میلگرد شاهرود

میلگرد نورد شیراز

میلگرد نورد شیراز

تمامی میلگرد نورد شیراز

امروز: چهارشنبه 1402/03/10

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131053010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
131253010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
131453010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
131653010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
131853010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
132053010میلگرد آجدار نورد شیراز A2 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:07
131053020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
131253020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
131453020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
131653020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
131853020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
132053020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:08
132253020میلگرد آجدار نورد شیراز A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:07

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36