ورق سرد

ورق سرد

ورق سرد

تمامی محصولات ورق سرد

امروز: سه‌شنبه 1402/03/16

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتعرضحالتواحدقیمتتوضیحات بیشتر
230401010ورق رنگی آبی 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهران12500.41250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234804050ورق رنگی آبی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (5015)کارخانه فولاد بهمن12500.481250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
230503020ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران12500.51250رولکیلوگرم۵۹,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:40
230502020ورق رنگی آبی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهان12500.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234804030ورق رنگی پرتقالی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (1028)کارخانه فولاد بهمن12500.481250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
230503010ورق رنگی سبز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران12500.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234804070ورق رنگی سفید 0.48 عرض 1000 فولاد بهمن (9016)کارخانه فولاد بهمن10000.48۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
234804020ورق رنگی سفید 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (9016)کارخانه فولاد بهمن12500.481250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
230503050ورق رنگی سفید 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران12500.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
230502010ورق رنگی سفید 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهان12500.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
232501010ورق رنگی سفید یخچالی 0.25 عرض 1000 چینبنگاه تهران10000.25۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
230403010ورق رنگی سفید یخچالی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران10000.4۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234701020ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1000 چینبنگاه تهران10000.47۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234701010ورق رنگی سفید یخچالی 0.47 عرض 1250 چینبنگاه تهران12500.471250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
230401030ورق رنگی قرمز 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهران12500.41250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
234804010ورق رنگی قرمز 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (3000)کارخانه فولاد بهمن12500.481250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
230503040ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران12500.51250رولکیلوگرم۶۰,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:40
230502040ورق رنگی قرمز 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهان12500.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234804060ورق رنگی قهوه ای سوخته 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (8017)کارخانه فولاد بهمن12500.481250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
230401020ورق رنگی نارنجی 0.4 عرض 1250 چینبنگاه تهران12500.41250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
234804040ورق رنگی نارنجی 0.48 عرض 1250 فولاد بهمن (2004)کارخانه فولاد بهمن12500.481250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:41
230503030ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه تهران12500.51250رولکیلوگرم۵۹,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:40
230502030ورق رنگی نارنجی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه اصفهان12500.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 18:40
260206010ورق روغنی 0.2 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.2۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
262506030ورق روغنی 0.25 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.25۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
262806010ورق روغنی 0.28 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.28۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260301010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10000.3۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 15:57
260306010ورق روغنی 0.3 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.3۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
263501010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10000.35۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 15:57
263506010ورق روغنی 0.35 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.35۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
263603010ورق روغنی 0.36 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.36۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
263803010ورق روغنی 0.38 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.38۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260401010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10000.4۱۰۰۰رولکیلوگرم۵۴,۳۱۲ تومان1402/2/9 | 14:33
260405020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 فولاد مبارکهکارخانه10000.4۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260403010ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.4۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260403030ورق روغنی 0.4 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.4۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260406020ورق روغنی 0.4 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.4۱۰۰۰رولکیلوگرم۵۴,۳۱۲ تومان1402/2/9 | 14:33
260401020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهران12500.41250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 15:57
260405010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 فولاد مبارکهکارخانه12500.41250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260403020ورق روغنی 0.4 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران12500.41250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260406010ورق روغنی 0.4 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهران12500.41250رولکیلوگرم۵۴,۳۱۲ تومان1402/2/9 | 14:33
264506010ورق روغنی 0.45 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.45۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
264603010ورق روغنی 0.46 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.46۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
264603020ورق روغنی 0.46 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران12500.461250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
264803010ورق روغنی 0.48 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.48۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
264803020ورق روغنی 0.48 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران12500.481250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260502010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهران10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260501010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260505010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهران10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۵۰,۲۷۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260504010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 16:54
260503010ورق روغنی 0.5 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260506020ورق روغنی 0.5 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260506030ورق روغنی 0.5 عرض 1000- ST14 هفت الماسبنگاه تهران10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260502020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهران12500.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260501020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهران12500.51250رولکیلوگرم۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260504020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان12500.51250رولکیلوگرم۴۵,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260503020ورق روغنی 0.5 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران12500.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260506010ورق روغنی 0.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهران12500.51250رولکیلوگرم۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260506040ورق روغنی 0.5 عرض 1250- ST14 هفت الماسبنگاه تهران12500.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
265506010ورق روغنی 0.55 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.55۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260602010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهران10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260601010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۹,۷۲۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260605010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهران10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۹,۶۳۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260604010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260603010ورق روغنی 0.6 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260606020ورق روغنی 0.6 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۹,۱۷۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260605030ورق روغنی 0.6 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانه10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260601020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهران12500.61250رولکیلوگرم۴۹,۱۷۵ تومان1402/2/14 | 18:38
260605020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکهبنگاه تهران12500.61250رولکیلوگرم۴۹,۸۱۷ تومان1402/2/14 | 18:38
