ورق استیل

ورق استیل

ورق استیل

تمامی محصولات ورق استیل

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتحالتآلیاژواحدقیمتتوضیحات بیشتر
270401030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.4شیت430برگ۲,۸۷۶,۶۵۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270601030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.6شیت304برگ۴,۱۲۱,۷۶۲ تومان1402/2/9 | 19:04
270701030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.7شیت304برگ۴,۸۳۳,۲۵۴ تومان1402/2/9 | 19:04
270801030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.8شیت304برگ۵,۰۲۹,۹۹۲ تومان1402/2/9 | 14:45
271501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201.5شیت304برگ۹,۴۷۶,۸۱۸ تومان1402/2/9 | 16:30
271001030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201شیت304برگتماس بگیرید1402/2/5 | 19:28
270501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای و ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.5شیت304برگ۳,۵۵۲,۵۶۸ تومان1402/2/9 | 19:04
271001020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ طلایی ضخامت ۱ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201شیت304برگ۶,۹۸۶,۵۹۵ تومان1402/2/9 | 19:04
270401020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.4شیت304برگ۳,۰۵۴,۵۲۳ تومان1402/2/9 | 19:04
270501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.5شیت304برگ۳,۸۵۴,۹۵۲ تومان1402/2/9 | 19:04
270601020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.6شیت304برگ۴,۳۸۸,۵۷۱ تومان1402/2/9 | 19:04
270701020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.7شیت304برگ۵,۲۷۷,۹۳۶ تومان1402/2/9 | 19:04
270801020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.8شیت304برگ۵,۹۰۰,۴۹۲ تومان1402/2/9 | 14:45
272501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۲۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201شیت304برگ۸,۷۶۵,۳۲۶ تومان1402/2/9 | 14:45
271501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201.5شیت304برگ۱۰,۳۶۶,۱۸۳ تومان1402/2/9 | 16:30
270401010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.4شیت304برگ۳,۰۵۴,۵۲۳ تومان1402/2/9 | 19:04
270501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.5شیت304برگ۳,۷۶۶,۰۱۶ تومان1402/2/9 | 19:04
270601010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.6شیت304برگ۴,۳۸۸,۵۷۱ تومان1402/2/9 | 19:04
270701010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.7شیت304برگ۵,۱۰۰,۰۶۳ تومان1402/2/9 | 19:04
270801010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.8شیت304برگ۵,۳۸۵,۷۳۸ تومان1402/2/9 | 14:45
271501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201.5شیت304برگ۱۰,۰۱۰,۴۳۷ تومان1402/2/9 | 16:30
271001010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201شیت304برگ۶,۷۱۹,۷۸۶ تومان1402/2/9 | 19:04
272501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ نقره ای ضخامت ۱.۲۵ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201.25شیت304برگ۸,۴۹۸,۵۱۶ تومان1402/2/9 | 14:45
270602030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.6شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270802040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270602050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.6شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270602040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.6شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270602060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270702040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270702050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.7شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270802060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270802050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.8شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270802070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271502060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271502050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271502040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵×۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
272002080ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
272002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
272002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270802010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270902010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۹ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.9شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270602020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.6شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270602010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270702030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270702020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270702010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15000.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:40
270802030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270802020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270902020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۹ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.9شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271502020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271502030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271502010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
272002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتربنگاه تهران10002شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502شیت430برگتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیت430برگتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.5شیت304کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270803040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.5شیت304کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران2000*10000.5شیت304کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270603030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270703050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270703060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.7شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270803050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270803060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271503040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271503060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271503050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003090ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270803010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
271003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:03
271003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:03
271503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:55
272003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:59
272003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:56
272003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰٫۷×۱۰۰۰بنگاه تهران10000.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
270603020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.6شیت304کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270603010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۲۵۰بنگاه تهران12500.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
270803030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
270803020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
271503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:11
271503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:56
271003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:03
271003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:11
272003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:59
270504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.5رولکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270604050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.6رولکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.5شیتکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.5رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15000.5رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270504030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270704060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیتکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270704050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.7شیتکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270804080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیتکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270804070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیتکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
271004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
271004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15001رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001.5شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001.5شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004260ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
2720042501ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15002رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30002شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60002شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004250ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10003رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004240ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20003شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12503رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15003رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30003شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60003شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25003شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتربنگاه تهران15004رولکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20004شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30004شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60004شیتکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25004شیتکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
275004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20005شیتکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
275004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30005شیتکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
275004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25005شیتکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران6000*15001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20004شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30004شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60004شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25004شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20005شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30005شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60005شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25005شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270804040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270604040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.6شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270604030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270804060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270804050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
271004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
271004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15001رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001.5شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001.5شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15002رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
272004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30002شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60002شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
272004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10003رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20003شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12503رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
273004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15003رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
273004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60003شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25003شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20004شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15004رولکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30004شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60004شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25004شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20005شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30005شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60005شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25005شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
271504070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
271504060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
270104010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱۰ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*600010شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30005شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
276004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۶ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60006شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
278004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۸ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60008شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
270704010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.7رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270804010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270604020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.6شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
270604010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:12
270704040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270704030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.7رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270704020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.7شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270804030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270804020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15001رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:11
271004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502رول430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
272004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15002رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
273004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10003شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20003شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12503شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15003شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30003شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25003شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20004شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15004شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30004شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60004شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25004شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20005شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30005شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60005شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25005شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10

