لوله

لوله

لوله

تمامی لوله

امروز: شنبه 1402/03/13

قیمت‌ها بدون احتساب 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و نیازمند تایید است.

کدناممحل تحویلسایزواحدقیمتتوضیحات بیشتر
220100040لوله مانیسمان 1 اینچ رده 20بنگاه تهران1"شاخه۸۶۲,۳۸۶ تومان1402/3/13 | 14:47
220100030لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه1"کیلوگرم۱,۳۹۰,۳۶۷ تومان1402/3/13 | 14:47
220100020لوله مانیسمان 1 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران1"کیلوگرم۹۵۴,۱۲۹ تومان1402/3/13 | 14:47
220100010لوله مانیسمان 1 اینچ رده 80بنگاه تهران1"کیلوگرم۱,۴۵۸,۷۱۶ تومان1402/3/13 | 14:46
221200050لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 20بنگاه تهران11/2"شاخه۱,۷۳۳,۹۴۵ تومان1402/3/13 | 14:47
221200070لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/2"کیلوگرم۲,۲۷۰,۶۴۳ تومان1402/3/13 | 14:47
221200040لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران11/2"کیلوگرم۱,۷۷۹,۸۱۷ تومان1402/3/13 | 14:47
221200010لوله مانیسمان 1/2 1 اینچ رده 80بنگاه تهران11/2کیلوگرم۲,۵۵۹,۶۳۴ تومان1402/3/13 | 14:46
222200030لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 20بنگاه تهران2 1/2"شاخه۲,۶۵۱,۳۷۷ تومان1402/3/13 | 14:47
222200020لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/2"کیلوگرم۳,۹۳۸,۵۳۳ تومان1402/3/13 | 14:47
222200040لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران2 1/2"کیلوگرم۳,۰۵۹,۶۳۴ تومان1402/3/13 | 14:47
222200010لوله مانیسمان 1/2 2 اینچ رده 80بنگاه تهران2 1/2"کیلوگرم۴,۶۶۹,۷۲۵ تومان1402/3/13 | 14:46
223200010لوله مانیسمان 1/2 3 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران3 1/2"کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 14:47
221200060لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 20بنگاه تهران1/2"شاخه۴۴۹,۵۴۲ تومان1402/3/13 | 14:47
221200080لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران1/2"کیلوگرم۴۷۷,۰۶۵ تومان1402/3/13 | 14:47
221200020لوله مانیسمان 1/2 اینچ رده 80بنگاه تهران1/2"کیلوگرم۶۵۱,۳۷۷ تومان1402/3/13 | 14:46
221400040لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 20بنگاه تهران11/4"شاخه۱,۶۲۳,۸۵۴ تومان1402/3/13 | 14:47
221400030لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 اهوازکارخانه11/4"کیلوگرم۲,۰۸۵,۳۲۲ تومان1402/3/13 | 14:47
221400020لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران11/4"کیلوگرم۱,۶۳۷,۶۱۵ تومان1402/3/13 | 14:47
221400010لوله مانیسمان 1/4 1 اینچ رده 80بنگاه تهران11/4کیلوگرم۲,۲۳۸,۵۳۳ تومان1402/3/13 | 14:46
221000010لوله مانیسمان 10 اینچ رده 40بنگاه تهران10"کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 14:47
221200030لوله مانیسمان 12 اینچ رده 40بنگاه تهران12"کیلوگرمتماس بگیرید1402/3/13 | 14:46
222000040لوله مانیسمان 2 اینچ رده 20بنگاه تهران2"شاخه۲,۰۰۴,۵۸۸ تومان1402/3/13 | 14:47
222000030لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 اهوازکارخانه2"کیلوگرم۲,۸۲۶,۶۰۶ تومان1402/3/13 | 14:47
222000020لوله مانیسمان 2 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران2"کیلوگرم۲,۱۴۲,۲۰۲ تومان1402/3/13 | 14:47
222000010لوله مانیسمان 2 اینچ رده 80بنگاه تهران2"کیلوگرم۳,۲۹۳,۵۷۸ تومان1402/3/13 | 14:46
223000040لوله مانیسمان 3 اینچ رده 20بنگاه تهران3"شاخه۳,۵۱۸,۳۴۹ تومان1402/3/13 | 14:47
223000030لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 اهوازکارخانه3"کیلوگرم۴,۹۵۷,۷۹۹ تومان1402/3/13 | 14:47
223000020لوله مانیسمان 3 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران3"کیلوگرم۳,۸۸۵,۳۲۲ تومان1402/3/13 | 14:47
223000010لوله مانیسمان 3 اینچ رده 80بنگاه تهران3"کیلوگرم۶,۶۸۸,۰۷۴ تومان1402/3/13 | 14:46
223400030لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 20بنگاه تهران3/4"شاخه۵۶۸,۸۰۸ تومان1402/3/13 | 14:47
223400020لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران3/4"کیلوگرم۵۸۷,۱۵۶ تومان1402/3/13 | 14:47
223400010لوله مانیسمان 3/4 اینچ رده 80بنگاه تهران3/4"کیلوگرم۷۴۳,۱۲۰ تومان1402/3/13 | 14:46
224000040لوله مانیسمان 4 اینچ رده 20بنگاه تهران4"شاخه۴,۱۱۰,۰۹۲ تومان1402/3/13 | 14:47
224000020لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران4"کیلوگرم۵,۸۵۷,۷۹۹ تومان1402/3/13 | 14:47
224000030لوله مانیسمان 4 اینچ رده 40اهوازکارخانه4"کیلوگرم۶,۷۱۸,۳۴۹ تومان1402/3/13 | 14:47
224000010لوله مانیسمان 4 اینچ رده 80بنگاه تهران4"کیلوگرم۹,۶۱۴,۶۷۹ تومان1402/3/13 | 14:46
225000040لوله مانیسمان 5 اینچ رده 20بنگاه تهران5"شاخه۶,۳۹۹,۰۸۳ تومان1402/3/13 | 14:47
225000030لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 اهوازکارخانه5"کیلوگرم۹,۴۰۵,۵۰۵ تومان1402/3/13 | 14:47
225000020لوله مانیسمان 5 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران5"کیلوگرم۷,۹۵۴,۱۲۹ تومان1402/3/13 | 14:47
225000010لوله مانیسمان 5 اینچ رده 80بنگاه تهران5"کیلوگرم۱۰,۷۰۶,۴۲۳ تومان1402/3/13 | 14:46
226000040لوله مانیسمان 6 اینچ رده 20بنگاه تهران6"شاخه۶,۸۵۳,۲۱۲ تومان1402/3/13 | 14:47
226000030لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 اهوازکارخانه6"کیلوگرم۱۱,۸۳۴,۸۶۳ تومان1402/3/13 | 14:47
226000020لوله مانیسمان 6 اینچ رده 40 وارداتیبنگاه تهران6"کیلوگرم۱۰,۲۴۷,۷۰۷ تومان1402/3/13 | 14:47
226000010لوله مانیسمان 6 اینچ رده 80بنگاه تهران6"کیلوگرم۱۵,۳۹۴,۴۹۶ تومان1402/3/13 | 14:46
228000010لوله مانیسمان 8 اینچ رده 20بنگاه تهران8"شاخه۱۱,۸۷۱,۵۶۰ تومان1402/3/13 | 14:47