260604020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان12500.61250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260603020ورق روغنی 0.6 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران12500.61250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260606010ورق روغنی 0.6 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهران12500.61250رولکیلوگرم۴۹,۱۷۵ تومان1402/2/9 | 14:33
260605040ورق روغنی 0.6 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهکارخانه12500.61250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 18:34
260702010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهران10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260701010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260705020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهران10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۱۵۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260704010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260703010ورق روغنی 0.7 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260706020ورق روغنی 0.7 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260705040ورق روغنی 0.7 عرض 1000- ST14 فولاد مبارکهکارخانه10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260702020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهران12500.71250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260701020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهران10000.71250رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260705010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکهبنگاه تهران12500.71250رولکیلوگرم۴۷,۱۵۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260704020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان12500.71250رولکیلوگرم۴۶,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260703020ورق روغنی 0.7 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران12500.71250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260706010ورق روغنی 0.7 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهران12500.71250رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260705030ورق روغنی 0.7 عرض 1250- ST14 فولاد مبارکهبنگاه تهران12500.71250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
260802010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهران10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260801010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260804010ورق روغنی 0.8 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260803020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260806020ورق روغنی 0.8 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260801020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهران12500.81250رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260804020ورق روغنی 0.8 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان12500.81250رولکیلوگرم۴۶,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:33
260803010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران12500.81250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260806010ورق روغنی 0.8 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهران12500.81250رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260902010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهران10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260901010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260905010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکهبنگاه تهران10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۱۵۶ تومان1402/2/14 | 18:38
260904010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/4 | 16:34
260903010ورق روغنی 0.9 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260906020ورق روغنی 0.9 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
260902020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهران12500.91250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
260901020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهران12500.91250رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/14 | 18:38
260903020ورق روغنی 0.9 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران12500.91250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
260906010ورق روغنی 0.9 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهران12500.91250رولکیلوگرم۴۶,۵۱۴ تومان1402/2/9 | 14:33
261002010ورق روغنی 1 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهران10001۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
261001010ورق روغنی 1 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10001۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
261004010ورق روغنی 1 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10001۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261003010ورق روغنی 1 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10001۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261006010ورق روغنی 1 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10001۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
261002020ورق روغنی 1 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهران125011250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
261001020ورق روغنی 1 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهران125011250رولکیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
261004020ورق روغنی 1 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان125011250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261003020ورق روغنی 1 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران125011250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261006020ورق روغنی 1 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهران125011250رولکیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
262502010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهران10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:01
262501010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
262504010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۳۳۰ تومان1402/2/9 | 14:33
262503010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262506010ورق روغنی 1.25 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
262502020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهران12501.251250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262501020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهران12501.251250رولکیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/14 | 18:38
262504020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان12501.251250رولکیلوگرم۴۶,۳۳۰ تومان1402/2/9 | 14:33
262503020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران10001.251250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262506020ورق روغنی 1.25 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهران12501.251250رولکیلوگرم۴۷,۶۱۵ تومان1402/2/9 | 14:33
261502010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 MMK روسیهبنگاه تهران10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
261501010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۸۹۰ تومان1402/2/14 | 18:38
261504010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 16:54
261503010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
261506010ورق روغنی 1.5 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۹,۲۶۷ تومان1402/2/9 | 14:33
261502020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهران12501.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
261501020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهران12501.51250رولکیلوگرم۴۷,۸۹۰ تومان1402/2/14 | 18:38
261505010ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکهبنگاه تهران12501.51150رولکیلوگرم۴۸,۹۹۱ تومان1402/2/14 | 18:38
261504020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان12501.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/4 | 16:34
261506020ورق روغنی 1.5 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهران12501.51250رولکیلوگرم۴۹,۲۶۷ تومان1402/2/9 | 14:33
261802010ورق روغنی 1.8 عرض 1250 MMK روسیهبنگاه تهران12501.81250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262001010ورق روغنی 2 عرض 1000 غرب آسیابنگاه تهران10002۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/14 | 18:38
262004010ورق روغنی 2 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10002۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/4 | 16:34
262003010ورق روغنی 2 عرض 1000 قزاقبنگاه تهران10002۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
262006010ورق روغنی 2 عرض 1000 هفت الماسبنگاه تهران10002۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/9 | 14:33
262001020ورق روغنی 2 عرض 1250 غرب آسیابنگاه تهران125021250رولکیلوگرم۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/9 | 14:33
262004020ورق روغنی 2 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان125021250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262003020ورق روغنی 2 عرض 1250 قزاقبنگاه تهران125021250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262006020ورق روغنی 2 عرض 1250 هفت الماسبنگاه تهران125021250رولکیلوگرم۴۸,۳۴۹ تومان1402/2/9 | 14:33
262504030ورق روغنی 2.5 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10002.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
262504040ورق روغنی 2.5 عرض 1250 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان12502.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
263004010ورق روغنی 3 عرض 1000 فولاد مبارکه اصفهانبنگاه اصفهان10003۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/1 | 16:17
