میلگرد شاهرود

پروفیل 4 جهان

پروفیل 4 جهان

تمامی پروفیل 4 جهان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
194006130پروفیل 140*140 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم4140*1406 متری200۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006120پروفیل 160*160 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم4160*1606 متری241.15۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006150پروفیل 180*180 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم4180*1806 متری271.25۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006160پروفیل 200*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم4200*1006 متری226.08۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006050پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم460*406 متری37.68۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006040پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم440*806 متری45.21۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006030پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم450*506 متری76.68۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006090پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم460*1006 متری60.28۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006080پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم460*1206 متری67.82۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006020پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم460*606 متری45.21۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006100پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم460*806 متری52.75۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006010پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم470*706 متری52.75۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006060پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم480*1006 متری67.82۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006140پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم480*1206 متری75.32۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006070پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم480*806 متری60.288۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32
194006110پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 4 جهانکارخانهکیلوگرم490*906 متری67.82۳۵,۴۱۳ تومان1402/3/11 | 17:32

پروفیل 4 جهان

نمایش 1–12 از 16 نتیجه

نمایش 9 24 36