نگاهی به بازار سنگ آهن چین و آینده آن

بررسی بازار سنگ آهن چین

درهر بازاری شاهد افت و خیز هستیم و بازار سنگ آهن نیز از این غائله مستثنا نیست. نمودار چند ساله  سنگ آهن از تندروی های این بازار خبر میدهد. این بازار ویژگی هایی دارد و سیگنال های متفاوتی را ارسال میکند. در ادامه برخی از این موارد را بررسی می‌کنیم.

افزایش قیمت در ناباوری

روند صعودی بازار سنگ آهن سریع تر از سایر بازارهای جهانی است و به همین دلیل پیش بینی آن نیز تا حدی غیرممکن است. بازار چین دقیقا  نشان دهنده غیر قابل پیش بینی بودن روند بازار است. مسایل زیست محیطی برای چین بسیار اهمیت پیدا کرد و انتظار می‌رفت قیمت سنگ آهن کاهش یابد. اما ناگهان با رشد سریع قیمت ها مواجه شدیم. هرچند مسائل زیست محیطی سروصدای زیادی به پا کرد اما نتوانست بر قیمت بازار تاثیر بگذارد. بازار سنگ آهن معمولا به اخبار توجهی ندارد و روند خود را طی میکند این امر خود موجب پیچیدگی این بازار می‌شود.

اما عاملی هست که به طور مرتب بر قیمت سنگ آهن تاثیر می‌گذارد و آن آب و هوا و حمل و نقل است. سنگ آهن بیش از هر کالای مشابه دیگری تحت تاثیر داده های حمل و نقل است.

آینده بازار سنگ آهن

پیش بینی بازار سنگ آهن پیچیدگی های بسیاری دارد. با توجه به اتفاقات گذشته و خروج سرمایه، سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری در این بازار ندارند. اما تنها چند جرقه کافی است تا تمام توجهات به این بازار بازگردد. حال اگر در این حین بازار کالایی ها نیز افزایش قیمت را تجربه کند مسیر برای افزایش قیمت سنگ آهن هموارتر خواهد شد. همان طور که گفتیم هزینه های حمل و نقل عامل مهم تغییر قیمت سنگ آهن است. شرایط آب و هوایی و افزایش هزینه های حمل و نقل موجب میشود تا قیمت تمام شده سنگ آهن بازار چین افزایش یابد.

اما کارشناسان جهانی روند دیگری برای بازار در نظر دارند. به عقیده کارشناسان رشد بازار سنگ آهن و سرمایه گذاری در این بازار با تصور بر پایدار بودن این رشد بود. اما این افزایش قیمت به دلیل کاهش عرضه سنگ آهن رخ داد. اما این مشکل عرضه تا پایان امسال برطرف خواهد شد و در پی آن قیمت ها کاهش خواهد یافت. انتظار میرود تا 5 سال آینده قیمت سنگ آهن به 55 دلار برسد. برخی از کارشناسان آینده سنگ آهن را بدون رشد و همراه با کاهش در نظر گرفته اند. چین در دهه آینده با کاهش تقاضا مواجه می‌شود اما احتمال میرود بازارهای دیگری این کاهش تقاضا را جبران کنند. بازارهایی مثل هند و برزیل در این گروه قرار دارند.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.