ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل

تمامی ورق استنلس استیل

امروز: سه‌شنبه 1402/03/16

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزضخامتحالتآلیاژواحدقیمتتوضیحات بیشتر
270401030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.4شیت430برگ۲,۸۷۶,۶۵۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270601030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.6شیت304برگ۴,۱۲۱,۷۶۲ تومان1402/2/9 | 19:04
270701030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.7شیت304برگ۴,۸۳۳,۲۵۴ تومان1402/2/9 | 19:04
270801030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.8شیت304برگ۵,۰۲۹,۹۹۲ تومان1402/2/9 | 14:45
271501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201.5شیت304برگ۹,۴۷۶,۸۱۸ تومان1402/2/9 | 16:30
271001030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201شیت304برگتماس بگیرید1402/2/5 | 19:28
270501030ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ خشدار نقره ای و ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.5شیت304برگ۳,۵۵۲,۵۶۸ تومان1402/2/9 | 19:04
271001020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ طلایی ضخامت ۱ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201شیت304برگ۶,۹۸۶,۵۹۵ تومان1402/2/9 | 19:04
270401020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.4شیت304برگ۳,۰۵۴,۵۲۳ تومان1402/2/9 | 19:04
270501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.5شیت304برگ۳,۸۵۴,۹۵۲ تومان1402/2/9 | 19:04
270601020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.6شیت304برگ۴,۳۸۸,۵۷۱ تومان1402/2/9 | 19:04
270701020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.7شیت304برگ۵,۲۷۷,۹۳۶ تومان1402/2/9 | 19:04
270801020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.8شیت304برگ۵,۹۰۰,۴۹۲ تومان1402/2/9 | 14:45
272501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۲۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201شیت304برگ۸,۷۶۵,۳۲۶ تومان1402/2/9 | 14:45
271501020ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور طلایی ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201.5شیت304برگ۱۰,۳۶۶,۱۸۳ تومان1402/2/9 | 16:30
270401010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۴×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.4شیت304برگ۳,۰۵۴,۵۲۳ تومان1402/2/9 | 19:04
270501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.5شیت304برگ۳,۷۶۶,۰۱۶ تومان1402/2/9 | 19:04
270601010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۶×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.6شیت304برگ۴,۳۸۸,۵۷۱ تومان1402/2/9 | 19:04
270701010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۷×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.7شیت304برگ۵,۱۰۰,۰۶۳ تومان1402/2/9 | 19:04
270801010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۰.۸×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12200.8شیت304برگ۵,۳۸۵,۷۳۸ تومان1402/2/9 | 14:45
271501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱.۵×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201.5شیت304برگ۱۰,۰۱۰,۴۳۷ تومان1402/2/9 | 16:30
271001010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ میرور نقره ای ۱×۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201شیت304برگ۶,۷۱۹,۷۸۶ تومان1402/2/9 | 19:04
272501010ورق استنلس استیل دکوراتیو ۳۰۴ نقره ای ضخامت ۱.۲۵ و ۲۴۴۰×۱۲۲۰کارخانه2440*12201.25شیت304برگ۸,۴۹۸,۵۱۶ تومان1402/2/9 | 14:45
270602030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.6شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270802040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270602050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.6شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270602040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.6شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270602060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270702040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270702050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.7شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270802060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270802050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.8شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270802070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیت304کیلوگرم۲۱۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271502060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271502050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
271502040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۱.۵×۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272002060ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
272002080ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
272002050ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
272002070ورق استنلس استیل صنعتی براق ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیت304کیلوگرم۲۰۰,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:12
270802010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270902010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰٫۹ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.9شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270602020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.6شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270602010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270702030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270702020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:44
270702010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15000.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:40
270802030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270802020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270902020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۰.۹ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.9شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271502020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271502030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
271502010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
272002030ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتربنگاه تهران10002شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272002040ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272002010ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502شیت430برگتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272002020ورق استنلس استیل صنعتی براق ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیت430برگتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.5شیت304کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270803040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.5شیت304کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران2000*10000.5شیت304کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270603030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270703050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270703060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.7شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270803050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270803060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیت304کیلوگرم۲۰۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271503040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271503060ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271503050ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003090ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
271003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003080ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
272003070ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۳۰۴ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیت304کیلوگرم۱۹۵,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:04
270803010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
271003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:03
271003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:03
271503020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:55
272003030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:59
272003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:56
272003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰٫۷×۱۰۰۰بنگاه تهران10000.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
270603020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.6شیت304کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270603010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۶×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۱۲۵۰بنگاه تهران12500.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:04
270703020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۷×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.7شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
270803030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
270803020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۰.۸×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:00
271503030ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:11
271503010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱.۵×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:56
271003040ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 20:03
271003010ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۱×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:11
272003020ورق استنلس استیل صنعتی خشدار روکش دار ۴۳۰ و ۲×۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/5 | 19:59
270504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.5رولکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270604050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰٫۶ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.6رولکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.5شیتکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.5رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۵ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15000.5رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270704060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیتکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270704050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.7شیتکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270804080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیتکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
270804070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیتکیلوگرم۱۷۸,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
271004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 16:18
