جمع آوری پساب ذوب آهن اصفهان

جمع آوری پساب ذوب آهن اصفهان

در گذشته مصرف آب با محدودیت و مدیریت همراه نبوده است و شاید دلیل آن هم به میزان مصرف و میزان بارندگی برگردد. اما در سال های اخیر کشور با مشکل کم آبی مواجه شده است و رفع این مشکل نیازمند مدیریت دقیق و برنامه ریزی صحیح است. با توجه به مسئله کم آبی، در برنامه توسعه 1404 به این مسئله توجه ویژه ای شده است، و طرح جمع آوری فاضلاب شهری و روستایی در این برنامه توسعه جای گرفته است.

همچنین طبق بیان استاندار اصفهان این استان، استانی خشک است و منابع آبی آن با محدودیت مواجه شده است. مردم اصفهان خواسته ای جز تامین آب ندارند. با توجه به مشکلات تامین آب، شرکت ذوب آهن اصفهان با توجه به شرایط اقتصادی فعلی اقدامات خوبی انجام داده است.

شرکت ذوب آهن اصفهان مسئولیت اجتماعی خود را در قبال این مسئله پذیرفته و به اجرا رسانده است. منصور یزدی زاده اشاره کرد: اجرای پروژه جمع آوری فاضلاب 11 روستا در شهرستان فلاورجان در راستای مسئولیت اجتماعی شرکت ذوب آهن است.

در زمان تاسیس شرکت ذوب آهن اصفهان سهم یک متر مکعب در ثانیه آب از رودخانه زاینده رود برای این واحد در نظر گرفته شد. اما چشم انداز 1404 اعلام می­کند مصرف آب این واحد از رودخانه زاینده رود باید در حد مصرف روزانه و شرب باشد. از این رو این شرکت در جهت مسئولیت اجتماعی خود، بزرگترین پروژه تاسیسات فاضلاب روستایی کشور را در فلاورجان اجرایی کرد.

پروژه جمع آوری فاضلاب شهر های مجاور بیش از یک میلیارد تومان هزینه داشته است. هر چند که شرکت ذوب آهن اصفهان در حال حاضر با مشکل نقدینگی همراه است اما مدیرعامل این شرکت گفته است به دلیل اهمیت پروژه جمع آوری فاضلاب، این پروژه ادامه دار خواهد بود تا مصرف آب خام شرکت ذوب آهن اصفهان از زاینده رود به میزان مصرف روزانه و شرب برسد.

در حال حاضر و با کاهش مصرف آب در فرایند تولید و جایگزینی پساب، میزان مصرف آب شرکت ذوب آهن از رودخانه زاینده رود از یک متر مکعب به 0.4 متر مکعب در ثانیه رسیده است.

اولین شرکت استفاده کننده در پساب

یزدی زاده در طی مراسم کلنگ زنی بزرگترین پروژه اجرایی تاسیسات فاضلاب روستایی کشور در فلاورجان، اعلام کرد شرکت ذوب آهن اصفهان نخستین شرکتی است که از پساب استفاده کرده است. همچنین قرار است این تصفیه خانه توسعه پیدا کند و در این راستا با شرکت مپنا قراردادی بسته شده است. همچنین امید است تا پایان امسال اولین فاز پساب ایمان شهر به کارخانه منتقل شود.

هنوز دیدگاهی ثبت نشده.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.