میلگرد شاهرود

پروفیل 1.5 نیکان

پروفیل 1.5 نیکان

تمامی پروفیل 1.5 نیکان

امروز: جمعه 1402/03/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
191508010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.510*206 متری4.3تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.510*256 متری5تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.510*306 متری5.7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508040پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.510*406 متری7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508060پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.520*206 متری5.7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508070پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.530*206 متری7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508080پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.540*206 متری8.5تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508090پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.520*606 متری11.3تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508050پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.525*256 متری7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508100پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.530*306 متری8.5تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508110پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.530*406 متری9.9تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508120پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.550*306 متری11.3تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508130پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.530*606 متری12.7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508140پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.540*406 متری11.3تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508150پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.540*506 متری12.7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508160پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.560*406 متری14.2تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508180پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.540*706 متری15.5تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508170پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.540*806 متری17تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.550*506 متری14.2تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.560*1006 متری22.6تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508250پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.560*1206 متری25.5تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508200پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.560*606 متری17تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508230پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.560*806 متری19.8تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.570*706 متری19.8تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508270پروفیل 80*100 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.580*1006 متری25.5تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508280پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.580*1206 متری28.3تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508260پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.580*806 متری22.6تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14
191508220پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 نیکانکارخانهکیلوگرم1.590*906 متری25.5تماس بگیرید1402/3/11 | 17:14

پروفیل 1.5 نیکان

نمایش 1–12 از 28 نتیجه

نمایش 9 24 36