میلگرد شاهرود

میلگرد سیرجان حدید جنوب

میلگرد سیرجان حدید جنوب

تمامی میلگرد سیرجان حدید جنوب

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131040010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2۲۸,۴۰۰ تومان1402/3/11 | 19:15
131440010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:15
131640010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:15
131840010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:15
130840010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA2۲۸,۶۰۰ تومان1402/3/11 | 19:15
131240010میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3۲۸,۴۰۰ تومان1402/3/11 | 19:15
131440020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:15
131640020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:15
131840020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:15
132040020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:15
132240020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:15
132540020میلگرد آجدار ذوب آهن سیرجان حدید جنوب A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3۲۸,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:15

نمایش دادن همه 12 نتیجه

نمایش 9 24 36