میلگرد شاهرود

پروفیل 2 یزد

پروفیل 2 یزد

تمامی پروفیل 2 یزد

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
192009090پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانهکیلوگرم220*206 متری7.2۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/11 | 17:11
192009080پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانهکیلوگرم225*256 متری8.9۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/11 | 17:11
192009070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانهکیلوگرم230*306 متری10.7۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/11 | 17:11
192009060پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانهکیلوگرم240*406 متری14.5۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/11 | 17:11
192009050پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانهکیلوگرم250*506 متری18.2۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/11 | 17:11
192009040پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانهکیلوگرم260*606 متری22۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/11 | 17:11
192009030پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانهکیلوگرم270*706 متری25.7۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/11 | 17:11
192009020پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانهکیلوگرم280*806 متری29.5۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/11 | 17:11
192009010پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 یزدکارخانهکیلوگرم290*906 متری33.2۳۴,۴۰۴ تومان1402/3/11 | 17:11

پروفیل 2 یزد

نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 9 24 36