میلگرد شاهرود

میلگرد آریان فولاد

میلگرد آریان فولاد

تمامی میلگرد آریان فولاد

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلطول شاخهسایزواحداستانداردقیمتتوضیحات بیشتر
131070010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 10 شاخه 12 متریکارخانه12 متری10کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
131270010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
131470010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
131670010میلگرد آجدار آریان فولاد A2 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA2تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
131270020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 12 شاخه 12 متریکارخانه12 متری12کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
131470020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 14 شاخه 12 متریکارخانه12 متری14کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
131670020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 16 شاخه 12 متریکارخانه12 متری16کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
131870020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 18 شاخه 12 متریکارخانه12 متری18کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
132070020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 20 شاخه 12 متریکارخانه12 متری20کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
132270020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 22 شاخه 12 متریکارخانه12 متری22کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
132570020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 25 شاخه 12 متریکارخانه12 متری25کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
132870020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 28 شاخه 12 متریکارخانه12 متری28کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01
133270020میلگرد آجدار آریان فولاد A3 32 شاخه 12 متریکارخانه12 متری32کیلوگرمA3تماس بگیرید1402/3/11 | 19:01

نمایش 1–12 از 13 نتیجه

نمایش 9 24 36