لوله و انواع آن

لوله یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی است؛ لوله در واقع یک استوانه طویل و تو خالی است که می توان از آن برای انتقال مواد مختلفی استفاده کرد. کیفیت انواع لوله به جنس مواد به کار رفته در تولید آن بستگی دارد. هر یک از آن ها در ابعاد خاصی تولید می شوند. فروش این لوله های مرغوب ایرانی در بازار های خارجی نیز با رونق بسیار بالایی رو به رو شده اند.

… «فایل صوتی توضیحات لوله» …

لوله یکی از مهم ترین مصالح ساختمانی است

این محصولات از مواد بسیار با کیفیتی تهیه و تولید می شوند. این لوله ها از صنایع غذایی گرفته تا صنعت هواپیما سازی کارایی دارند. تصمیم گیری در رابطه با انتخاب نوع لوله مستقیما به نوع کاربرد شما از این محصولات مربوط می شود. مقاومت بالای این لوله های استاندارد در برابر پوسیدگی و خوردگی و زنگ زدگی ستودنی است.

انواع مختلف لوله را بیشتر بشناسید

لوله را برای آب رسانی به مکان های مختلفی مورد استفاده قرار می دهند. هر یک از لوله ها را با وسایلی به هم متصل کرده و آن ها را برای آب رسانی شهری و روستایی تنظیم می کنند. برخی از لوله ها یک سو هستند و برخی از آن ها در دو جهت تولید می شوند. لوله ها از متریال خاصی نیز تولید می شوند و در ساخت هر یک از آن ها از بهترین مواد اولیه استفاده می شود تا در نهایت محصولی درجه 1 و ممتاز تولید شود.

انواع مختلف لوله را بیشتر بشناسید

به همین خاطر این محصولات را به میزان بالایی صادر می کنند. قیمت آن ها را نیز بسیار مناسب تعیین کرده اند که به همین خاطر نیز صنایع مختلف بسیار از آن ها استقبال بالایی کرده اند. لوله ها از جنس استیل نیز تولید می شوند که کیفیت آن ها بسیار بیش تر از سایر مدل ها است؛ تولید آن ها بر اساس استاندارد های کیفی انجام می شود.

خرید لوله با قیمت عمده

خرید و فروش لوله برای مصارف مختلفی انجام می شود. از انواع لوله در زمینه های پزشکی، حمل و نقل و … استفاده می کنند. ممکن است ضخامت لوله ها بسیار بالا باشد و همین امر تاثیر به سزایی در میزان فروش آن ها و همچنین قیمت دارد.

