میلگرد شاهرود

پروفیل 4 ساوه

پروفیل 4 ساوه

تمامی پروفیل 4 ساوه

امروز: چهارشنبه 1402/03/10

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
194007170پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم450*306 متری29.8تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007010پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم460*306 متری-تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007020پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم440*406 متری-تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007030پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم440*506 متری33.5تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007040پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم460*406 متری37.2تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007060پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم440*706 متری41تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007050پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم440*806 متری44.7تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
094007100پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم450*506 متری37.2تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007120پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم460*1006 متری60تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007130پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم460*1206 متری67تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007070پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم460*606 متری44.7تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007110پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم460*806 متری52.1تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007080پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم470*706 متری52.1تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007150پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم480*1006 متری67تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007160پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم480*1206 متری74.4تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007140پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم480*806 متری60تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14
194007090پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 ساوهکارخانهکیلوگرم490*906 متری67تماس بگیرید1402/3/10 | 18:14

پروفیل 4 ساوه

نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36