271004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15001رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001.5شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001.5شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004260ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
2720042501ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15002رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30002شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60002شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
272004250ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10003رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004240ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20003شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004230ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12503رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15003رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004220ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30003شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60003شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
273004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25003شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتربنگاه تهران15004رولکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20004شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30004شیتکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60004شیتکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
274004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25004شیتکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
275004210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20005شیتکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
275004200ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30005شیتکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
275004190ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25005شیتکیلوگرم۱۶۲,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271504210ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۰۴ و ۱.۵×۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5رولکیلوگرم۱۶۱,۰۰۰ تومان1402/2/9 | 19:18
271004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران6000*15001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271504130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
272004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
273004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20004شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30004شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60004شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
274004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25004شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004180ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20005شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004170ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30005شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004160ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60005شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
275004150ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25005شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270804040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270604040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.6شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270604030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270804060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
270804050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:18
271004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
271004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
271004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15001رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001.5شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001.5شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
271504080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15002رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
272004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30002شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:30
272004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60002شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
272004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004130ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10003رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004140ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20003شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004120ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12503رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
273004110ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15003رولکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 16:11
273004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60003شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
273004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25003شیتکیلوگرم۲۶۱,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004100ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20004شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15004رولکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30004شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60004شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
274004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25004شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004090ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20005شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30005شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60005شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
275004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۱۶ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25005شیتکیلوگرم۲۶۲,۵۰۰ تومان1402/2/9 | 19:10
271504070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
271504060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
270104010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۱۰ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*600010شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004080ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30003شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30005شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
276004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۶ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60006شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
278004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۳۲۱ ضخامت ۸ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60008شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
270704010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۷ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.7رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270804010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰٫۸ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10000.8رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270604020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.6شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
270604010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۶ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.6شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:12
270704040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.7شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270704030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12500.7رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270704020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۷ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.7شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270804030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20000.8شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
270804020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۰.۸ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25000.8شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12501رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15001رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/1/19 | 16:11
271004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10001.5رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
271504010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۱.۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25001.5شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10002رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004070ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12502رول430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
272004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15002رولکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
272004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۲ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25002شیتکیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 16:30
273004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰بنگاه تهران10003شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004060ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20003شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۲۵۰بنگاه تهران12503شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15003شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30003شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
273004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۳ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25003شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004050ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20004شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰بنگاه تهران15004شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30004شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60004شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
274004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۴ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25004شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004010ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۰۰۰×۲۰۰۰بنگاه تهران1000*20005شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004040ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۳۰۰۰بنگاه تهران1500*30005شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004030ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۱۵۰۰×۶۰۰۰بنگاه تهران1500*60005شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10
275004020ورق استنلس استیل صنعتی مات ۴۳۰ ضخامت ۵ و ۲۵۰۰×۱۲۵۰بنگاه تهران1250*25005شیت430کیلوگرمتماس بگیرید1402/2/9 | 19:10

