی، ورق اسید شویی، ورق گالوانیزه، ورق رنگی و … موجود است. هر یک از انواع ورق ها دارای کاربردهای خاص خود می باشد و همچنین از ویژگی های منحصر به فردی برخوردار است که می ‌توانید از نوع مناسب آن بهره مند شوید.

سخن پایانی 

ورق از محصولات پر کاربرد در صنایع گوناگون می باشد و به دو صورت ورق سرد و ورق گرم تقسیم بندی می‌شود. ورق ها همچنین از کاربرد و مزایای بسیار بالایی برخوردار هستند. به عنوان مثال ورق گرم دارای مزایایی مانند ضخامت خوب و دارا بودن ابعاد گوناگون می باشد و ورق سرد دارای مزایایی مانند ابعاد دقیق و مقاومت بالا است.

البته باید بگویم که ورق سرد با ورق گرم تفاوت های بسیار زیادی دارد و این محصولات در شکل ظاهری و ابعاد و ضخامت با یکدیگر متفاوت هستند و به شیوه های گوناگون به تولید می‌ رسند. ورق ها همچنین در دسته بندی های گوناگون مانند ورق آلومینیوم و ورق روغنی و …  البته با توجه به نوسانات بازار آهن قیمت ورق متفاوت می باشد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 705 نتیجه

نمایش 9 24 36

ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه

۳۶,۰۲۸ تومان

ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه

یکی از مهم ترین متریال مورد استفاده در صنایع مختلف، ورق های فولادی هستند. استفاده از ورق هایی که از آلیاژ های مختلف تولید شده اند، امروزه برای تولید انواع سازه های ساختمانی استفاده می شود. علاوه بر این ها در تمامی پروژه های عظیم فولادی، مکانیکی و حتی ساخت تجهیزات فضایی از این ورق ها استفاده می شود.

یکی از برند های مطرح و شناخته شده در این زمینه اکسین اهواز است. این برند محصولات خود را به کشور های آسیایی و اروپایی صادر نموده است. این محصول با نام ورق صنعتی هم شناخته می شود. اصولا سختی بسیار بالا و فرم پذیری ایده آل این محصول به عنوان مشخصه بارز آن ها به شمار می آید.

یکی از پرطرفدار ترین انواع ورق فولادی، ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه است. در ادامه این مقاله به بررسی ویژگی ها و کاربرد های این محصول خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

  خرید ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه  

ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 چیست؟

زمانی که در کنار عنوان یک ورق آلیاژی کلمه st به چشم می خورد، نشانه استفاده از فولاد در ساخت آن است. این محصول توسط برندهای داخلی مختلفی با آلیاژ های متنوعی ساخته می شود. این محصول به صورت شیت و یا رول هایی از ورق فولادی از درب کارخانه خارج می شود.

هم چنین ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه بر مبنای استاندارد DIN17100 طراحی و ساخته شده است. پایبندی به استاندارد های داخلی از جمله سازمان بهداشت، نشان از ایده آل بودن این ورق آلیاژی است. بنابراین می توانیم اطمینان حاصل کنیم که هیچگونه آلاینده ای تولید نمی کند. اما آیا مشخصات این محصول را می دانید؟

مشخصات ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه

این محصول در ضخامت 10 میلی متر ساخته شده است. طول و عرض این محصول همانطور که مشخص است؛ 6000 میلی متر در 2000 میلی متر است. این ورق فولادی با عملیات نورد گرم در کارخانه اکسین خوزستان تولید شده است. هم چنین عدد 52 در عنوان این ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه، نشان دهنده میزان استحکام کششی آن است.

به این معنی که استحکام کششی این ورق صنعتی 52 مگا پاسکال است. امکان سفارش و خرید اینترنتی ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه همواره برای علاقه مندان وجود دارد. ارسال محصول به صورت شیت و برش خورده نیز طبق میل مشتریان به سراسر کشور انجام خواهد شد.

  خرید ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه  

کاربرد های ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه

 • تولید قطع فلزی
 • صنایع سنگین فولاد
 • ساخت سازه های فلزی و ساختمان سازی
 • سد سازی
 • تولید انواع قطعات خودرو سازی
 • ساخت تجهیزات کشاورزی
 • ساخت انواع پروفیل و لوله
 • صنایع نظامی و ساخت انواع خودرو نظامی
 • ساخت تانک
 • ساخت هواپیما، جت و هلیکوپتر
 • تولیدات دریایی و کشتی سازی
 • ساخت سکوی نفتی
 • سوله سازی
 • صنایع نف و گاز
 • صنعت پتروشیمی
 • و....

