میلگرد شاهرود

میلگرد بردسیر کرمان

میلگرد بردسیر کرمان

تمامی میلگرد بردسیر کرمان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131057010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131057020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131257010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131257020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3۲۷,۰۷۰ تومان1402/3/11 | 19:21
131457010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 14 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131457020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131657010میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 16 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131657020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
131857020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
132057020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
132257020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
132557020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
132857020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21
133257020میلگرد آجدار صنایع فولاد بردسیر کرمان 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:21

نمایش 1–12 از 14 نتیجه

نمایش 9 24 36