میلگرد شاهرود

پروفیل 2.5 ساوه

پروفیل 2.5 ساوه

تمامی پروفیل 2.5 ساوه

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
192507270پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.510*206 متری7۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507280پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.510*256 متری8.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507010پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.510*306 متری9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507020پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.510*406 متری11.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507030پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.520*206 متری9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507040پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.520*306 متری11.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507060پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.540*206 متری14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507070پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.520*606 متری18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.525*256 متری11.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507080پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.530*306 متری14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507090پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.540*206 متری14۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507100پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.550*306 متری18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507110پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.530*606 متری21۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507120پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.540*406 متری18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507130پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.540*506 متری21۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.540*706 متری25.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.580*406 متری28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507140پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.550*506 متری23.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507210پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.560*1006 متری37.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507230پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.560*1206 متری41.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507150پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.560*606 متری28۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.560*806 متری32.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507190پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.570*706 متری32.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.580*1006 متری41.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507260پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.580*1206 متری47۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507240پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.580*806 متری37.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19
192507200پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2.5 ساوهکارخانهکیلوگرم2.590*906 متری41.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:19

پروفیل 2.5 ساوه

نمایش 1–12 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36