250303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.3 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.3۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250304020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ سمنانکارخانه10000.3۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250308020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10000.3۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250304010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12500.31250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250308010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12500.31250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
253403010ورق گالوانیزه ضخامت 0.34 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.34۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
253504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10000.35۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
253508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10000.35۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
253504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.35 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12500.351250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
253508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۳۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12500.351250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
253803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.38۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
253803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.38 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه12500.381250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250406020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10000.4۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254004020ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10000.4۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250408010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10000.4۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250405020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10000.4۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250406010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12500.41250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254004010ورق گالوانیزه ضخامت 0.4 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12500.41250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
250407010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه12500.41250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
250405010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12500.41250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254303020ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.43۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254303010ورق گالوانیزه ضخامت 0.43 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه12500.431250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254503010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.45۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10000.45۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
254508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10000.45۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
054503020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه12500.451250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.45 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12500.451250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
254508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۴۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12500.451250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 18:38
254803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.48۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
254804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10000.48۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
254803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه12500.481250رولکیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
254804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.48 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12500.481250رولکیلوگرمتماس بگیرید1401/12/10 | 13:54
250506020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250501020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250507020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250505010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۶,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250504010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1000سمنانکارخانه10000.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۵,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250506010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12500.51250رولکیلوگرم۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250501010ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه12500.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250504020ورق گالوانیزه ضخامت 0.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12500.51250رولکیلوگرم۴۵,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250507010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه12500.51250رولکیلوگرم۴۶,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12500.51250رولکیلوگرم۴۶,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
255508010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10000.55۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
255508020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۵۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12500.551250رولکیلوگرم۴۷,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
255803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.58۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
255803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.58 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه12500.581250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250606020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250601010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250604020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250607020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250608020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۳,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250605020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10000.6۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۳,۷۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250606010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12500.61250رولکیلوگرم۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250601020ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه12500.61250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250604010ورق گالوانیزه ضخامت 0.6 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12500.61250رولکیلوگرم۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 15:20
250607010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه12500.61250رولکیلوگرم۴۳,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250608010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12500.61250رولکیلوگرم۴۳,۹۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250605010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۶ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12500.61250رولکیلوگرم۴۳,۷۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
256803020ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.68۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
256803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.68 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه12500.681250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250706020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250701020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250703010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250704010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250707020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250708020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250705020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10000.7۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۲,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250706010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12500.71250رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250701010ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه12500.71250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250703020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد 1250 روی اندودکارخانه12500.71250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250704020ورق گالوانیزه ضخامت 0.7 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12500.71250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250707010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه12500.71250رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250708010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12500.71250رولکیلوگرم۴۳,۰۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250705010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۷ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12500.71250رولکیلوگرم۴۲,۷۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250806020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250801010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250803010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250804020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250807020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250808020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250805020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10000.8۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250806010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12500.81250رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250801020ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه12500.81250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250804010ورق گالوانیزه ضخامت 0.8 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12500.81250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250807010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه12500.81250رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250808010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12500.81250رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
