میلگرد شاهرود

پروفیل 2.5 نیکان

پروفیل 2.5 نیکان

تمامی پروفیل 2.5 نیکان

امروز: چهارشنبه 1402/03/10

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
192508020پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.520*106 متری7۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508010پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.510*256 متری8.2۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.510*306 متری9.3۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.510*406 متری11.6۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508070پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.520*206 متری9.3۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.530*206 متری11.6۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.540*206 متری14۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.520*606 متری18.6۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.525*256 متری11.6۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.530*306 متری14۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508120پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.530*406 متری16.3۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508110پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.550*306 متری18.6۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.530*606 متری21۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.540*406 متری18.6۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508190پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.540*506 متری21۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.560*406 متری23.3۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.540*706 متری25.6۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508160پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.580*406 متری28۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508180پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.550*506 متری23.3۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.560*1006 متری37.2۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.560*606 متری28۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508230پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.560*806متری32.6۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.570*706 متری32.6۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508260پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.580*1006 متری41.9۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508250پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.580*806 متری37.2۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192508220پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.590*906 متری41.9۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10

پروفیل 2.5 نیکان

نمایش 1–12 از 26 نتیجه

نمایش 9 24 36