میلگرد شاهرود

میلگرد روهینا جنوب دزفول

میلگرد روهینا جنوب دزفول

تمامی میلگرد روهینا جنوب دزفول

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131028010میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
130828010میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
131028020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
131228020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
131428020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
131628020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
131828020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
132028020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
132228020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
132508020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
132828020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
133228020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11
130828020میلگرد آجدار روهینا جنوب دزفول A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:11

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36