لوله

لوله

لوله

تمامی لوله

امروز: چهارشنبه 1401/11/12

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدوزن تقریبیقیمتتوضیحات بیشتر
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20بنگاه تهران1"شاخه۸,۱۰۷,۸۰۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه1"کیلوگرم۸,۳۱۵,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران1"کیلوگرم۹,۲۱۹,۷۳۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80بنگاه تهران1"کیلوگرم۱۰,۴۷۰,۶۵۰ تومان1401/11/12 | 11:42
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20بنگاه تهران11/2"شاخه۱۲,۵۰۹,۱۸۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/2"کیلوگرم۱۲,۳۳۹,۴۵۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران11/2"کیلوگرم۱۶,۶۷۸,۹۰۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80بنگاه تهران11/2کیلوگرم۱۷,۶۰۵,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 11:41
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20بنگاه تهران2 1/2"شاخه۲۰,۷۵۵,۹۷۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/2"کیلوگرم۲۳,۹۴۴,۹۶۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران2 1/2"کیلوگرم۲۵,۰۱۸,۳۵۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80بنگاه تهران2 1/2"کیلوگرم۳۱,۴۱۱,۹۳۰ تومان1401/11/12 | 11:41
لوله مانیسمان 1/2 3 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران3 1/2"کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20بنگاه تهران1/2"شاخه۳,۶۶۰,۱۰۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران1/2"کیلوگرم۴,۰۳۰,۷۴۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80بنگاه تهران1/2"کیلوگرم۶,۴۳۹,۹۱۰ تومان1401/11/12 | 11:42
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20بنگاه تهران11/4"شاخه۱۱,۱۱۹,۲۷۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/4"کیلوگرم۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران11/4"کیلوگرم۱۴,۷۳۳,۰۳۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80بنگاه تهران11/4کیلوگرم۱۵,۶۵۹,۶۴۰ تومان1401/11/12 | 11:41
لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40بنگاه تهران10"کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40بنگاه تهران12"کیلوگرمتماس بگیرید1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20بنگاه تهران2"شاخه۱۵,۲۸۹,۰۰۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 اهوازکارخانه2"کیلوگرم۱۶,۰۸۲,۵۷۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران2"کیلوگرم۱۷,۶۰۵,۵۱۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80بنگاه تهران2"کیلوگرم۲۳,۶۲۸,۴۵۰ تومان1401/11/12 | 11:41
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20بنگاه تهران3"شاخه۲۷,۷۹۸,۱۷۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 اهوازکارخانه3"کیلوگرم۳۱,۸۰۷,۳۴۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران3"کیلوگرم۳۱,۹۶۷,۸۹۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80بنگاه تهران3"کیلوگرم۴۴,۴۷۷,۰۷۰ تومان1401/11/12 | 11:41
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20بنگاه تهران3/4"شاخه۴,۳۵۵,۰۵۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران3/4"کیلوگرم۴,۶۷۹,۳۶۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80بنگاه تهران3/4"کیلوگرم۶,۷۱۷,۸۹۰ تومان1401/11/12 | 11:42
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20بنگاه تهران4"شاخه۳۴,۶۵۵,۰۵۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران4"کیلوگرم۴۱,۵۱۱,۹۳۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40اهوازکارخانه4"کیلوگرم۴۱,۶۳۳,۰۳۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80بنگاه تهران4"کیلوگرم۶۶,۷۱۵,۶۰۰ تومان1401/11/12 | 11:41
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20بنگاه تهران5"شاخه۴۶,۳۳۰,۲۸۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 اهوازکارخانه5"کیلوگرم۶۲,۲۲۰,۱۹۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران5"کیلوگرم۶۰,۰۴۴,۰۴۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80بنگاه تهران5"کیلوگرم۸۴,۳۲۱,۱۱۰ تومان1401/11/12 | 11:41
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20بنگاه تهران6"شاخه۵۹,۳۰۲,۷۶۰ تومان1401/11/12 | 12:06
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 اهوازکارخانه6"کیلوگرم۸۲,۸۰۷,۳۴۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران6"کیلوگرم۸۴,۷۸۴,۴۱۰ تومان1401/11/12 | 11:58
لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80بنگاه تهران6"کیلوگرم۱۱۰,۷۲۹,۳۶۰ تومان1401/11/12 | 11:42
لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20بنگاه تهران8"شاخه۸۷,۸۴۲,۲۱۰ تومان1401/11/12 | 12:06