250805010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۸ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12500.81250رولکیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250906010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:38
250901020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250903010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250904010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250907020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
250908020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
250905020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10000.9۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250906020ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12500.91250رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250901010ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه12500.91250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250904020ورق گالوانیزه ضخامت 0.9 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12500.91250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
250907010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه12500.91250رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250908010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12500.91250رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
250905010ورق گالوانیزه ضخامت ۰.۹ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12500.91250رولکیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
251006010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10001۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251006030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10001۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
251001010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه10001۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
251003010ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10001۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251007030ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه10001۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251007010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه10001۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251008020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10001۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251005020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10001۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251006020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125011250رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251001020ورق گالوانیزه ضخامت 1 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه125011250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251007020ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125011250رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251008010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه125011250رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
251005010ورق گالوانیزه ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125011250رولکیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
252506040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:55
252501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
252503010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1000 روی اندودکارخانه10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1401/12/10 | 13:53
252504040ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252507040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252508020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252505040ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10001.25۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252506030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12501.25۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه12501.251250رولکیلوگرمتماس بگیرید1401/12/4 | 18:47
252504030ورق گالوانیزه ضخامت 1.25 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12501.251250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252507030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه12501.251250رولکیلوگرم۴۱,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ کاشانکارخانه12501.251250رولکیلوگرم۴۲,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
252505030ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12501.251250رولکیلوگرم۴۱,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251506020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251501010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
251504010ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251507020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251508010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ کاشانکارخانه10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۸,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251505020ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10001.5۱۰۰۰رولکیلوگرم۴۷,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 18:37
251506010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12501.51250رولکیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/9 | 14:42
251501020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه12501.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
251504020ورق گالوانیزه ضخامت 1.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12501.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
251507010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه12501.51250رولکیلوگرم۴۷,۶۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
251505010ورق گالوانیزه ضخامت ۱.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12501.51250رولکیلوگرم۴۷,۸۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252006020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10002۱۰۰۰رولکیلوگرم۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252001020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 دشتستان رادکارخانه10002۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
252004020ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252007020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ شهرکردکارخانه10002۱۰۰۰رولکیلوگرم۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252002010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه10002۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252005020ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10002۱۰۰۰رولکیلوگرم۵۰,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252006010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه125021250رولکیلوگرم۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252001010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 دشتستان رادکارخانه125021250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:19
252004010ورق گالوانیزه ضخامت 2 ابعاد 1250 سمنانکارخانه125021250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252007010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ شهرکردکارخانه125021250رولکیلوگرم۵۰,۳۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252005010ورق گالوانیزه ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه125021250رولکیلوگرم۵۰,۵۰۰ تومان1402/2/14 | 15:23
252506020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ تارازکارخانه10002.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
252504010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱00۰ سمنانکارخانه10002.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252502020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه10002.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252505020ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۰۰۰ هفت الماسکارخانه10002.5۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
252506010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ تارازکارخانه12502.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
252504020ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد ۱25۰ سمنانکارخانه12502.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
252502010ورق گالوانیزه ضخامت 2.5 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانه12502.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1401/12/10 | 13:53
252505010ورق گالوانیزه ضخامت ۲.۵ ابعاد ۱۲۵۰ هفت الماسکارخانه12502.51250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:23
253002020ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1000 شهریار تبریزکارخانه10003۱۰۰۰رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20
253002010ورق گالوانیزه ضخامت 3 ابعاد 1250 شهریار تبریزکارخانه125031250رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/14 | 15:20

