میلگرد شاهرود

پروفیل 5 جهان

پروفیل 5 جهان

تمامی پروفیل 5 جهان

امروز: چهارشنبه 1402/03/10

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
195006050پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم5140*1406 متری254.3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006040پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم5160*1606 متری301.44تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006030پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم5180*1806 متری339.12تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006020پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم5200*1006 متری282.6تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006070پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم560*1006 متری75.36تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006010پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم560*1206 متری84.78تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006110پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم560*606 متری56.52تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006080پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم560*806 متری65.94تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006100پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم570*706 متری65.94تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006120پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم580*1006 متری67.82تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006060پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم580*1206 متری94.2تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006130پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم580*806 متری60.288تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17
195006090پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 5 جهانکارخانهکیلوگرم590*906 متری87.4تماس بگیرید1402/3/10 | 18:17

پروفیل 5 جهان

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36