میلگرد 20

میلگرد 20

میلگرد

میلگرد 20

امروز: دوشنبه 1402/03/15

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحدوزن تقریبیاستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
132064020ميلگرد آجدار پرشین فولاد 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم29A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:26
132061010ميلگرد آجدار نورد کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۵,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:58
132070020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132069010میلگرد آجدار آناهیتا گیلان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132054010میلگرد آجدار ارگ تبریز A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132035010میلگرد آجدار امین تیکمه داش A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۶,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132011010میلگرد آجدار اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29A3ناموجود1402/3/13 | 15:31
132006010میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29A3۲۴,۲۶۷ تومان1402/3/13 | 15:24
132005010میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم30A3۲۳,۶۱۱ تومان1402/3/13 | 15:22
132050010میلگرد آجدار حسن رود فولاد گیلان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۷,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132068010میلگرد آجدار درپاد تبریز 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۹,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132030010میلگرد آجدار دماوند A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132002010میلگرد آجدار ذوب آهن اصفهان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.6A3۲۴,۴۱۳ تومان1402/3/13 | 15:19
132040020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:51
132045010میلگرد آجدار ذوب فولاد ایزدخواست جنوب A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132028020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:48
132067010میلگرد آجدار شاهرود 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132007020میلگرد آجدار شاهین بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29A3۲۵,۴۴۵ تومان1402/3/13 | 15:25
132074010میلگرد آجدار صبا فولاد زاگرس 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۴,۴۰۴ تومان1402/3/13 | 18:34
132008010میلگرد آجدار صبح پارسیان قزوین 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم30A3ناموجود1402/3/13 | 15:30
132062010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
132057020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132003020میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم28A3۲۵,۵۰۰ تومان1402/3/13 | 15:20
132003030میلگرد آجدار ظفر بناب 20 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132012010میلگرد آجدار فایکو 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم30A3۲۴,۳۳۷ تومان1402/3/13 | 15:33
132029010میلگرد آجدار فولاد آتیه خلیج فارس A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۵,۴۰۰ تومان1402/3/13 | 18:48
132037010میلگرد آجدار فولاد آذر چلیک تبریز A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:51
132065020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:27
132056010میلگرد آجدار فولاد آلیاژی ایران A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132032010میلگرد آجدار فولاد ابرکوه A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۵,۹۵۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132013010میلگرد آجدار فولاد احرامیان یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم30A3۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:33
132076010میلگرد آجدار فولاد اروند A3 20 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۶,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:34
132048020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132042010میلگرد آجدار فولاد الماس تاکستان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۵,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:52
132066010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:27
132047010میلگرد آجدار فولاد ایوان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132024010میلگرد آجدار فولاد تات A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132044010میلگرد آجدار فولاد خرم آباد A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132041020میلگرد آجدار فولاد خرمدشت تاکستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:52
132019010میلگرد آجدار فولاد راد همدان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۸,۱۴۵ تومان1402/3/13 | 18:46
132018010میلگرد آجدار فولاد راستین آستارا 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۷,۸۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132022020میلگرد آجدار فولاد زمرد A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132052020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132046020میلگرد آجدار فولاد سیادن ابهر A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۶,۲۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132034010میلگرد آجدار فولاد شمس سپهر A2 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A2تماس بگیرید1402/3/13 | 18:50
132033010میلگرد آجدار فولاد قائم رازی A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132036010میلگرد آجدار فولاد کرمانشاه A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۱۷,۹۰۰ تومان1402/3/13 | 18:50
132016010میلگرد آجدار فولاد کیهان نورد 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۱۶,۵۵۰ تومان1402/3/13 | 18:46
132026010میلگرد آجدار فولاد نوین ابهر A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132038010میلگرد آجدار فولاد نیک صدرای توس A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۱۶,۰۶۰ تومان1402/3/13 | 18:51
132063020میلگرد آجدار فولاد هیربد 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:58
132031010میلگرد آجدار کاوه اروند A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۶,۷۰۰ تومان1402/3/13 | 18:48
132073030میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۶,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132073040میلگرد آجدار کاوه تیکمه داش 20 A4 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A4تماس بگیرید1402/3/13 | 18:31
132075010میلگرد آجدار کوثر اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۵,۶۰۰ تومان1402/3/13 | 18:34
132072020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 18:31
132010010میلگرد آجدار گروه ملی اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29A3ناموجود1402/3/13 | 15:31
132027010میلگرد آجدار معراج کردکوی گلستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:47
132017020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:46
132001010میلگرد آجدار میانه 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.5A3۲۴,۲۵۳ تومان1402/3/13 | 15:18
132053010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132053020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132021010میلگرد آجدار نورد فولاد زرین میاندوآب 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۶,۱۷۰ تومان1402/3/13 | 18:47
132049010میلگرد آجدار نورد فولاد گلستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132055020میلگرد آجدار نورد کرمان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۶,۱۰۰ تومان1402/3/13 | 18:57
132058010میلگرد آجدار نورد گرم سمنان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3تماس بگیرید1402/3/13 | 18:57
132004010میلگرد آجدار نیشابور 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.6A3۲۵,۱۷۳ تومان1402/3/13 | 15:22
132020010میلگرد آجدار هشترود 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرم-A3۲۷,۸۰۰ تومان1402/3/13 | 18:47
142003010میلگرد ابرکوه یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.5A3۲۴,۱۰۹ تومان1402/3/13 | 15:30
142001020میلگرد کویر کاشان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانهکارخانه12 متری20کیلوگرم29.6A3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/13 | 15:28