ورق استنلس استیل از مقاطع فلزی پرکاربرد بوده که در ساختار آن حدود دو درصد کربن وجود دارد. ساختمان تشکیل دهنده ورق های استنلس استیل بر پایه آهن می باشد. همچنین، به منظور تقویت سختی و قابلیت جوش پذیری، در ساختار این نوع ورق از آلیاژهای مختلف استفاده می گردد. بر این اساس، با ترکیب عناصر مختلف، نوع کاربری و خواص ورق تغییر پیدا می کند. افزایش میزان کربن در آلیاژها، مقاومت و سختی بالای ورق را به دنبال دارد.

ورق استنلس استیل

 

ویژگی های برجسته ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل از ترکیب عناصر مختلفی مانند نیکل، کروم و آهن تولید می شود. اضافه کردن عنصر مولیبدن به ترکیبات ورق، مقاومت محصول را در برابر خوردگی و زنگ زدگی و سایر عوامل شیمیایی افزایش می دهد.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

مقاوم بودن در برابر فرآیندهای شیمیایی را می توان از مهم ترین مشخصات ورق های استنلس استیل برشمرد. همین ویژگی، از دلایل اصلی نامگذاری این نوع ورق فولادی به استنلس استیل می باشد. چرا که ورق های استنلس استیل در برابر رطوبت و هوا دچار زنگ زدگی و لکه نمی شوند. علاوه بر این، استنلس استیل در برابر دماهای بالا، استحکام و دوام بالایی از خود نشان می دهد.

ویژگی های برجسته ورق استنلس استیل

در ترکیبات ورق Stainless Steel حدود 11 درصد کروم (Cr) وجود دارد. ترکیب عنصر کروم با فولاد، خاصیت ضد زنگ و ضد خوردگی ورق را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. فرآیند تولید ورق های فولادی عموما به روش نورد صورت می گیرد. فناوری نورد، از روش های مخصوص و کاربردی برای شکل دهی فلزات به شمار می رود. در این روش شمش فولادی پس از عبور از غلتک های عریض، با ضخامت های مورد نظر تولید و به بازار مصرف کننده عرضه می گردد.

ورق های استنلس استیل بسته به نوع کاربری در ضخامت های مختلف 0.4 تا 2 میلیمتر موجود می باشند. همچنین، این نوع از ورق های فولادی در عرض های 1000/1250 میلیمتر و طول 2000/2500 میلیمتر تولید می شوند. ضمنا، ورق های استیل به صورت رول و شیت ساخته می شوند.

ورق های استنلس استیل از ظاهر بسیار زیبا و درخشانی برخوردار هستند. این مشخصه موجب استفاده از استنلس استیل در گستره وسیعی از صنایع شده است.

طول عمر مفید و طولانی، قابلیت بازیافت، قابلیت جوشکاری و مقاومت بالا در برابر عوامل محیطی را می توان از دیگر ویژگی های حائز اهمیت استنلس استیل قلمداد نمود.

انواع ورق استنلس استیل

آشنایی با انواع ورق استنلس استیل

– استیل مغناطیسی (بگیر)

ورق استیل بگیر یا مغناطیسی (سری 400) در ساختار خود از درصد کربن پایینی برخوردار است. وجود عناصر کروم و مولیبدن در این نوع ورق فولادی، خاصیت مغناطیسی و آهن ربایی آن را رقم زده است. این نوع استیل در دو نوع براق و بدون روکش به مصرف کننده ارائه می شود.

این نوع از ورق های استیل غالبا برای ساخت و تولید لوازم آشپزخانه، تزئینات منزل، دکوراسیون و وسایل خودرو مورد استفاده واقع می شوند. ورق سری 400 دارای گریدهای مختلف 405، 408، 409، 410، 420، 430 و 446 است. ضد زنگ بودن، ضد خوردگی و جوش پذیری بالا، از دیگر ویژگی های استیل مغناطیسی به شمار می رود.

استنلس استیل گرید 405 به علت برخورداری از ترکیبات ویژه، از گزینه های مناسب برای جوشکاری محسوب می شود. استنلس استیل گرید 408 دارای مقاومت بالایی در برابر حرارت می باشد. استنلس استیل گرید 410، در برابر سایش بسیار مقاوم است. همچنین، ورق های استیل گرید 446 در پروژه های با حرارت بالا کاربرد دارند. 

