میلگرد شاهرود

پروفیل 2 جهان

پروفیل 2 جهان

تمامی پروفیل 2 جهان

امروز: چهارشنبه 1402/03/10

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
192006070پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم210*206 متری5.7۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006060پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم210*306 متری7.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم220*206 متری7.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006030پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم240*206 متری9.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006020پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم220*606 متری11.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم225*256 متری9.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006010پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم230*306 متری15۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006160پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم230*406 متری11.3۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006150پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم250*306 متری13.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006140پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم230*606 متری15۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006130پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم240*406 متری17۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006120پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم240*506 متری15۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006090پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم260*406 متری17۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006080پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم240*806 متری18.9۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006220پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم250*506 متری22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006180پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم260*1206 متری30.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006110پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم270*706 متری22.6۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006250پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم280*1006 متری30.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/8 | 17:06
192006240پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم280*1006 متری30.2۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006230پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم280*1206 متری25.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006170پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم280*806 متری25.5۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18
192006100پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 جهانکارخانهکیلوگرم290*906 متری34۳۴,۴۹۵ تومان1402/3/10 | 18:18

پروفیل 2 جهان

نمایش 1–12 از 22 نتیجه

نمایش 9 24 36