هر یک از این لوله های مرغوب را به سادگی می توان نصب کرد و نصب آن ها نیز با سهولت بسیار بالایی انجام می شود و همه افراد با هر میزان تخصصی می توانند آن ها را تهیه و خریداری کنند و نصب آن را به صورت انفرادی در محل های مورد نظر انجام دهند. روش های ساخت لوله با هم متفاوت هستند.

بعضی از لوله ها بدون درز تولید می شوند و برای تولید آن ها از عملیات جوشکاری استفاده نمی شود اما برای تولید برخی از آن ها باید از جوشکاری استفاده کرد.

در هنگام خرید به سه نکته تولیدات لوله توجه کنید

در این لوله های با کیفیت 3 نکته اساسی وجود دارد. اولا این که انواع لوله های درجه یک ایرانی به صورت استاندارد تولید می گردند. انواع لوله در کارخانه های تولیدی با خاصیت ضد اسیدی تولید می شوند. به همین خاطر ماندگاری این لوله ها در سطح مطلوبی قرار دارد. این لوله ها از جنس پلی اتیلن نیز تهیه و تولید می شوند.

لوله های پلی اتیلنی نیز در طولانی مدت پایدار می باشند و نگهداری طولانی مدت از این اقلام بسیار ساده است. این لوله های مرغوب به سادگی به هم متصل می شوند. این اقلام استفاده های بسیاری دارند و کاربرد های زیادی برای هر یک از مدل های آن ها در عرصه های مختلف وجود دارد. این لوله ها در برابر دما و حرارت بالا نیز مقاومت خوبی دارند و در برابر این عوامل آسیب نمی بینند. برخی از آلیاژ های مخصوص لوله در شرایط آنیل و سرد کارایی دارند. به همین خاطر کاربرد های آن ها نسبت به سایر لوله ها بیش تر است.

آنچه باید در مورد کیفیت لوله ها بدانید

لوله را به صورت حرفه ای در کارخانه های تخصصی تولید لوله، می سازند. ساخت و تولید لوله ها از روش های نورد سرد رایج تر است.

آنچه باید در مورد کیفیت لوله ها بدانید

هر یک از مدل های لوله ابعاد خاص خود را دارند و به گونه ای خاص طراحی شده اند. قطر لوله ها بر اساس موارد مصرفی مشتریان تعیین می گردد و بر این اساس تولید می شوند. در بعضی از کارخانه ها  انواع لوله بسیار بهداشتی تولید می شوند و به همین خاطر برای انتقال آب شرب نیز مورد استفاده هستند.

ضخامت بدنه لوله ها تاثیر به سزایی در میزان کیفیت آن ها دارد. این لوله ها ضخامت مناسبی دارند و به همین خاطر در طول مدت استفاده سوراخ نمی شوند و تحمل فشار بالای انتقال آب و مواد مختلف را دارند. گفتنی است ضخامت لوله ها را بر اساس اینچ تعیین می کنند. کیفیت این لوله ها در فرایند های جوشکاری نیز بسیار بالا است و به سادگی می توان جوشکاری لازم را برای اتصال چند لوله به هم بر روی آن ها اجرا کرد. این لوله ها گاه به عنوان صدا خفه کن صنعتی کارایی دارند.

سخن پایانی

لوله یکی از بهترین تولیدات کشور ما است و انواع لوله را برای گاز رسانی و آب رسانی به کار می برند. در همه عرصه ها به استفاده از این لوله ها نیاز دارند. آلیاژ های مورد استفاده برای تولید لوله با هم متفاوت هستند. آلیاژ های فلزی مورد استفاده در لوله در برابر مواد شیمیایی بسیار مقاوم هستند. این آلیاژ ها سطح صاف و یکدستی دارند. این لوله ها قابل بازیافت هستند و از این رو استفاده از این محصولات برای محیط زیست هم سودمند می باشد.

شما می توانید این لوله های مرغوب را در مدل های چند لایه نیز خریداری کنید. مدل های چند لایه لوله بسیار در معرض توجه قرار گرفته اند چون ماندگاری بیش تری دارند. البته شما می توانید برای استفاده بهتر و یک خرید مقرون به صرفه به مجموعه آهن هایپر مراجعه کنید تا بتوانید بهترین انتخاب را داشته باشید البته شما می توانید برای راحت تر شدن کار و همچینن صرفه جویی در وقت خود به صورت آنلاین از این مجموعه راهنمایی بخواهید.

برای مشاوره رایگان با کارشناسان خبره ما در آهن هایپر و راهنمایی برای خرید با مناسب ترین قیمت با شماره زیر تماس بگیرید

۰۲۱-۷۲۰۲۵

 

ارائه فاکتور رسمی

ارسال به سراسر کشور

جداول وزنی

مشاهده همه

اینستاگرام

مشاهده صفحه

نمایش 1–12 از 46 نتیجه

نمایش 9 24 36