خرید ورق استنلس استیل

 

– استیل غیر مغناطیسی (نگیر)

در ساختار ورق استنلس استیل غیر مغناطیسی یا نگیر (سری 300) درصد قابل توجهی کروم وجود دارد. علاوه بر این، حدود 8 درصد عنصر نیکل و مولیبدن و کمتر از دو درصد کربن، در ساختار استیل نگیر یافت می شود. ورق های استیل نگیر فاقد خاصیت مغناطیسی می باشند. به همین جهت، این دسته از ورق های استیل جذب آهن ربا نمی شوند.

از گریدهای مختلف این نوع ورق فولادی می توان به استیل 301، 302، 303، 304، 309، 316، 317 و 321، اشاره نمود. استیل 304، از پر مصرف ترین ورق های موجود در بازار محسوب می شود. نسوز بودن، خاصیت غیر مغناطیسی، خاصیت ضد زنگ و انعطاف پذیری، از مشخصات برجسته استنلس استیل نگیر تلقی می گردد. استفاده در صنایع دریایی، غذایی و صنایع دارویی، بخشی از موارد کاربرد این محصول می باشد.

مقاومت سایشی بالا، امکان جوشکاری و قابلیت فرم پذیری و شکل پذیری، از ویژگی های مهم استنلس استیل سری 301 می باشد. وجود کربن اضافه، موجب مقاومت بیشتر استنلس استیل گرید 302 به نسبت سری 301 شده است. ورق های استیل گرید 303 به علت وجود فسفر و گوگرد اضافه، از قابلیت فرم پذیری بالایی برخوردار هستند. استنلس استیل سری 309 از مقاومت حرارتی بالایی بهره می برد.

ضمنا، قیمت ورق استنلس استیل تحت تاثیر فاکتورهای مختلفی مانند طول، عرض، ضخامت، وزن ورق و شرکت تولیدکننده تعیین می گردد.

قیمت ورق استنلس استیل

 

کاربردهای عمومی ورق استنلس استیل

ورق استنلس استیل متناسب با نوع و سری، در کاربری های مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. استیل گرید 304 برای تولید کارد و چنگال، مخازن حامل مواد خورنده، وسایل برودتی، صنایع دارویی، صنعت نفت و گاز و بیمارستان ها کاربرد دارد. به منظور تولید سیستم های اگزوز، مبدل های کاتالیزوری و قطعات کوره، از استیل گرید 309 استفاده می گردد. مضاف بر این، استیل سری 310 برای ساخت مبدل های آمونیاک، لوله ها و وسایل کوره مورد استفاده واقع می شود.

کاربردهای عمومی ورق استنلس استیل

استنلس استیل گرید 316 در صنایع مختلفی مانند صنایع کاغذ، صنعت پتروشیمی، صنایع دریایی و انواع مخازن به کار گرفته می شود. همچنین، ورق های استیل سری 321 برای ساخت وسایل در معرض حرارت بالا و اجزای کوره ها کاربرد دارند. از سوی دیگر، استنلس استیل گرید 430، برای تولید روکش و پوشش سقف ساختمان، ظروف آشپزخانه، ساخت تجهیزات داخلی و سینک ظرفشویی کاربرد دارد.

کاربرد ورق استنلس استیل

نحوه خرید

خرید ورق استنلس استیل با قیمت مناسب، توسط مجموعه آهن هایپر در اقصی نقاط کشور فراهم شده است. خریداران و متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت اینترنتی ahanhyper.com مراجعه نمایید. مجموعه آهن هایپر ارائه دهنده انواع آهن آلات ساختمانی و انواع میلگرد، انواع تیرآهن، انواع نبشی، ناودانی می باشد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

دانلود مقاله “ورق استنلس استیل

مقالات مرتبط :

ورق های استحکام بالا به همراه انواع آن

ورق مشبک چیست؟

ورق آلیاژی؛ انواع و مزیت های استفاده از آن

تفاوت ورق های فولادی نورد گرم و نورد سرد

ورق کرکره، از طرح ها و کاربردهای آن در زندگی روزمره

معرفی انواع ورق آهن آجدار پرکاربرد

مراحل تولید انواع ورق آهن

فرآیند تولید ورق اسیدشویی

ورق استنلس استیل چیست؛ کاربرد و ویژگی آن

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 257 نتیجه

نمایش 9 24 36