آشنایی با ورق سرد

ورق سرد از ورق های فولادی پرکاربرد در بازار آهن آلات به شمار می رود. ورق های فولادی معمولا با دو فرآیند نورد گرم و نورد سرد تولید و ساخته می شوند. ورق های تولید شده با فناوری نورد سرد، با عنوان ورق روغنی یا سرد شناخته می شوند. ورق های سرد در مقایسه با ورق گرم از ویژگی های شیمیایی و مکانیکی منحصر به فردی برخوردار هستند. همچنین، این نوع از ورق های فولادی از دقت پرداخت و ظرافت بیشتری به نسبت ورق گرم بهره مند می باشند.

ویژگی های ورق سرد

 

مشخصات فنی و ظاهری ورق سرد

ورق سرد از جمله محصولات آلیاژ تولید شده بر پایه فولادی بوده که با روش نورد سرد به مرحله تولید می رسد. با توجه به پشت سر گذاشتن فرآیندهای روغن کاری مخصوص، به ویژه پس از فرآیند تولید، از این ورق ها با عنوان ورق روغنی نیز نام برده می شود. ورق فولادی سرد به علت برخورداری از شکل ظاهری زیبا، در بسیاری از صنایع ساختمانی و صنعتی و مصارف عمومی کاربرد دارد.

مشخصات فنی و ظاهری ورق سرد

ورق های سرد عموما از ظاهر صیقلی و شفافی برخوردار هستند.فرآیند رنگ کاری بر روی این ورق ها به راحتی انجام می شود. همچنین، ورق های تولید شده به روش نورد سرد دارای قابلیت برش و خمش مطلوبی می باشند. ضمنا، این ورق ها در مقایسه با ورق های گرم، در ابعاد محدودتری ساخته می شوند.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

ورق نورد سرد غالبا در طول 2000 و 2500 میلیمتر و عرض 1000 و 1250 میلیمتر موجود می باشند. همچنین، ضخامت این ورق ها حداقل سه دهم میلیمتر و حداکثر 3 میلیمتر برآورده شده است. علاوه بر این، وزن این محصول متناسب با ابعاد و اندازه، در محدوده 8 تا 32 کیلوگرم قرار دارد.

ضمنا، ورق های سرد در حین فرآیند تولید و ساخت، برش کاری شده و به صورت ابعاد فابریک به بازار آهن آلات عرضه می گردند. تولید مصالح و قطعات ساختمانی، تولید لوازم خانگی و برقی، مبلمان اداری، تولید انواع قفسه و صنایع خودروسازی، از عمده ترین موارد کاربرد ورق های سرد به شمار می رود.

بررسی انواع مختلف ورق سرد

– از لحاظ آلیاژ ساخت

در فرآیند تولید ورق سرد از عناصر فلزی و شیمیایی مخصوصی استفاده می گردد. ترکیب عناصر شیمیایی و آلیاژهای فولادی، با هدف افزایش مقاومت این محصول در برابر خوردگی انجام می شود. ورق های سرد در سه دسته ورق ST12/ST13/ST14 جای می گیرند. در ترکیبات شیمیایی ورق st12، 1.0 درصد کربن، 0.035 درصد گوگرد و 0.035 درصد فسفر وجود دارد. همچنین، میزان منگنز و سیلیسیم موجود در این نوع ورق به تربیت برابر با 0.5 و 0.01 درصد است. استحکام و دوام بالا، از ویژگی های شاخص ورق st12 یا ورق معمولی می باشد.

بررسی انواع مختلف ورق سرد

در فرآیند ساخت ورق ST13 یا ورق نیمه کشش، از متریال فلزی کمتری استفاده می گردد. این امر موجب افزایش تحمل بار این نوع ورق روغنی می شود. میزان کربن استفاده شده در ورق روغنی نیمه کشش برابر با 0.08 درصد است. علاوه بر این، در ورق نوع st13 0.45 درصد منگنز، 0.035 درصد گوگرد، 0.01 درصد سیلیسیم و 0.035 درصد فسفر یافت می شود. قابلیت خمش و جوشکاری مطلوب را می توان از دیگر مشخصات ورق روغنی اس تی 13 برشمرد.

