میلگرد شاهرود

پروفیل 1.5 ساوه

پروفیل 1.5 ساوه

تمامی پروفیل 1.5 ساوه

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلواحدضخامتارتفاعحالتوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
191507010پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.510*206 متری4.2تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507020پروفیل 10*25 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.510*256 متری5تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507030پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.510*306 متری5.6تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507050پروفیل 10*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.510*406 متری7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507040پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.520*206 متری5.6تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507060پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.520*306 متری7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507110پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.540*206 متری7.8تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507100پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.520*606 متری11.3تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507070پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.530*306 متری8.4تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507080پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.530*406 متری9.8تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507090پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.550*306 متری11.3تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507120پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.530*606 متری12.7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507130پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.540*406 متری11.3تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507140پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.540*506 متری12.7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507150پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.560*406 متری14.1تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507170پروفیل 40*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.540*706 متری15.5تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507180پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.540*80, 80*406 متری16.9تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507190پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.550*506 متری14.1تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507240پروفیل 60*100 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.560*1006 متری22.6تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507250پروفیل 60*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.560*1206 متری25.4تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507160پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.560*606 متری16.9تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507220پروفیل 60*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.560*806 متری19.7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507210پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.570*706 متری19.7تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507270پروفیل 80*120 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.580*1206 متری28.2تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507230پروفیل 80*80 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.580*806 متری22.6تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26
191507200پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 1.5 ساوهکارخانهکیلوگرم1.590*906 متری25.4تماس بگیرید1402/3/11 | 17:26

پروفیل 1.5 ساوه

نمایش 1–12 از 26 نتیجه

نمایش 9 24 36