کارخانه کیهان

کیهان

تمامی کیهان

امروز: پنج‌شنبه 1401/07/07

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:03
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:04
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:45
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:06
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه50*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:47
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:49
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:46
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:51
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه80*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/5/28 | 01:09
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:48
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 کیهانکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:51

نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36