با خصوصیات و مشخصات میلگرد 20 بیشتر آشنا شویم!

با توجه به اهمیت  استفاده از میلگرد در پروژه های عمرانی؛ آشنایی با انواع میلگرد های پرکاربرد می تواند ارزشمند باشد. میلگرد ۲۰ یکی از مهمترین میلگرد هایی است که در تعداد زیادی کارخانه ذوب آهن در کشور ایران تولید می شود. با توجه به نوع ساختمان باید میلگرد متناسب با آن را انتخاب کنیم. طبقه بندی انواع میلگرد با توجه به متریال، اندازه، ویژگی های فیزیکی و انعطاف آن ها انجام میشود.

استفاده از این محصول در ساخت سازه های مختلف می تواند سبب افزایش مقاومت کلی یک ساختمان باشد. با توجه به آن که توان کششی ملات یا سنگ بسیار پائین است، استفاده از میلگرد 20 یکی از انواع شیوه های افزایش این مقاومت است. در کشوری مانند ژاپن به کار گیری میلگرد استاندارد و مقاوم، می تواند نقش بسزایی در افزایش مقاومت ساختمان در برابر زمین لرزه داشته باشد. در ادامه با ما همراه باشید تا علاوه بر شناخت ویژگی های میلگرد 20، به بررسی قیمت هر کیلو میلگرد 20 و نیز بررسی قیمت میلگرد و عوامل موثر بر آن بپردازیم.

شما کاربر گرامی می توانید برای شنیدن فایل صوتی کلیک کنید.

[

با خصوصیات و مشخصات میلگرد 20 بیشتر آشنا شویم!

هم چنین در ادامه باید به این نکته اشاره نمود که میلگردها از نظر انعطاف و مقاومت با هم تفاوت دارند. حتی اگر در حال ساخت یک اتاق یا انبار کوچک هستید باز هم نیاز است تا با انواع مختلف میلگرد و کاربرد آن آشنا شوید. هر منطقه جغرافیایی با میلگرد مخصوص به آن ناحیه سازگاری دارد.

انواع میلگرد به وسیله متریال مختلفی ساخته میشوند از جمله روکش گالوانیزه یا کربن که از انواع بسیار مقاوم هستند. این نکته مهم ترین شاخصه برای تخمین زدن قیمت میلگرد است. اما آیا قیمت میلگرد در تهران و دیگر استان ها مقرون به صرفه است؟ و یا خرید میلگرد از کارخانه بهتر است؟ و نیز فروش میلگرد در شرکت ها به چه شکل است؟ در ادامه با ما همراه باشید.

کارخانه ذوب آهن اصفهان و فولاد بناب از مهمترین کارخانه های تولید کننده این نوع میلگرد محسوب می شوند. آهن یکی از مهمترین فلزات موجود در طبیعت است و نقش مهمی در پیشرفت و تکامل زندگی بشر داشته است.

میلگرد برای تقویت بتن در پروژه هایی مانند فونداسیون، دال، پاسیو، راهروها، پیاده روها، موانع استفاده می شود. 

با ظهور عصر آهن، صنعت ساختمان سازی و خود روسازی شکل جدیدی به خود گرفت و پیشرفت های چشمگیری در صنعت خودورسازی ایجاد شد. آهن یکی از مهمترین فلزات موجود در جدول تناوبی است که تمایل زیادی برای واکنش با انواع نافلزات مثل فسفر و اکسیژن دارد، به همین دلیل فلز آهن در طبیعت به صورت خام و خالص یافت نمی شود و به صورت سنگ آهن وجود دارد.

