میلگرد شاهرود

میلگرد مهیار اردبیل

میلگرد مهیار اردبیل

تمامی میلگرد مهیار اردبیل
امروز: چهارشنبه 1402/03/10

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131017010میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
131017020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
131217010میلگرد آجدار مهیار اردبیل 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
131217020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
131417020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3۱۸,۸۰۰ تومان1402/3/10 | 18:54
131617020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3۱۸,۸۰۰ تومان1402/3/10 | 18:54
131817020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
132017020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
132217020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
132517020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
132817020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
133217020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
130817010میلگرد آجدار مهیار اردبیل 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54
130817020میلگرد آجدار مهیار اردبیل 8 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:54

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36