میلگرد شاهرود

پروفیل 2 ساوه

پروفیل 2 ساوه

تمامی پروفیل 2 ساوه

امروز: جمعه 1402/03/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
192007280پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم210*206 متری5.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:25
192007010پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم210*256 متری6.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007020پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم210*306 متری7.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007030پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم210*406 متری9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم220*206 متری7.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007040پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم220*306 متری9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007070پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم220*606 متری15۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم225*256 متری9.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم230*606 متری16.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007120پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم240*406 متری14.9۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007140پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم240*506 متری16.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم260*406 متری16.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم240*706 متری20.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007160پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم240*806 متری22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007180پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم250*506 متری18.6۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007230پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم260*1006 متری29.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:25
192007240پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم260*1206 متری33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:25
192007190پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم260*606 متری22.3۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم260*806 متری26۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007200پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم270*706 متری26۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24
192007270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم280*1006 متری33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:25
192007260پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم280*1206 متری37.2۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:25
192007250پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم280*806 متری29.8۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:25
192007210پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 ساوهکارخانهکیلوگرم290*906 متری33.5۳۵,۳۲۱ تومان1402/3/11 | 17:24

پروفیل 2 ساوه

نمایش 1–12 از 24 نتیجه

نمایش 9 24 36