سنگ آهن های هماتیت و مگنتیت دارای مقدار زیادی آهن خالص هستند و جزء سنگ های باارزش به حساب می آیند. در این مقاله قصد داریم در مورد خصوصیات و کاربرد میلگرد 20 با شما عزیزان صحبت کنیم. برای آشنایی بیشتر نسبت به این نوع میلگرد و اطلاع از قیمت هر کیلو میلگرد 20 با ما همراه باشید.

مراحل تولید میلگرد ۲۰

 • روش میکرو آلیاژی: در این روش تولید میلگرد۲۰ ، عناصر دیگری مثل تیتانیوم و وانادیوم و.‌.. به فولاد اضافه می‌شود و مقاومت میلگردها بالاتر می‌رود و بالاترین کشش و انعطاف را نسبت به دیگر روش‌های تولیدی دارد.
 • روش نورد گرم: در روش نورد گرم، شمش‌های فولادی در بین غلتک‌ها قرار می‌گیرد و بر آن‌ها فشار وارد می‌شود. بر اثر این فشار از قطر شمش‌ها کمتر شده و بر طول آن اضافه می‌شود.
 • روش نورد سرد: در این روش مراحل نورد و کاهش قطر میلگرد در دمایی نزدیک اتاق صورت می‌گیرد، بنا براین کار ساخت میلگرد در مراحل بیشتری صورت می‌گیرد.
 • روش تولید میلگرد در ترمکس: این روش شبیه نورد گرم است با این تفاوت که مرحله سرد کردن بوسیله آب یا روغن صورت می‌گیرد. در این روش فولاد، کربن کمتری دارد و مقاومت و هزینه آن از دیگر روش‌های تولیدی کمتر است.

بررسی مراحل تولید میلگرد 20

میلگرد بر اثر تغییر شکل شمش آهنی ساخته می شود. شمش آهنی مهمترین ماده اولیه مورد نیاز برای تولید انواع محصولات آهنی به حساب می آید. شمش آهنی به قطعه فولاد آهنی گفته می شود که در اثر اضافه شدن ترکیبات شیمیایی مختلف به فولاد آهن ساخته می شود.

دقت داشته باشید که تفاوت در قیمت انواع میلگرد گاهی به دلیل تغییراتی است که طی مراحل تولید آن ها وجود خواهد داشت. ترکیبات شیمیایی مختلفی توسط برند های مختلف تولید میلگرد به کار گرفته می شوند. همین نکته سبب افزایش و یا بهبود خواص میلگرد خواهد بود.

بررسی مراحل تولید میلگرد 20

در ادامه روند تولید، بعد از اینکه  سنگ های آهن استخراج شد، برای تولید خاک آهن به کارخانه ذوب آهن فرستاده می شود. در کارخانه ذوب آهن، ابتدا سنگ های آهن بر اساس اندازه و سایز از یکدیگر جدا می شوند، سپس سنگ های بزرگتر مراحلی را مثل خرد شدن و آسیاب شدن پشت سر می گذارند و در نهایت خاک آهن تولید می شود.

در کارخانه ذوب آهن به خاک آهن ترکیبات شیمیایی مختلفی مثل چسب های مخصوص اضافه می شود و گندله های آهن تولید می شود. گندله های آهن به همراه مقدار زیادی کک در کوره های الکتریکی یا سنتی بلند، تحت دما و حرارت مناسب قرار می گیرند. برای تولید حرارت در کوره از سوخت های فسیلی یا جریان الکتریکی استفاده می شود.

اکسیژن موجود در گندله های آهن با کربن موجود در کک با یکدیگر واکنش می دهند و گاز کربن دی اکسید تولید می شود و به تدریج از میزان غلظت اکسیژن موجود در گندله های آهن کم می شود و در نتیجه آهن خالص  تولید می شود. آهن خالص با مقدار مشخصی کربن ترکیب می شود و فولاد آهنی تولید می شود. فولاد آهنی در نهایت به شمش های آهنی تولید می شود.

شمش آهنی برای تولید انواع محصولات آهنی مورد استفاده قرار می گیرد. در برخی از کارخانه های ذوب آهن شرایط و دستگاه های لازم برای تولید شمش آهنی وجود دارد اما برخی از کارخانه ها شمش آهنی مورد نیاز خود را از سایر کارخانه های ذوب آهن در داخل یا خارج از کشور تأمین می کنند.

شمش آهنی به قطعه فولاد تغییر یافته گفته می شود که دارای مقدار مشخصی آهن است. درصد خلوص آهن در شمش های مختلف با یکدیگر متفاوت است. هر چقدر که مقدار آهن موجود در شمش بیشتر باشد، سختی میلگرد نیز بیشتر است.