با ورق استیل بیشتر آشنا شوید

ورق استیل در ردیف محصولات فولادی منحصر به فرد و متفاوت قرار می گیرد. این نوع ورق فولادی به علت خواص مکانیکی و شیمیایی ویژه، از مقاومت بالایی در برابر عوامل محیطی و خورنده برخوردار است. همین موضوع، ورق های استیل را به گزینه کاربردی و کارآمد در صنایع و پروژه های مختلف تبدیل نموده است. بهره مندی ورق های استیل از ظاهر درخشان و زیبا، استفاده از این محصول را در تولید وسایل خانگی و المان های معماری رایج کرده است.

 

ورق استیل

 

مهم ترین ویژگی های ورق استیل

ورق استیل از جمله ورق های تولید شده بر پایه آهن بوده که از ترکیب عناصر مختلف و فلز خالص استیل ساخته می شود. کروم، کربن و آهن، از متریال اصلی و پایه ای ورق های استیل به شمار می روند. علاوه بر این، متناسب با نوع ورق، از عناصر مختلفی مانند نیکل، سیلیسیم، مس، تیتانیوم، مولیبدن و آلومینیوم، در ساختار این محصول استفاده می شود.

 

مهم ترین ویژگی های ورق استیل

 

در ساختار ورق های استیل حدود 12 درصد کروم وجود دارد. کروم، از فلزهای مقاوم و بادوام در برابر زنگ زدگی به حساب می آید. ترکیب این فلز با ورق های فولادی، موجب افزایش مقاومت آنها در برابر فرآیندهای شیمیایی مانند خوردگی و زنگ زدگی می شود.

 

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

 

به طور معمول، بیشترین سطح ورق Steel را آهن و مقداری کربن تشکیل می دهد. ترکیبات این عناصر با یکدیگر، خواص متفاوت و کاربردهای مختلف ورق های استیل را در پی داشته است. ضمنا، میزان کربن به کار رفته در فلز استیل، بین 0.30 تا 1.75 درصد در نوسان است. همچنین، این نوع از ورق های فولادی در برابر حرارت، از مقاومت بالایی برخوردار هستند.

قابلیت بازیافت، طول عمر بالا و ظاهر زیبا و درخشان، از دیگر ویژگی های مهم ورق steel به شمار می آید. ضمنا، ورق های استیل قابلیت بازیافت شدن و ذوب پذیری را دارند. استیل های ضایعاتی معمولا ذوب شده و بار دیگر قالب گیری می شوند. لازم به ذکر است که حدود 65 تا 80 درصد تولید ورق های استیل در سطح جهان، به روش بازیافت صورت می پذیرد.

ویژگی های ورق استیل

ناگفته نماند که قیمت ورق استیل متاثر از فاکتورهای مختلفی مانند شرکت سازنده، سطح ضخامت ورق، نوع کاربرد، حجم و درصد آلیاژ ورق مشخص می گردد. ضمنا، وجود عناصری مانند نیکل و کروم در ساختار استیل، وجه تمایز ورق های استیل با سایر ورق های فولادی را رقم می زند. وجود این عناصر مقاومت استیل در برابر خوردگی و زنگ زدگی را تضمین می کند.

انواع مختلف ورق استیل

انواع مختلف ورق استیل

– بر اساس استاندارد ASTM

استیل سری 400

عناصر اصلی این نوع ورق استیل را کروم و مولیبدن تشکیل می دهد. درصد آهن و کربن مورد استفاده در استیل سری 400 کم است. برخورداری از خاصیت مغناطیسی، ضد زنگ بودن، مقاوم در برابر خوردگی و جوش پذیری بالا، از مهم ترین ویژگی های استیل سری 400 محسوب می شود. همچنین سری 400 دارای گریدهای مختلفی مانند 410/420/430 است. استیل گرید 420 برای تولید کارد و چنگال و استیل گرید 430 برای ساخت تزئینات خودرو و منزل مورد استفاده قرار می گیرند.

