کارخانه یزد

یزد

تمامی یزد

امروز: پنج‌شنبه 1401/07/07

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 00:52
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:08
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 00:53
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 00:54
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 00:57
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:11
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 00:59
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:13
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/9 | 00:25
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/8 | 23:31
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:14
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 20:59
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:05
پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه80*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:00
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:03
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/18 | 21:06

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36