شمش آهنی در کوره های الکتریکی یا بلند سنتی تحت تأثیر دما و حرارت مناسب قرار می گیرند، در این حالت شمش ها کمی نرم می شود و قدرت شکل پذیری و انعطاف پذیری آن ها افزایش می یابد. بعد از اینکه شمش ها نرم شدند توسط جک های مکانیکی به بخش تولید میلگرد منتقل می شوند.

در بخش نورد سازی یا تغییر شکل میلگرد، از دستگاه های مختلفی مثل غلتک، دستگاه برش و دستگاه آج زنی استفاده می شود. غلتک به دستگاهی گفته می شود که به منظور تغییر شکل شمش به آن نیرو و فشار زیادی وارد می کند و به تدریج از قطر میلگرد کم‌ می شود و به طول آن اضافه می شود و در نهایت میلگرد 20 بعد از گذراندن فرآیندهای پیچیده دیگر تولید می شود.

ویژگی هایی که میلگرد ایده آل داراست:

 • دارای مقاومت فیزیکی بسیار بالا
 • سهولت در خم شدن
 • مقاومت بالا در برابر خوردگی
 • مقاومت عالی در برابر پوسیدگی
 • مقاومت کششی مناسب
 • مقرون به صرفه

در صورتی که تمایل به خرید میلگرد 20 با برترین کیفیت و مناسب ترین قیمت را دارید، امکان استفاده از مشاوره تلفنی رایگان برای شما عزیزان فراهم شده است. هم چنین دریافت اطلاعاتی چون قیمت میلگرد در تهران، با توجه به نوسانات موجود در بازار، از طریق تماس تلفنی با جزئیات اعلام خواهد شد.

بررسی خصوصیات میلگرد 20

 • عددی که در مقابل میلگرد نوشته می شود، نشان دهنده قطر میلگرد است، بنابراین اندازه قطر سطح مقطع در میلگرد 20 معادل 20 میلی متر است. وزن میلگرد به طول، قطر و مساحت میلگرد بستگی دارد. 
 • هم چنین برای محاسبه قیمت میلگرد 20؛ همچون سایر مقاطع فولادی از قبیل قیمت هر کیلو میلگرد22، قیمت هر کیلو میلگرد8 و قیمت میلگرد 10 ساده اغلب با توجه به طول آن تخمین زده می شود. این محصول به عنوان یکی از پرکاربرد ترین انواع میلگرد در پروژه های مختلف، دارای هزینه ای اقتصادی به ویژه در هنگام خرید عمده است.

بررسی خصوصیات میلگرد 20

 • هر چقدر که طول و قطر میلگرد بیشتر باشد، وزن آن نیز بیشتر است. وزن هر شاخه یک متری این میلگرد معادل 47 کیلوگرم بر متر است و وزن یک شاخه 12 متری این میلگرد معادل 29.64 کیلوگرم است.
 • از میلگرد 20 در ساخت اسکلت فلزی و بتنی ساختمان های مسکونی، اداری و تجاری استفاده می شود. در ساخت دکل های نفتی و اسکلت کارخانه های پالایشگاه و پتروشیمی از این نوع میلگرد استفاده می شود. مقاومت این نوع میلگرد در برابر نیروی کششی و فشاری بسیار زیاد است. در ادامه به ارائه نکاتی درباره قیمت میلگرد 20 خواهیم پرداخت. همواره با ما همراه باشید.

بررسی قیمت در میلگرد ۲۰

عوامل زیادی در قیمت میلگرد ۲۰ همچون قیمت هر کیلو میلگرد10 تاثیر دارد. یکی از  عوامل مهم در قیمت میلگرد ۲۰، نحوه تولید آن است و هزینه‌ای که صرف تولید آن می‌شود.  قیمت هر کیلو میلگرد ۲۰  که با روش ترمکس تولید می‌شود به دلیل هزینه کم و سرعت سریع، قیمت پایین‌تری از دیگر میلگردها دارند.

کیفیت مواد اولیه و اندازه و سایز میلگردها، از دیگر عوامل مهم در تعیین قیمت میلگردها هستند. ساده و آجدار بودن میلگرد نیز بر قیمت آن تاثیر دارد. برای مشاهده قیمت میلگرد ۲۰ در تهران و در کل قیمت میلگرد بازار تهران با کارشناسان آهن هایپر در تماس باشید.

با انواع میلگرد بر اساس متریال آشنا شوید:

 1. میلگرد فولاد کربن
 2. میلگرد گالوانیزه
 3. میلگرد فایبر گلاس
 4. میلگرد روکش اپوکسی
 5. میلگرد فولاد ضد زنگ یا استنلس

فرمولاسیون مختلفی به جهت تولید انواع میلگرد در سطح جهان به کار گرفته می شود. متخصصان و مهندسان کشور ما نیز تلاش نموده اند تا محصولاتی با ماندگاری ایده آل و در عین حال مقاوم و مقرون به صرفه طراحی کنند.