قیمت ورق استیل

 

استیل سری 300

استیل سری 300 از متداول ترین فولادهای ضد زنگ تلقی می گردد. این نوع ورق فولادی در گریدهای مختلف 347/321/316/305/304 و 303 موجود می باشد. استیل گرید 304 را می توان از پر مصرف ترین نوع استیل برشمرد. انعطاف پذیری بالا، قابلیت جوشکاری و دوام مطلوب در برابر خوردگی، ویژگی های اصلی این نوع استیل را شامل می شود.

استیل سری 200

ورق استیل سری 200 در دو گرید استیل 201/202 موجود می باشد. در ساختار ورق های استیل نوع 201 و 202 عناصر مختلفی مانند منگنز، نیکل و کروم وجود دارد. برخورداری از خاصیت ضد زنگ و دوام بالا، از مهم ترین ویژگی های این نوع از ورق های استیل محسوب می شود.

استیل سری 500 و 600

این دسته از ورق های استیل در ساختار خود دارای درصد بالایی عنصر کروم می باشند. این ویژگی مقاومت بسیار بالای استیل سری 500 را در برابر حرارت زیاد رقم زده است. ورق سری 600 متناسب با نوع آلیاژ به کار رفته در ساختار آن، قابلیت استفاده در شرایط جوی مختلف و صنایع گوناگون را دارد.

خرید ورق استیل

 

– انواع ورق استیل از نظر حالت سطحی

ورق های استیل از لحاظ حالت سطحی در سه دسته استیل مات، استیل خش دار و استیل براق طبقه بندی می شوند. ورق های استیل مات دارای سطحی کاملا زبر هستند. استیل مات در ابعاد و سایزها و ضخامت های متنوع تولید و به بازار عرضه می گردد. از ورق steel مات در ساخت یخچال، تجهیزات فاضلاب، صنایع دارویی و صنایع شیمیایی استفاده می گردد. از سوی دیگر، ورق های استیل براق از سطح کاملا صاف و صیقلی بهره می برند. برخورداری از شکل ظاهری جذاب، موجب استفاده گسترده از استیل براق در تزئینات ساختمان و صنعت دکوراسیون شده است. مقاومت بالا در برابر خش و ضربه، از مشخصات برجسته ورق های استیل براق است.

از دیگر انواع مختلف Steel Sheet می توان به ورق های استیل رنگی و ورق های استیل طرح دار، اشاره نمود. این محصولات بسته به نوع و طرح، در کاربری ها و پروژه های مختلفی مورد استفاده واقع می شوند.

موارد کاربرد ورق استیل

مقاومت بالا در برابر خوردگی و خاصیت ضد زنگ، پای ورق های استیل را در صنایع و مصارف مختلف باز کرده است. استفاده در صنایع غذایی، تولید لوازم خانگی، ساخت بدنه انواع خودرو و تولید لوازم آشپزخانه، برخی از موارد کاربرد این محصول می باشد. همچنین، تولید لوازم الکتریکی، ساخت انواع تانکر، صنایع کشتی سازی، صنایع دریایی و صنایع پزشکی، دیگر موارد کاربرد ورق های استیل را شامل می شود. ضمنا، ورق های استیل برای پوشش بدنه و سقف آسانسورها نیز مورد استفاده قرار می گیرند.

کاربرد ورق استیل

نحوه خرید ورق استیل

مجموعه تخصصی و معتبر آهن هایپر، زمینه مناسب برای خرید ورق استیل را در سطح کشور فراهم آورده است. متقاضیان می توانند به منظور کسب اطلاعات بیشتر و صحبت با کارشناسان این مجموعه به درگاه اینترنتی ahanhyper.com مراجعه نمایند. همچنین، امکان درخواست مشاوره برای خریداران در این سایت فراهم شده است. در این مجموعه محصولات فولادی مختلفی مانند انواع نبشی و میلگرد، لوله، پروفیل، انواع ورق فولادی، تیرآهن و میلگرد به خریداران عرضه می گردد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق استیل

مقالات مرتبط:

کاربرد های ورق استیل ۳۱۶ چیست؟

بهترین روش جوشکاری ورق استیل

راهنمای خرید ورق استیل

چگونه ورق استیل را براق کنیم؟

کاربرد ورق استیل چیست ؟

فرایند تولید ورق استیل

کارخانه‌های تولیدکننده ورق استیل

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 260 نتیجه

نمایش 9 24 36