نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 25 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۲/۰۳/۰۶
0.026184
25689
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
0.026
25744
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
0.025909
25799
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0.026092
25854
۱۴۰۲/۰۲/۳۰
0.025634
25909
0
25964
26184
26046.5
25909
25771.5
25634
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۰

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار نیشابور 14 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۲/۰۳/۰۶
0.025356
24695.4
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
0.025264
24768.8
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
0.025081
24842.2
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0.025081
24915.6
۱۴۰۲/۰۲/۳۰
0.024622
24989
0
25062.4
25356
25172.5
24989
24805.5
24622
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۰

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۲/۰۳/۰۶
0.023886
23390.1
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
0.023794
23445.2
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
0.023611
23500.3
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0.023335
23555.4
۱۴۰۲/۰۲/۳۰
0.023335
23610.5
0
23665.6
23886
23748.25
23610.5
23472.75
23335
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۰

نمودار تغییرات 6 روزه ( میلیون ریال )
میلگرد آجدار بافق یزد 28 A3 شاخه 12 متری کارخانه


۱۴۰۲/۰۳/۰۶
0.024542
24312.8
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
0.024358
24358.6
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
0.02445
24404.4
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
0.024725
24450.2
۱۴۰۲/۰۲/۳۰
0.024267
24496
0
24541.8
24725
24610.5
24496
24381.5
24267
۱۴۰۲/۰۳/۰۶
۱۴۰۲/۰۳/۰۲
۱۴۰۲/۰۳/۰۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۱
۱۴۰۲/۰۲/۳۰

برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.