کارخانه علویجه

علویجه

تمامی علویجه

امروز: دوشنبه 1401/07/04

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه20*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه20*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 علویجهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 علویجهکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21

نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36