لوله و انواع آن

لوله یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی است؛ لوله در واقع یک استوانه طویل و تو خالی است که می توان از آن برای انتقال مواد مختلفی استفاده کرد. کیفیت انواع لوله به جنس مواد به کار رفته در تولید آن بستگی دارد. هر یک از آن ها در ابعاد خاصی تولید می شوند. فروش این لوله های مرغوب ایرانی در بازار های خارجی نیز با رونق بسیار بالایی رو به رو شده اند.

… «فایل صوتی توضیحات لوله» …

 

لوله یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی است

 

این محصولات از مواد بسیار با کیفیتی تهیه و تولید می شوند. این لوله ها از صنایع غذایی گرفته تا صنعت هواپیما سازی کارایی دارند. تصمیم گیری در رابطه با انتخاب نوع لوله مستقیما به نوع کاربرد شما از این محصولات مربوط می شود. مقاومت بالای این لوله های استاندارد در برابر پوسیدگی و خوردگی و زنگ زدگی ستودنی است.

انواع مختلف لوله را بیشتر بشناسید

لوله را برای آب رسانی به مکان های مختلفی مورد استفاده قرار می دهند. هر یک از لوله ها را با وسایلی به هم متصل کرده و آن ها را برای آب رسانی شهری و روستایی تنظیم می کنند. برخی از لوله ها یک سو هستند و برخی از آن ها در دو جهت تولید می شوند. لوله ها از متریال خاصی نیز تولید می شوند و در ساخت هر یک از آن ها از بهترین مواد اولیه استفاده می شود تا در نهایت محصولی درجه 1 و ممتاز تولید شود.

انواع مختلف لوله را بیشتر بشناسید

به همین خاطر این محصولات را به میزان بالایی صادر می کنند. قیمت آن ها را نیز بسیار مناسب تعیین کرده اند که به همین خاطر نیز صنایع مختلف بسیار از آن ها استقبال بالایی کرده اند. لوله ها از جنس استیل نیز تولید می شوند که کیفیت آن ها بسیار بیش تر از سایر مدل ها است؛ تولید آن ها بر اساس استاندارد های کیفی انجام می شود.

خرید لوله با قیمت عمده

خرید و فروش لوله برای مصارف مختلفی انجام می شود. از انواع لوله در زمینه های پزشکی، حمل و نقل و … استفاده می کنند. ممکن است ضخامت لوله ها بسیار بالا باشد و همین امر تاثیر به سزایی در میزان فروش آن ها و همچنین قیمت دارد.

هر یک از این لوله های مرغوب را به سادگی می توان نصب کرد و نصب آن ها نیز با سهولت بسیار بالایی انجام می شود و همه افراد با هر میزان تخصصی می توانند آن ها را تهیه و خریداری کنند و نصب آن را به صورت انفرادی در محل های مورد نظر انجام دهند. روش های ساخت لوله با هم متفاوت هستند.

بعضی از لوله ها بدون درز تولید می شوند و برای تولید آن ها از عملیات جوشکاری استفاده نمی شود اما برای تولید برخی از آن ها باید از جوشکاری استفاده کرد.

در هنگام خرید به سه نکته تولیدات لوله توجه کنید

در این لوله های با کیفیت 3 نکته اساسی وجود دارد. اولا این که انواع لوله های درجه یک ایرانی به صورت استاندارد تولید می گردند. انواع لوله در کارخانه های تولیدی با خاصیت ضد اسیدی تولید می شوند. به همین خاطر ماندگاری این لوله ها در سطح مطلوبی قرار دارد. این لوله ها از جنس پلی اتیلن نیز تهیه و تولید می شوند.

