میلگرد شاهرود

میلگرد کیان فولاد ابهر

میلگرد کیان فولاد ابهر

تمامی میلگرد کیان فولاد ابهر

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131072010میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:03
131272010میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:02
130872010میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:03
131072020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:03
131272020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:03
131472020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:02
131672020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:02
131872020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:02
132072020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3۲۶,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:02
132272020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/11 | 19:02
132572020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/11 | 19:02
132872020میلگرد آجدار کیان فولاد ابهر A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3۲۷,۵۰۰ تومان1402/3/11 | 19:02

نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36