هم چنین به دلیل افزایش تقاضای مخاطبان و مشتریان، امکان خرید اینترنتی و سفارش تلفنی برای مشما عزیزان ایجاد شده است. بنابراین در صورتی که تمایل به اطلاع از قیمت میلگرد20در تهران را دارید می توانید با استفاده از تلفن های تماس با کارشناسان فروش ما در ارتباط باشید.

کلام پایانی 

در این مقاله سعی کردیم مطالبی در مورد مراحل تولید میلگرد 20  و نیز نحوه محاسبه قیمت انواع میلگرد در بازار تهران خدمت شما عزیزان بیان کنیم و در ادامه به برخی از مشخصات این نوع میلگرد اشاره کردیم. امیدواریم این اطلاعات مورد پسند و توجه شما عزیزان قرار گیرد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 70 نتیجه

نمایش 9 24 36

میلگرد آجدار اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ناموجود

میلگرد آجدار اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

با خرید میلگرد آجدار اهواز 20 A3 می توانید آرماتور بندی و ساختمان سازی را به بهترین نحو ممکن انجام دهید. هر یک از انواع میلگردهای ساختمانی که شما برای آرماتوربندی و ساخت و ساز مورد استفاده قرار می دهید باید کیفیت کافی داشته باشند.
اگر میلگردهای ساختمانی کیفیت مناسبی نداشته باشند ساختار مقاومتی ساختمان را با مشکل مواجه می سازند. اینکه هر یک از میلگرد ها به چه نحوی در کنار یکدیگر قرار بگیرند نیز اهمیت بسیار زیادی دارد.
به همین دلیل شما پیش از اینکه میلگردهای مورد نظر خود را برای ساختمان سازی خریداری کنید باید در مورد نحوه قرار گرفتن آنها در کنار یکدیگر اطلاعات بیشتری را کسب نمایید. شما می توانید زمان خرید میلگرد آجدار اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه با کارشناسان فروش میلگرد مشورت کنید تا ویژگی های این میلگرد را برایتان بیان نمایند. هر یک از کارشناسان فروش با انواع میلگردهای ساختمانی آشنایی دارند و می ‌دانند که برای چه نوع آرماتوربندی و چه نوع ساختمان باید کدام یک از میلگرد ها را به فروش برسانند. بنابراین اگر شما قصد خریداری میلگرد آجدار اهواز را دارید باید در مورد اندازه و استاندارد بودن آن با کارشناسان فروش مشورت کنید. آنها به خوبی هر نکته ای که نیاز باشد را برای شما اعلام می کنند تا بهترین و با کیفیت ترین محصول را برای ساختمان سازی خود خریداری کنید. خرید میلگرد آجدار اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی ها و مشخصات میلگرد آجدار اهواز 20 A3

آگاهی در مورد مشخصات میلگرد آجدار اهواز 20 A3 به شما کمک می کند که آن را بر اساس استانداردهای تولیدی خریداری کنید و در ساختمان سازی و آرماتوربندی آن را مورد استفاده قرار دهید.
 1. استحکام و کیفیت بسیار عالی :

استحکام و کیفیت بسیار عالی و بالای این میلگرد ساختمانی یکی از مهمترین و اصلی ترین ویژگی هایش می باشد. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که میلگردهای ساختمانی را با استفاده از بهترین متریال ها تولید طراحی می کنند تا مقاومت زیادی در برابر ضربه و حرارت از خود نشان دهند. مقاومت این میلگرد ساختمانی در برابر حرارت بسیار عالی می باشد و به همین دلیل شما می توانید با خیال آسوده آن را مورد استفاده قرار دهید. توجه داشته باشید که زمان خریداری میلگردهای ساختمانی در هر نوع و اندازه باید کیفیت آنها را بررسی کنید.
 1. دارای قیمت خریداری مناسب :

در صورتی که شما میلگرد آجدار اهواز 20 A3 را از عمده فروشان و در تعداد بالا خریداری کنید باید به خوبی بدانید که هزینه به صرفه ای را برای خریداری پرداخت می کنید. به طور کلی شما باید به خوبی بدانید که میلگردهای آجدار شرکت اهواز قیمت‌ خرید بسیار مناسبی را به خود اختصاص داده اند. بنابراین شما می توانید از فروشندگان با بهترین قیمت میلگرد ها را خریداری کنید. شما می توانید به صورت اینترنتی و حضوری اقدام به خریداری این میلگرد ساختمانی نمایید. توجه داشته باشید که زمان خرید هر یک از میلگردهای ساختمانی در اندازه های متنوع باید استاندارد بودن آن را برای ساختمان سازی خود مورد بررسی قرار دهید و سپس آن را خریداری کنید. قیمت میلگرد آجدار اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. استفاده آسان برای آرماتور بندی :