لوله های پلی اتیلنی نیز در طولانی مدت پایدار می باشند و نگهداری طولانی مدت از این اقلام بسیار ساده است. این لوله های مرغوب به سادگی به هم متصل می شوند. این اقلام استفاده های بسیاری دارند و کاربرد های زیادی برای هر یک از مدل های آن ها در عرصه های مختلف وجود دارد. این لوله ها در برابر دما و حرارت بالا نیز مقاومت خوبی دارند و در برابر این عوامل آسیب نمی بینند. برخی از آلیاژ های مخصوص لوله در شرایط آنیل و سرد کارایی دارند. به همین خاطر کاربرد های آن ها نسبت به سایر لوله ها بیش تر است.

آنچه باید در مورد کیفیت لوله ها بدانید

لوله را به صورت حرفه ای در کارخانه های تخصصی تولید لوله، می سازند. ساخت و تولید لوله ها از روش های نورد سرد رایج تر است.

آنچه باید در مورد کیفیت لوله ها بدانید

هر یک از مدل های لوله ابعاد خاص خود را دارند و به گونه ای خاص طراحی شده اند. قطر لوله ها بر اساس موارد مصرفی مشتریان تعیین می گردد و بر این اساس تولید می شوند. در بعضی از کارخانه ها  انواع لوله بسیار بهداشتی تولید می شوند و به همین خاطر برای انتقال آب شرب نیز مورد استفاده هستند.

ضخامت بدنه لوله ها تاثیر به سزایی در میزان کیفیت آن ها دارد. این لوله ها ضخامت مناسبی دارند و به همین خاطر در طول مدت استفاده سوراخ نمی شوند و تحمل فشار بالای انتقال آب و مواد مختلف را دارند. گفتنی است ضخامت لوله ها را بر اساس اینچ تعیین می کنند. کیفیت این لوله ها در فرایند های جوشکاری نیز بسیار بالا است و به سادگی می توان جوشکاری لازم را برای اتصال چند لوله به هم بر روی آن ها اجرا کرد. این لوله ها گاه به عنوان صدا خفه کن صنعتی کارایی دارند.

سخن پایانی

لوله یکی از بهترین تولیدات کشور ما است و انواع لوله را برای گاز رسانی و آب رسانی به کار می برند. در همه عرصه ها به استفاده از این لوله ها نیاز دارند. آلیاژ های مورد استفاده برای تولید لوله با هم متفاوت هستند. آلیاژ های فلزی مورد استفاده در لوله در برابر مواد شیمیایی بسیار مقاوم هستند. این آلیاژ ها سطح صاف و یکدستی دارند. این لوله ها قابل بازیافت هستند و از این رو استفاده از این محصولات برای محیط زیست هم سودمند می باشد.

شما می توانید این لوله های مرغوب را در مدل های چند لایه نیز خریداری کنید. مدل های چند لایه لوله بسیار در معرض توجه قرار گرفته اند چون ماندگاری بیش تری دارند. البته شما می توانید برای استفاده بهتر و یک خرید مقرون به صرفه به مجموعه آهن هایپر مراجعه کنید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید البته شما می توانید برای راحت تر شدن کار و همچینن صرفه جویی در وقت خود به صورت آنلاین از این مجموعه راهنمایی بخواهید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

دانلود مقاله “لوله

مقالات مرتبط:

