پروفیل مبلی

پروفیل مبلی ضخامت ۱

پروفیل مبلی ضخامت 1

تمامی پروفیل مبلی ضخامت 1

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتطول شاخهواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
321000080پروفیل مبلی 10*10 ضخامت 1کارخانه تهران10*1016 متریکیلوگرم1.8۵۰,۰۹۰ تومان1402/2/9 | 14:20
321000120پروفیل مبلی 10*20 ضخامت 1کارخانه تهران10*2016 متریکیلوگرم2.8۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000140پروفیل مبلی 10*25 ضخامت 1کارخانه تهران10*2516 متریکیلوگرم3.2۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000160پروفیل مبلی 10*30 ضخامت 1کارخانه تهران10*3016 متریکیلوگرم3.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000100پروفیل مبلی 16*16 ضخامت 1کارخانه تهران16*1616 متریکیلوگرم3۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000020پروفیل مبلی 20*20 ضخامت 1کارخانه تهران20*2016 متریکیلوگرم3.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000040پروفیل مبلی 20*30 ضخامت 1کارخانه تهران20*3016 متریکیلوگرم4.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000060پروفیل مبلی 20*40 ضخامت 1کارخانه تهران20*4016 متریکیلوگرم5.6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000110پروفیل مبلی 20*50 ضخامت 1کارخانه تهران20*5016 متریکیلوگرم6.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000150پروفیل مبلی 20*60 ضخامت 1کارخانه تهران20*6016 متریکیلوگرم7.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000030پروفیل مبلی 25*25 ضخامت 1کارخانه تهران25*2516 متریکیلوگرم4.7۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000050پروفیل مبلی 30*30 ضخامت 1کارخانه تهران30*3016 متریکیلوگرم5.6۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000070پروفیل مبلی 30*40 ضخامت 1کارخانه تهران30*4016 متریکیلوگرم6.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000130پروفیل مبلی 30*50 ضخامت 1کارخانه تهران30*5016 متریکیلوگرم7.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000090پروفیل مبلی 40*40 ضخامت 1کارخانه تهران40*4016 متریکیلوگرم7.5۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21
321000010پروفیل مبلی 40*60 ضخامت 1کارخانه تهران40*6016 متریکیلوگرم9.4۵۰,۰۴۵ تومان1402/2/9 | 14:21

پروفیل مبلی ضخامت ۱

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36