میلگرد شاهرود

پروفیل 2 نیکان

پروفیل 2 نیکان

تمامی پروفیل 2 نیکان

امروز: چهارشنبه 1402/03/10

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
192008010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم210*206 متری5.7۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم210*256 متری6.7۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم210*306 متری7.5۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم210*406 متری9.5۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم220*206 متری7.5۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم230*206 متری9.5۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم240*206 متری11.3۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم220*606 متری15۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم225*256 متری9.5۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم230*306 متری11.3۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم230*406 متری13.2۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008120پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم230*506 متری15۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم260*306 متری17۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم240*406 متری15۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008150پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم240*506 متری17۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم240*706 متری20.8۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم250*506 متری18.9۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008250پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم260*1006 متری30.2۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008220پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم260*1206 متری25.5۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم260*606 متری22.6۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008240پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم260*806 متری34۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم270*706 متری34۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم280*1006 متری25.5۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم1.580*1206 متری37.7۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192508280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2.5 نیکانکارخانهکیلوگرم2.580*1206 متری47۳۲,۲۹۳ تومان1402/3/10 | 18:10
192008260پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم280*806 متری30.2۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12
192008230پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 نیکانکارخانهکیلوگرم290*906 متری25.5۳۳,۵۷۸ تومان1402/3/10 | 18:12

پروفیل 2 نیکان

نمایش 1–12 از 27 نتیجه

نمایش 9 24 36