ورق ST14 از دیگر انواع مختلف ورق روغنی بوده که از قابلیت کششی بالایی برخوردار است. این ویژگی امکان استفاده از ورق فوق کششی را در بسیاری از صنایع مختلف فراهم آورده است. در ساختار شیمیایی این ورق 0.04 درصد کربن، 0.007 درصد گوگرد و 0.21 درصد منگنز وجود دارد. همچنین، میزان فسفر و سیلیسیم ورق st14 به ترتیب برابر با 0.007 و 0.01 درصد می باشد.

ضمنا، قیمت ورق سرد به نسبت ورق گرم بسیار مقرون به صرفه و مناسب تخمین زده می شود. علت مناسب بودن بازه قیمت نهایی این محصول به نوع فرآیند ساخت ورق مربوط می شود.

قیمت ورق سرد

برجسته ترین تفاوت های ورق سرد با ورق گرم

– فرآیند تولید ورق

متفاوت بودن روش ساخت، از مهم ترین تمایزهای میان ورق سرد و ورق گرم محسوب می شود. ورق های گرم در دماهای بالا و با تکنولوژی نورد گرم به مرحله تولید می رسند. فرآیند تولید ورق های سرد با استفاده از فناوری نورد سرد صورت می گیرد. بر این اساس، ورق های روغنی در دمای نزدیک به دمای معمولی و پس از گذشتن از غلتک های مخصوص تولید می شوند.

برجسته ترین تفاوت های ورق سرد با ورق گرم

– ابعاد و اندازه

ورق های نورد گرم به علت عدم انعطاف پذیری، معمولا در حالت فابریک تولید و روانه بازار می شوند. این در حالی است که ورق های سرد در دو حالت فابریک و رول موجود می باشند. بر این اساس، ورق روغنی دارای تنوع بیشتری از لحاظ ابعاد و سایز است.

– تفاوت ورق سرد و گرم از لحاظ کاربرد

ورق های نورد گرم عموما در صنایع و پروژه های بزرگ مورد استفاده واقع می شوند. از سوی دیگر، در صنایع کوچک تر و برای تولید لوازم برقی، ورق های روغنی بسیار کاربرد دارند. همچنین، ورق روغنی در کاربری های نیازمند دقت، زیبایی و کیفیت بالا، از بهترین گزینه ها به حساب می آید.

– از لحاظ قیمت 

متفاوت بودن قیمت نهایی، دیگر تفاوت میان ورق روغنی و ورق گرم را رقم می زند. ورق های گرم در مقایسه با ورق های سرد از قیمت بالاتری در بازار آهن آلات برخوردار هستند. بنابراین، ورق روغنی، از قیمت مقرون به صرفه و مناسب تری بهره می برد.

– از لحاظ نحوه نامگذاری تجاری

تفاوت دیگر میان ورق های نورد سرد و ورق نورد گرم را باید در نوع نامگذاری تجاری این محصولات جستجو نمود. ورق گرم غالبا با شاخص ST37 در حوزه آهن آلات شناسایی می شود. از طرف دیگر، نامگذاری تجاری ورق های سرد با شاخص های st12، st13 و st14 صورت می گیرد.

خرید ورق سرد

 

نحوه خرید ورق سرد

مجموعه آهن هایپر زمینه مناسب برای خرید ورق سرد، انواع تیرآهن، میلگرد، انواع نبشی، ناودانی، انواع پروفیل ها، انواع ورق ها  همچون ورق سیاه، ورق گالوانیزه را برای خریداران فراهم آورده است. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر از قیمت روز محصولات به وب سایت ahanhyper.com مراجعه نمایند. ضمنا، کارشناسان باتجربه، ارائه جداول وزنی، ارسال به سراسر کشور و ارائه فاکتور رسمی، از مشخصات برجسته مجموعه آهن هایپر تلقی می گردد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “ورق سرد

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 307 نتیجه

نمایش 9 24 36