میلگرد شاهرود

میلگرد امیرکبیر خزر

میلگرد امیرکبیر خزر

تمامی میلگرد امیرکبیر خزر

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131066010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3۲۷,۶۰۰ تومان1402/3/11 | 19:00
131266010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3۲۷,۴۰۰ تومان1402/3/11 | 19:00
131466010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:00
131666010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:00
131866010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:00
132066010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:00
132266010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:00
132566010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:00
132866010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 28 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 19:00
133266010میلگرد آجدار فولاد امیرکبیر خزر 32 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3۲۷,۰۰۰ تومان1402/3/11 | 18:59

نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36