با توجه به آن که امکان خرید از طریق تماس تلفنی و یا وب سایت فروش وجود دارد، در صورت نیاز می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید. امکان مشاوره رایگان برای شما عزیزان فراهم شده است.

قیمت ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه!

یکی از نکات مهم این است که قیمت این محصولات به صورت شاخه ای و یا کیلویی محاسبه قیمت می شوند. با توجه به نوسانات شدید موجود در بازار، در صورت تمایل به دریافت قیمت دقیق با ما در تماس باشید. مشاوران ما همواره پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود.

چرا ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه؟

چرا این محصول را پیشنهاد می کنیم و آن را انتخابی ایده آل می دانیم؟ این محصول توسط برند خوش نام اکسین اهواز تولید شده است. اکسین اهواز همواره در رعایت استاندارد های داخلی و بین المللی برندی پیشگام بوده است. مهم ترین مشخصه این کارخانه تولید محصولاتی در کیفیت بسیار مناسب و با قیمت بسیار مناسب بوده است.

خط تولید مدرن، تجهیزات نوین و دستگاه های پیشرفته سبب تمایز اکسین اهواز شده اند. کاربرد های گسترده ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه و مزایای بی شمار آن از جمله دلایل محبوبیت آن هستند. در صورتی که نیاز به دریافت جزئیات و اطلاعات فروش دارید، تلفن های تماس در اختیار شما عزیزان قرار دارند.

  فروش ورق ST52 10 اکسین اهواز ۲۰۰۰*۶۰۰۰ فابریک ST52 کارخانه  

مزایا و ویژگی های ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000:

 1. مقاومت کششی بالا
 2. مقاوم در برابر وزن بالا
 3. مقاومت پیچشی و خمشی
 4. محصولی مناسب و مقاوم در برابر سایش
 5. استحکام در برابر ضربه
 6. استحکام در برابر شرایط آب و هوایی
 7. مناسب برای محیط های صنعتی و ...
 8. قیمت مناسب، ارسال به سراسر کشور و فروش اینترنتی
 9. کیفیت مطلوب و ایده آل
 10. مناسب برای ساخت سازه های سنگین و عظیم فولادی

فرآیند تولید محصول

در ابتدا سنگ آهن به وسیله عملیات حرارت دهی تغییر می یابد. این عملیات در کوره های مخصوص انجام می شود. حرارت بسیار بالا سبب می شود تا شرایط فیزیکی و شیمیایی آهن تغییر کند و ورقی با استحکام کششی بالا به وجود آید.

مهم ترین نکته در تولید ورق 10 st52 اکسین اهواز 2000*6000 فابریک st52 کارخانه، این است که خواص فلز به شیوه ای منحصر بهبود یافته است. این بهبود یافتن سبب محبوبیت این ورق های صنعتی شده است. چرا که خواص ارتجاعی و شکل پذیری بسیار مناسب برای تولید قطعات را سبب خواهد شد. برای اطلاع از آخرین قیمت ها تماس بگیرید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران

۳۳,۷۱۶ تومان

ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران

در صنایع مدرن و پیشرفته، استفاده از مواد اولیه و متریال با کیفیت به جهت تولید تجهیزات و قطعات اولویت بسیاری دارد. یکی از مهم ترین مواد خام که در طراحی و ساخت انواع سازه ها کاربرد دارد، ورق فلزی است. اغلب این ورق ها از فولاد ساخته می شوند. آلیاژ های مختلفی با میزان استحکام و سختی ایده آل به کار گرفته می شوند.

اغلب این ورق ها برای ساخت قطعات مختلف استفاده می شوند بنابراین فرم پذیری و ماشین خوری آن ها اهمیت بسیاری دارد. یکی از پرطرفدار ترین انواع ورق های فولادی، با نام ورق st52 شناخته می شود.

این محصول با توجه به ویژگی های فیزیکی دارای تنوع بالایی است. در این مقاله سعی داریم ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران را بررسی کنیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

  خرید ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران  

ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 چیست؟

این محصول با نام ورق آلیاژی هم شناخته می شود. هم چنین ممکن است ورق صنعتی هم ببینید یا بشنوید. دلیل آن هم اهمیت ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران در صنایع مختلف است. برای ساخت انواع سازه های ساختمانی و فلزی از این ورق استفاده می شود.

قیمت مناسب و مقاومت بالای ورق فولادی سبب شده تا محصولی با میزان فروش بسیار بالا باشد. آیا مشخصات این محصول را می شناسید؟ عدد 52 نشان دهنده چه چیزی است؟ با ما همراه باشید.

