میلگرد شاهرود

پروفیل 2.5 یزد

پروفیل 2.5 یزد

تمامی پروفیل 2.5 یزد

امروز: چهارشنبه 1402/03/10

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
192509030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانهکیلوگرم2.520*206 متری9.1۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/10 | 18:04
192509020پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانهکیلوگرم2.540*406 متری18.4۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/10 | 18:04
192509010پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانهکیلوگرم2.550*506 متری23۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/10 | 18:04
192509070پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانهکیلوگرم2.560*606 متری27.8۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/10 | 18:04
192509060پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانهکیلوگرم2.560*606 متری27.8۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/10 | 18:04
192509050پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانهکیلوگرم2.570*706 متری32.5۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/10 | 18:04
192509040پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 یزدکارخانهکیلوگرم2.590*906 متری42۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/10 | 18:04

پروفیل 2.5 یزد

نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36