میلگرد شاهرود

میلگرد سپهر ایرانیان

میلگرد سپهر ایرانیان

تمامی میلگرد سپهر ایرانیان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131052010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131252010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131452010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131652010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
130852010میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2۲۸,۲۰۰ تومان1402/3/11 | 19:21
131452020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131652020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131852020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
132052020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
132252020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
130852020میلگرد آجدار فولاد سپهر ایرانیان A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21

نمایش دادن همه 11 نتیجه

نمایش 9 24 36