میلگرد شاهرود

پروفیل 2 کچو

پروفیل 2 کچو

تمامی پروفیل 2 کچو

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
192011010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانهکیلوگرم220*106 متری5.2۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/11 | 17:10
192011040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانهکیلوگرم220*206 متری7.32۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/11 | 17:10
192011060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانهکیلوگرم230*206 متری9.2۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/11 | 17:10
192011030پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانهکیلوگرم240*206 متری11.1۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/11 | 17:10
192011050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانهکیلوگرم225*256 متری9.2۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/11 | 17:10
192011020پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانهکیلوگرم230*306 متری11.1۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/11 | 17:10
192011070پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانهکیلوگرم230*406 متری14.78۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/11 | 17:10
192011080پروفیل30*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانهکیلوگرم230*606 متری16.72۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/11 | 17:10
192011100پروفیل40*60 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانهکیلوگرم260*406 متری18.62۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/11 | 17:10
192011090پروفیل70*70 با ورق ضخامت 2 کچوکارخانهکیلوگرم270*706 متری26.15۳۴,۱۱۱ تومان1402/3/11 | 17:10

پروفیل 2 کچو

نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36