کارخانه پایا

پایا

تمامی پایا

امروز: سه‌شنبه 1401/07/05

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
پروفیل 10*20 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه10*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 10*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه10*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 15:58
پروفیل 20*20 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*20کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 15:58
پروفیل 20*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 15:58
پروفیل 20*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 15:58
پروفیل 20*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه20*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 15:58
پروفیل 25*25 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه25*25کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 15:58
پروفیل 30*30 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*30کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 15:58
پروفیل 30*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/7 | 15:58
پروفیل 30*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 30*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه30*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 40*40 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*40کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 40*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 40*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 40*80 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه40*80کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 50*50 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه50*50کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 60*60 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه60*60کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 70*70 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه70*70کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21
پروفیل 90*90 با ورق ضخامت 2 پایاکارخانه90*90کیلوگرمتماس بگیرید1401/6/10 | 17:21

نمایش 1–12 از 19 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36