میلگرد شاهرود

میلگرد صدر فولاد لرستان

میلگرد صدر فولاد لرستان

تمامی میلگرد صدر فولاد لرستان

امروز: چهارشنبه 1402/03/10

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131062010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:13
131462010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:13
131662010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:13
131862010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:13
132062010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:13
132262010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:13
132562010میلگرد آجدار صدر فولاد لرستان 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 19:13

نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 9 24 36