استفاده اصولی و آسان از میلگرد ساختمانی برای ساختمان سازی و آرماتوربندی یکی دیگر از ویژگی ‌های این میلگرد می باشد. میلگرد مورد نظر را شما می توانید به راحتی و بر اساس استانداردهای مشخص شده جهت آرماتوربندی ساختمان های متنوع مورد استفاده قرار دهید. این میلگرد ساختمانی دارای استانداردهای مشخص شده‌ ای است که نحوه قرار دادن آنها در آرماتور بندی باید بر اساس آن استانداردها باشد. کارشناسان فروش هر نکته‌ ای که مربوط به استانداردهای میلگرد ساختمانی باشد را به شما معرفی می کنند
 1. دارای ضمانت نامه و گارانتی :

شما با خرید این میلگرد ساختمانی می ‌توانید گارانتی و ضمانت نامه آن را از فروشندگان دریافت کنید. هر یک از فروشندگانی که فروش عمده میلگردهای ساختمانی را برعهده دارند ضمانت نامه میلگردها را به شما ارائه خواهند داد. پیش از اینکه اقدام به خریداری میلگردهای ساختمانی نمایید باید در مورد گارانتی و ضمانت آن اطلاعات کافی به دست بیاورید و سپس آن را خریداری کنید. مشخصات میلگرد آجدار اهواز 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه
 1. تولید با استفاده از بهترین متریال ها :

یکی از  دیگر ویژگی ها و مشخصاتی که میلگرد آجدار اهواز 20 A3 دارد این است که آن را با استفاده از بهترین و با کیفیت ترین متریال ها تولید و طراحی کرده اند.
متریال های به کار رفته شده جهت تولید میلگرد ساختمانی مورد نظر بسیار عالی و مناسب می باشد. بنابراین شما باید به خوبی بدانید که طول عمر زیادی از این میلگرد دریافت می ‌کنید.
هر یک از متریال هایی که برای تولید این میلگرد به کار برده می ‌شود دارای استانداردهای مشخص شده است. بر این اساس شما با خیال آسوده می توانید میلگرد را برای ساختمان سازی تهیه کنید و طول عمر زیادی از آن دریافت نمایید. کارشناسانی که فروش میلگرد ساختمانی را به صورت عمده به عهده دارند تنها آ دسته از میلگردهای ساختمانی با کیفیت را به مشتری ارائه می دهند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

۲۴,۲۶۷ تومان

میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

این کارخانه مثل بقیه کارخانه های تولید میلگرد، میلگرد آجدار بافق یزد را تولید می کند. به این میلگرد ها به خاطر نوعی فرورفتگی و برجستگی هایی که دارند آج دار می گویند. لذا از پر کاربردترین و پر مصرف ترین نوع میلگرد ها به شمار می روند. میلگرد آجدار بافق یزد از نوع میلگرد A3 یکی از محصول و کالا های با کیفیت و پر فروش این شرکت به حساب می آید که هر ساله مشتری ها و متقاضیان زیادی را به سمت خود می کشاند. علاوه بر این قیمت میلگرد آجدار بافق یزد هم بسیار مناسب و خوب بوده است و افراد می توانند از کارشناس های آهن آلات برای خرید آن میلگرد ها مشورت بگیرند.
این مرکز میلگرد آجدار را به صورت مقاوم و مستحکم تولید می کند تا باعث تقویت سازه های بتنی شود و از فرسایش و خوردگی آن ها در برابر آسیب و ضربه ها مثل زلزله و.... جلوگیری می کند. لذا این باعث می شود که دوام و تقویت ساختمان و سازه ایجاد شده بالا رود و در مدت زمان طولانی عمر کند.
برای این که میلگرد آجدار بافق یزد در ساختمان و محصول های ساخته شده نقش و تاثیر داشته باشد، باید قبل از انجام مرحله های بتن ریزی، آن ها را در جای مناسب خود معین و مشخص کنند تا بعد از انجام عملیات از جای خود خارج نشود. از طرفی دیگر این موضوع از سقوط آن سازه بعد از تولید شدن جلوگیری می کند. میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