لوله گالوانیزه گلخانه چیست و چه کاربردهایی دارد؟

کاربردهای لوله استیل در صنایع غذایی چیست؟

اتصالات لوله فولادی، مسی و پلیمری

نحوه محاسبه وزن لوله فولادی

روش جوشکاری لوله های فولادی

انواع لوله فولادی

انواع اتصالات لوله فولادی

لوله آهنی

لوله گوشتدار

لوله سیلندری

لوله آتشخوار

بست لوله داربستی

مشخصات و کاربردهای لوله پلی اتیلن چیست؟

لوله مانیسمان چیست و انواع آن

تولید لوله مانیسمان دقیق کاوه

مهمترین کارخانه های داخلی تولید کننده لوله مسی

مهم ترین مشخصات فنی لوله داربستی را بشناسیم

معرفی انواع لوله صنعتی

لوله چیست ؟

لوله پلی اتیلن چیست و انواع آن

فرآیند تولید لوله داربست

کاربرد لوله مانیسمان

عایق کاری لوله های فولادی به چه صورت است؟

راهنمای خرید لوله

خمکاری انواع ورق و لوله فولادی

خرید لوله مانیسمان

راهنمای خرید لوله داربست

راهنمای خرید لوله گالوانیزه

بررسی مزایا و معایب لوله مسی

چرا از لوله مانیسمان استفاده کنیم؟

لوله مانیسمان کربن استیل چیست؟

تفاوت های لوله مانیسمان و لوله درزدار

استانداردهای لوله مانیسمان

ابعاد لوله مانیسمان

لوله درزدار چیست؟

تفاوت‌های لوله مانیسمان رده ۴۰ و رده ۸۰

تفاوت لوله بدون درز و درزدار چیست؟

لوله اسپیرال چیست و چه کاربردی دارد؟

فرآیند هیدروفرمینگ لوله

مقایسه لوله فولادی و لوله پلی اتیلن

انواع ساپورت لوله فولادی

حداکثر دمای فشار قابل تحمل برای لوله ها چه اهمیتی دارد؟

لوله داربست، انواع داربست و عملیات داربست بندی

کاربرد لوله مانیسمان بر اساس مدل های متنوع

کارخانه‌های تولیدکننده لوله

کاربرد لوله گالوانیزه چیست ؟

کاربرد لوله داربست

فرایند تولید لوله مانیسمان

فرایند تولید لوله

فرایند تولید لوله گالوانیزه

کارخانه‌های تولیدکننده لوله گالوانیزه

کارخانه‌های تولید کننده لوله داربست

کارخانه‌های تولیدکننده لوله مانیسمان

کارخانه لوله و پروفیل شرکا

کارخانه پروفیل محکم لوله

کارخانه لوله پروفیل آریاوا

شرکت آریا صنعت دلیجان

شرکت نورد و لوله خاورمیانه

شرکت پروفیل و لوله گازی گالوانیزه چی چست

گروه کارخانجات نورد و لوله سمنان

کارخانه لوله و پروفیل برفیان آمل

کارخانه لوله و پروفیل کیان پرشیا

کارخانه لوله فولادین کویر

شرکت نورد و لوله صفا

کارخانه فولاد قائم رازی

کارخانه لوله های دقیق کاوه

بررسی اصلی ترین کاربرد لوله مسی

کارخانه لوله سازی ماهشهر

کارخانه سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی 

کارخانه لوله و پروفیل پارس فلز گیلان

کارخانه لوله و پروفیل تعاونی فولاد علویجه 

تفاوت tube با pipe در چیست؟

کارخانه لوله و پروفیل جهان پارس

 کارخانه گالوانیزه روی پوشان قزوین

کارخانه نورد و لوله قائم

فولاد هایپر یوتکتوئید

کارخانه لوله و پروفیل یاران

شرکت لوله و پروفیل ارومیه

 کارخانه لوله و پروفیل کیهان

شرکت لوله و پروفیل گل نرده

کارخانه نورد و لوله سپنتا مرند

کارخانه فولاد ماشین نکا

کارخانه کالوپ

کارخانه جات نورد و لوله صفا طوس

کارخانه نوین پارسیان جنوب

کارخانه لوله و پروفیل فولاد آپادانا

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 46 نتیجه

نمایش سایدبار
نمایش 9 24 36