کارخانه اهواز

کارخانه اهواز

تمامی کارخانه اهواز

امروز: پنج‌شنبه 1401/07/07

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:54
پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:54
پروفیل 35*35 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه35*35کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 40*100 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*100کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:54
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/12 | 17:17
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:54
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:54
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:54
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:54
پروفیل 507 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه507کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:48
پروفیل 508 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه508کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:48
پروفیل 509 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه509کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:48
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:54
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:54
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.2 اهوازکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/15 | 17:54
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه1"کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/20 | 23:42
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/2"کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/20 | 23:46
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/2"کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/20 | 23:43
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/4"کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/20 | 23:48
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 اهوازکارخانه2"کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/20 | 23:45
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 اهوازکارخانه3"کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/20 | 23:47
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40اهوازکارخانه4"کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/20 | 23:52
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 اهوازکارخانه5"کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/20 | 23:53
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 اهوازکارخانه6"کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/20 | 23:53

نمایش 1–12 از 34 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36