روش خنک کاری میلگرد آجدار بافق یزد چگونه انجام می شود؟

منظور از روش سرد کردن یا خنک کاری میلگرد های آجدار این است که بعد از تولید و طراحی میلگرد هایی که حرارت دیده اند، به کمک آب یا روغن آن ها را خنک می کنند. در نتیجه آن است که محصولی مقاوم و ترد و شکننده به وجود می آید. بعد از تمام شدن این مرحله ها، محصول های تولید شده را حرارت می دهند تا مقدار شکل پذیری و انعطاف پذیری آن ها افزایش پیدا کند. علاوه بر توضیحاتی که داده شد، این روش برای میلگرد ها مناسب است و از نظر هزینه تولید هم نسبت به بقیه میلگرد ها اقتصادی تر و مقرون به صرفه می باشد. پس از این که ممیلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه به روش های مناسب و مختلفی تولید و طراحی شد، در کارخانه و شرکت های تولید کننده ی آن آزمایش هایی بر روی محصول ها انجام می شود تا کیفیت و کمیت آن کالا را تایید کنند. در این مرکز آزمایش های لازم برای میلگرد ها باید بر اساس استاندارد و مشخصه آن محصول ها باشد. علاوه بر این تایید و پذیرفتن این میلگرد ها هم خود به تنهایی دارای چندین بخش می باشد. در مرحله آخر تولید میلگرد آجدار بافق یزد، محصول و کالا های تولید شده را به روش های مختلفی خم می کنند. از جمله این روش ها می توان به این موارد اشاره داشته باشیم:
 1. انجام عملیات خمکاری بر روی میلگرد هایی که قطر آن ها کمتر از ۱۰ سانتی متر می باشد که به آن، روش خمکاری سبک می گویند.
 2. انجام عملیات خمکاری بر روی میلگرد هایی که قطر آن ها بیشتر از ۱۰ سانتی متر می باشد که به آن، روش خمکاری سنگین می گویند.
قیمت میلگرد آجدار بافق یزد 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

از میلگرد آجدار بافق یزد در کجا و چه سازه هایی استفاده می کنند؟

تولید کننده گان و کارکنان برای ایجاد سازه های بتنی و ساختمان سازی ها، با توجه به مقدار باری که یک سازه می تواند تحمل کند، از میلگرد های مختلف و متنوع با انواع متفاوت استفاده می کنند. چرا که میلگرد ها از نظر سختی، جنس و انعطاف پذیری و حتی شکل پذیری در ردیف های مختلف و متفاوتی قرار می گیرند. به همین دلیل است که افراد باید با توجه به سازه ای که دارند و ویژگی هایی که آن دارد از میلگرد های آجدار مناسب استفاده کنند تا آن سازه از مقدار استحکام و مقاومت بیشتری برخوردار باشد. علاوه بر این باید به این نکته هم توجه داشت که نه فقط ساختمان های بزرگ و چندین طبقه بلکه کارکنان باید برای ساختن ساختمان های کوچک و کم طبقه هم اطلاعاتی را از انواع میلگرد ها به دست بیاورند تا بهترین و مناسب ترین انتخاب را داشته باشند و از آن ساختمانی که ساخته اند لذت ببرند. نکته جالب دیگری که می توان به آن اشاره کرد این است که کاربرد و کارایی میلگرد آجدار بافق یزد در منطقه های مختلف جغرافیایی با دیگر منطقه ها متفاوت است و مهم تر از آن این است که این میلگرد ها با توجه به محیط مناسبی که در آن مورد استفاده قرار می گیرند، از خود مقاومت نشان می دهند و بهترین کاربرد ها را دارند.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

۲۳,۶۱۱ تومان

میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

چسبنده بودن میلگرد ها و مهمتر از آن پیوستگی ای که میان آنها با بتن است باعث تقویت و استحکام بتن شده و از آن در برابر فشار و نیروهای شدید محافظت میکند. میلگرد آجدار جهان فولاد که در داخل بتن ها قرار گرفته است، باید تا زمان پاره شدن مقاومت خود را حفظ کند و میزان چسبندگی خود را افزایش دهد. در سطح های مختلف بتن و میلگرد ها، نیرویی وجود دارد که باعث چسبندگی آنها شده است. به خاطر همین است که به جای استفاده از میلگرد های صاف، بیشتر از میلگرد آجدار به دلیل چسبندگی زیاد، استفاده میکنند. علاوه بر آن در اساسنامه و قوانین و مقررات بتن های ایرانی هم درج شده است که از میلگرد های صاف نباید در بتن سازی های مستحکم استفاده شود. شکل میلگرد های آجدار جهان فولاد باید به همان شکل و صورتی که هستند در ساخت و ساز نشان داده شود. از جمله : شکل راستا، رکابی، سنجاقی و خاموت مانند. که از خاموت بیشتر برای جلوگیری از شکستگی و ترک های عمیق، تحمل کردن فشار شدید و بیرون نیامدن میلگرد های طولی استفاده میکنند. ویژگی میلگرد آجدار جهان فولاد سیرجان 20 A3 شاخه 12 متری کارخانه

