نبشی آهن

نبشی فولاد ناب تبریزنام کالاسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیریقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ضخامت 10 ناب تبریز ابعاد 100*100 طول شاخه 6 متری100*100106کیلوگرم100*100 4,300 تومان خرید
نبشی ضخامت 3 ناب تبریز ابعاد 100*100 طول شاخه 6 متری100*10036کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید خرید
نبشی ضخامت 3 ناب تبریز ابعاد 25*25 طول شاخه 6 متری25*2536کیلوگرمکارخانه 4,500 تومان خرید
نبشی ضخامت 3 ناب تبریز ابعاد 40*40 طول شاخه 6 متری40*4036کیلوگرمکارخانه 4,400 تومان خرید
نبشی ضخامت 3 ناب تبریز ابعاد 50*50 طول شاخه 6 متری50*5036کیلوگرمکارخانه 4,380 تومان خرید
نبشی ضخامت 3 ناب تبریز ابعاد 60*60 طول شاخه 6 متری60*6036کیلوگرمکارخانه 4,500 تومان خرید
نبشی ضخامت 4 ناب تبریز ابعاد 30*30 طول شاخه 6 متری30*3046کیلوگرمکارخانه 4,500 تومان خرید
نبشی ضخامت 4 ناب تبریز ابعاد 35*35 طول شاخه 6 متری35*3546کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید خرید
نبشی ضخامت 4 ناب تبریز ابعاد 40*40 طول شاخه 6 متری40*4046کیلوگرمکارخانه 4,380 تومان خرید
نبشی ضخامت 4 ناب تبریز ابعاد 45*45 طول شاخه 6 متری45*4546کیلوگرمکارخانه 4,530 تومان خرید
1 2 3

نبشی ظهوریاننام کالاسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیریقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ضخامت 10 ظهوریان ابعاد 100*100 طول شاخه 6 متری100*100106کیلوگرمکارخانه 4,350 تومان خرید
نبشی ضخامت 3 ظهوریان ابعاد 30*30 طول شاخه 6 متری30*30306کیلوگرمکارخانه 4,530 تومان خرید
نبشی ضخامت 4 ظهوریان ابعاد 40*40 طول شاخه 6 متری40*4046کیلوگرمکارخانه 4,350 تومان خرید
نبشی ضخامت 5 ظهوریان ابعاد 50*50 طول شاخه 6 متری50*5056کیلوگرمکارخانه 4,350 تومان خرید
نبشی ضخامت 6 ظهوریان ابعاد 60*60 طول شاخه 6 متری60*6066کیلوگرمکارخانه 4,370 تومان خرید
نبشی ضخامت 8 ظهوریان ابعاد 80*80 طول شاخه 6 متری80*8086کیلوگرمکارخانه 4,370 تومان خرید

نبشی سپاهاننام کالاسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیریقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ضخامت 10 سپاهان ابعاد 100*100 طول شاخه 12 متری100*1001012کیلوگرمکارخانه 4,350 تومان خرید
نبشی ضخامت 10 سپاهان ابعاد 100*100 طول شاخه 6 متری100*100106کیلوگرمکارخانه 4,200 تومان خرید
نبشی ضخامت 12 سپاهان ابعاد 120*120 طول شاخه 12 متری120*1201212کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید خرید
نبشی ضخامت 12 سپاهان ابعاد 120*120 طول شاخه 6 متری120*120126کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید خرید

نبشی اسپیرالنام کالاسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیریقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ضخامت 2 اسپیرال ابعاد 25*25 طول شاخه 6 متری25*2526کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید خرید
نبشی ضخامت 2 اسپیرال ابعاد 30*30 طول شاخه 6 متری30*3026کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید خرید
نبشی ضخامت 2 اسپیرال ابعاد 40*40 طول شاخه 6 متری40*4026کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید خرید
نبشی ضخامت 3 اسپیرال ابعاد 30*30 طول شاخه 6 متری30*3036کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید خرید
نبشی ضخامت 4 اسپیرال ابعاد 40*40 طول شاخه 6 متری40*4046کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید خرید

نبشی آریان فولادنام کالاسایزضخامتطول شاخهواحدمحل بارگیریقیمتتاریخ بروزرسانیخرید
نبشی ضخامت 10 آریان فولاد ابعاد 100*100 طول شاخه 12 متری100*1001012کیلوگرمکارخانه 4,400 تومان خرید
نبشی ضخامت 10 آریان فولاد ابعاد 100*100 طول شاخه 6 متری100*100106کیلوگرمکارخانه 4,250 تومان خرید
نبشی ضخامت 10 آریان فولاد ابعاد 130*130 طول شاخه 12 متری130*1301012کیلوگرمکارخانه 5,050 تومان خرید
نبشی ضخامت 12 آریان فولاد ابعاد 120*120 طول شاخه 12 متری120*1201212کیلوگرمکارخانه 4,400 تومان خرید
نبشی ضخامت 12 آریان فولاد ابعاد 120*120 طول شاخه 6 متری120*120126کیلوگرمکارخانه 4,250 تومان خرید
نبشی ضخامت 12 آریان فولاد ابعاد 140*140 طول شاخه 12 متری140*1401212کیلوگرمکارخانه تماس بگیرید خرید
نبشی ضخامت 14 آریان فولاد ابعاد 140*140 طول شاخه 12 متری140*1401412کیلوگرمکارخانه 8,000 تومان خرید
نبشی ضخامت 15 آریان فولاد ابعاد 150*150 طول شاخه 12 متری150*1501512کیلوگرمکارخانه 7,000 تومان خرید
نبشی ضخامت 15 آریان فولاد ابعاد 150*150 طول شاخه 12 متری150*1501512کیلوگرمکارخانه 7,000 تومان خرید
نبشی ضخامت 18 آریان فولاد ابعاد 160*160 طول شاخه 12 متری160*1601812کیلوگرمکارخانه 7,995 تومان خرید
1 2

نبشی و ناودانی

آهن هایپر عرضه کننده انواع ورق رنگی ، ورق سیاه ، ورق گالوانیزه ، بهترین قیمت نبشی و ناودانی را با ما تجربه کنید

قیمت نبشی و ناودانی را از کارخانه‌های داخلی فولاد مبارکه، فولاد بهمن، هفت الماس و سمنان، و وارداتی چین مشاهده کنید

شماره تماس:02172025