مشخصات این محصول چیست؟

مشخصات ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران را می توان از نام آن تشخیص دارد. باید بدانید که st نشان دهنده استفاده از فولادst و عدد 52 نشان دهنده میزان استحکام کششی محصول است. استحکام کششی این ورق 520 مگا پاسکال یا 52 کیلو گرم بر متر مربع است.

هم چنین ضخامت این شیت فولادی یا ورق صنعتی، 6 میلی متر است. طول و عرض آن نیز 6000 در 1500 میلی متر در نظر گرفته شده است. امروز این امکان وجود دارد تا ورق صنعتی را به صورت آنلاین خریداری کنید. در صورتی که تمایل به سفارش و خرید این محصول را دارید، می توانید با مشاوران ما تماس بگیرید.

  فروش ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران  

کاربرد های ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران:

 • ساختمان سازی
 • ساخت سازه های غول پیکر فلزی
 • ساخت تجهیزات و قطعات فولادی مربوط به خودرو سازی و ماشین آلات
 • صنعت کشاورزی و ساخت تجهیزات
 • سوله سازی
 • ساخت انواع قطع فلزی،ورق پانچ و...
 • سد سازی
 • صنایع نظامی
 • ساخت انواع مخزن با شرایط متفاوت
 • ساخت ماشین های سنگین و جرثقیل
 • کشتی سازی
 • ساخت انواع پروفیل

ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران

محاسبه قیمت ورق صنعتی با توجه به افت و خیز های این روز ها کار دشواری است. در صورتی که تمایل به دریافت قیمت دقیق و اطلاعات مربوط به خرید ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران را دارید پیشنهاد میکنیم با ما تماس بگیرید.

از طریق تلفن های تماس با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید. امکان مشاوره رایگان برای فروش ورق فولادی برای شما عزیزان فراهم شده است.

مزایای ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 چیست؟

 • استحکام کششی بسیار بالا
 • مقاومت در برابر پیچش و خمش
 • مقاومت در برابر سایش
 • امکان فرم پذیری بسیار مناسب
 • طراحی شده توسط برند فولاد مبارکه بر اساس استاندارد های عالی
 • مقاومت بالا در برابر ضربه
 • تحمل وزن بسیار بالا
 • قابلیت ارتجاعی
 • مناسب برای شرایط آب و هوایی متفاوت

ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران

چرا این محصول را پیشنهاد میکنیم؟

چرا ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران را انتخابی ایده آل می دانیم؟ این محصول بر اساس بالاترین استاندارد های داخلی و برخی استاندارد های خارجی طراحی شده است. متخصصان و مهندسان برتر داخلی با طراحی خط تولید مدرن ورقه های فولادی st52 را به گونه ای تولید کرده اند که جایگاهی منحصر دارد.

خط تولید بسیار منحصر فولاد مبارکه و استفاده از مکانیزم اروپایی را می توان مشخصه ی این برند داخلی دانست. هم چنین قیمت مناسب و امکان سفارش ویژه برای مخاطبان نیز ارائه شده است.

اگر قصد خرید و سفارش اینترنتی ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران را دارید همین حالا با ما تماس بگیرید. کارشناسان ما اطلاعات مورد نیاز را در اختیار شما عزیزان قرار خواهند داد.

به این نکته توجه کنید

یکی از نکات بسیار ارزشمند، آنالیز نمودن ورق فولادی است. این محصولات آلیاژ هایی از فلز های با کیفیت و درجه یک هستند که امکان آنالیز نمودن آن ها در مبدا و مقصد وجود دارد.

بنابراین شما عزیزان می توانید با خیالی آسوده از یکی از بهترین برند های داخلی ورق صنعتی مورد نظر خود را خریداری کنید. در صورت نیاز به خرید عمده و تمایل به دریافت تخفیفات شگفت انگیز با ما در ارتباط باشید.

تولید ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران

در ابتدا سنگ آهن به شیوه ای خاص ذوب می شود و آهن خام به دست می آید. این مواد خام با استفاده از عملیات نورد گرم حرارت می بینند. این حرارت سبب بهبود خواص آلیاژ می شود. ورق st52 تست های کشش و خمش را به خوبی پشت سر گذاشته است.

استحکام بالای ورق 6 st52 فولاد مبارکه 6000*1500 شیت st52 بنگاه تهران یکی از دلایل تمایز آن با سایر محصولت مشابه است. در صورتی که تمایل به سفارش تلفنی و یا خرید آنلاین دارید با ما در ارتباط باشید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