ویژگی مکانیکی و نحوه استفاده از میلگرد های آجدار جهان فولاد :

در ابتدا باید بگوییم که از مهمترین عامل هایی که در زمان استفاده از میلگرد ها باید به آن توجه شود، ویژگی مکانیکی آنها می باشد چرا که شیوه ساخت و ساز، تولید و تمامی ناخالصی هایی که روی این میلگرد ها وجود دارد، بر این نوع ویژگی آنها تاثیر بسیاری میگذارد. در طراحی این میلگرد ها، مهندس ها و تولید کننده گان تنها معیار اصلی ای که مد نظر شان است، نیروی مقاومتی و تسلیمی آنها است. یعنی آنها کمترین نیرویی که به میلگرد ها فشار می آورد و باعث تغییر شکل همیشگی و دائمی آنها نمیشود را کنترل میکنند و به آن توجه خاصی دارند. کار حرارت و گرما دادن میلگرد و در مقابل آن سرد کردن آنها روی این معیار و روش تاثیر گسترده و عمیقی دارد. یکی دیگر از ویژگی ها ای که میلگرد های آجدار جهان فولاد دارند، به غیر از ویژگی مکانیکی آنها، ویژگی فیزیکی آنها است. کاربرد این ویژگی هم مثل ویژگی مکانیکی این است که چسبندگی بین بتن و میلگرد ها را هنگام استفاده، بالا میبرد و باعث مقاومت ساختمان و سازه میشود. این چسبندگی میان بتن و میلگرد ها هم زمان انجام میشود و مقدار حرارت دادن آنها یکسان است به خاطر همین از وارد شدن فشار اولیه به آنها جلوگیری میکند. شرایطی که باید میلگرد های آجدار جهان فولاد هنگام استفاده در بتن ریزی داشته باشند

شرایطی که باید میلگرد های آجدار جهان فولاد هنگام استفاده در بتن ریزی داشته باشند عبارت است از:

 1. مقاومت و استحکام بسیار بالا
 2. توانایی ماندن در بتن در مدت زمانی طولانی و دراز
 3. پیوستگی و چسبندگی این میلگرد ها متناسب با بتن ها
 4. سازگاری و هماهنگ بودن میلگرد ها با درجه آن حرارتی که میبینند.
 5. این نوع میلگرد ها باید قدرت کششی بسیار زیادی هنگام بتن ریزی در ساخت و ساز و ساختمان سازی داشته باشند. و در  مورد آخر میتوان گفت، این میلگرد ها عضوی از ساختمان هستند که هرگز از آن جدا نمیشوند چرا که حجم و میزان استفاده از آنها در ساختمان بسیار بالا است به همین دلیل قیمتی که این کالا و محصولات دارند، در قیمت  آن مسکن و ساختمانی که ساخته میشود، خیلی تاثیر می گذارد.
حمل و نقل میلگرد های آجدار جهان فولاد و قیمت

حمل و نقل میلگرد های آجدار جهان فولاد و قیمتی که دارند:

مکان و محلی که میلگرد های آجدار جهان فولاد تولید و ساخته میشود، برای کسی که میخواهد آن محصولات و کالا ها را از آنجا خریداری کند بسیار اهمیت دارد. چرا که هزینه حمل و نقل این محصولات از مکان تولید شان تا محلی که قرار است مصرف شود، به عهده فردی می باشد که آنها را خریده است. تولید کننده گان میلگرد دارای پراکندگی های مختلفی می باشند و معتقدند باید در هر استان، کشور و .... این پراکندگی در تولید میلگرد ها  وجود داشته باشد تا هنگام خرید آن برای مشتریان و مصرف کننده ها مشکلی به وجود نیاید. و مهمتر از همه توضیحاتی که برای حمل و نقل و خریداری کردن این محصولات و کالا ها داده شد، میزان کیفیتی است که میلگرد ها دارند و باید حتما هنگام خرید آنها به این نکته توجه کنیم چرا که کوچکترین اشتباه و خطا در خرید آن باعث میشود سازه ای که تولید میکنیم  به مرور زمان استحکام خود را از دست بدهد،  فرسوده شود و دیگر نتواند در برابر آسیب ها، زلزله و لرزش های ناگهانی زمین از خود مقاومت نشان دهد.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

021-72025