میلگرد شاهرود

میلگرد آریا ذوب

میلگرد آریا ذوب

تمامی میلگرد آریا ذوب

امروز: چهارشنبه 1402/03/10

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131071010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:28
131271010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:28
131471010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:28
132871010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:28
133071010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 30 شاخه 12 متریکارخانه12 متری30کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:28
130871010میلگرد آجدار آریا ذوب A3 8 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:28
131065010میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 10 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22
131065020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 10 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22
131265010میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 12 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22
131265020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 12 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22
131465020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 14 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22
131665020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 16 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22
131865020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 18 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22
132065020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 20 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22
132265020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 22 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22
132565020میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 25 A3 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22
130865010میلگرد آجدار فولاد آریا ذوب 8 A2 شاخه 12 متریکارخانه12 متری8کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/10 | 18:22

نمایش 1–12 از 17 نتیجه

نمایش 9 24 36