میلگرد شاهرود

میلگرد البرز تاکستان

میلگرد البرز تاکستان

تمامی میلگرد البرز تاکستان

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131048010میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:18
131248010میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:18
130848010میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A2 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:18
131248020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:18
131448020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:18
131648020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:18
131848020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:18
132048020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:18
132248020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:18
132548020میلگرد آجدار فولاد البرز تاکستان A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:18

نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 9 24 36