کارخانه کچو

کچو

تمامی کچو

امروز: دوشنبه 1401/07/04

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه20*10کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:50
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/5/28 | 01:16
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3.5 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:00
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 3.8 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/5/31 | 02:38
پروفیل 130*130 با ورق ضخامت 4 کچوکارخانه130*130کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 22:02
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:44
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:41
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه40*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:47
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:43
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:48
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:34
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:58
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 3 کچوکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:55
پروفیل100*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه40*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:16
پروفیل30*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:31
پروفیل40*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه60*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:17
پروفیل40*80 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه80*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:15
پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:18
پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2.5 کچوکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:54
پروفیل90*90 با ورق ضخامت 2.5 کچوکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:52

نمایش 1–12 از 20 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36